טופס פנייה - דסקטופ

הוראה מותאמת, מתקנת – דרכי הערכה והתערבות בכיתה, בעברית ובחשבון - התמקצעות

*הקורס מוכר ומאושר לגמול לשנת שבתון
טלי אילון  
טלי אילון

רכזת התכנית

בוגרת תואר שני בחינוך מאונ' חיפה במגמת התפתחות בטווח החיים ודוקטורנטית בחוג לחינוך מתמטי.
מורה לחינוך מיוחד ומאבחנת דידקטית.
נסיון חינוכי רב, כמורה וכמרצה, בתחומים של אסטרטגיות הוראה וחינוך מתמטי.
מתגוררת בטבעון.
קורס מקוון: 10810
קורס פרונטלי: 10800
תכנית שנתית
168 שעות לימוד אקדמיות

מהי הוראה מותאמת?
הוראה מותאמת הינה התאמת דרכי ההוראה לכל תלמיד בהתאם לחוזקותיו, ליכולותיו, להעדפותיו ולקשיים שעימם הוא מתמודד, בעזרת מגוון של שיטות ואסטרטגיות להוראה ולהערכה.
ההוראה המותאמת נוגעת לכתיבה, לקריאה ולחשיבה מתמטית, בשימת דגש על היבטים רגשיים, יצירתיות והוראה דיפרנציאלית.
בוגרי התוכנית להוראה מותאמת יכולים לסייע לתלמידים במסגרת שעות הלימוד הרגילות אך גם ובעיקר במסגרת של שעות פרטניות (שעות אופק חדש, שעות עוז לתמורה או בכל מסגרת פרטנית אחרת שקיימת בבית הספר), או לשמש כמורים להוראה מתקנת במסגרות פרטיות.

מטרות הלימודים
בוגרי התכנית ילמדו אסטרטגיות לזיהוי קשיים ואתגרי למידה וילמדו להשתמש בראייה רחבה של התלמיד תוך העמקת ההבנה של תחומי הדעת השונים ושימוש בדרכי הוראה והערכה מגוונות.

קהל היעד
  • מורים בבתי ספר יסודיים
  • מורים מדרגי חינוך נוספים יתקבלו בתיאום עם רכז התכנית

תנאי קבלה
  • תואר ראשון ותעודת הוראה
  • ראיון אישי

מועד הלימודים
יום ד', 08:15 – 13:30 (6 ש"ש) , סה"כ 168 שעות
קורס מקוון
יום ב' בין השעות 16:00-19:15 + משימה שבועית

נושאי הלימוד
  • קריאה וכתיבה: היבטים תיאורטיים ויישומיים. הכרת כלי הערכה ומתן כלים לבניית תוכנית מותאמת תוך שימוש באסטרטגיות למידה מגוונות.
  • מתמטיקה: היבטים תיאורטיים ויישומיים. כלים להערכת קשיים והבנת מקורם ומתן אסטרטגיות להוראה ולהערכה.

שכר לימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה 3678*
או 04-9539669 שלוחה 1
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה

חובות הסטודנט
התנסות בשימוש בכלי הוראה והערכה ובניית תכנית להתערבות מותאמת.

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית הוראה מותאמת – דרכי הוראה והערכה, בקריאה, כתיבה ומתמטיקה - התמקצעות, מטעם מכללת אורנים.

Footer Mobile