טופס פנייה - דסקטופ

הוראה מותאמת (מתקנת) – בעברית ובחשבון

לקבלת מידע נוסף 04-9539669 שלוחה 1 ​​​​​​​​​​​​​​​

*הקורס מוכר ומאושר לגמול לשנת שבתון
תוכנית שנתית
קוד קורס מקוון: 10810
180 שעות לימוד אקדמיות
קוד קורס פרונטלי: 10800
180 שעות לימוד אקדמיות (מתוכן 24 שעות א-סינכרוניות)
קוד קורס מקוון מורחב: 10811
210 שעות לימוד אקדמיות

לחצו להרשמה -  ​קורס מקוון: 10810 
לחצו להרשמה -  ​קורס פרונטלי: 10800 - התוכנית מלאה - הסתיימה הרשמה​
לחצו להרשמה -  ​קורס מקוון מורחב: 10811 - התוכנית מלאה - הסתיימה הרשמה​
טלי אילון  
טלי אילון

ראשת התוכנית

בוגרת תואר שני בחינוך מאונ' חיפה במגמת התפתחות בטווח החיים ודוקטורנטית בחוג לחינוך מתמטי.
מורה לחינוך מיוחד ומאבחנת דידקטית.
נסיון חינוכי רב, כמורה וכמרצה, בתחומים של אסטרטגיות הוראה וחינוך מתמטי.
מתגוררת בטבעון.
מהי הוראה מותאמת?
הוראה מותאמת הינה התאמה של דרכי ההוראה לכל תלמיד בהתאם לחוזקותיו, ליכולותיו, להעדפותיו ולקשיים שעמם הוא מתמודד, באמצעות מגוון של שיטות ואסטרטגיות להוראה ולהערכה. ההוראה המותאמת הינה דיפרנציאלית והיא נוגעת לכתיבה, לקריאה ולחשיבה מתמטית, בשימת דגש על מודעות, רגישות ויצירתיות.
בוגרי התוכנית יכולים לסייע לתלמידים במסגרת שעות הלימודים הרגילות או במסגרת של שעות פרטניות (אופק חדש, עוז לתמורה או כל מסגרת פרטנית אחרת שקיימת בבית הספר) וכן לשמש כמורים להוראה מותאמת במסגרות פרטיות.

מטרות הלימודים
בוגרי התוכנית ירכשו אסטרטגיות לזיהוי של קשיים ושל אתגרי למידה וילמדו להסתכל על התלמיד בראייה רחבה, תוך העמקה של הבנת תחומי הדעת השונים ושימוש בדרכי הוראה והערכה מגוונות.

קהל היעד
 • מורים בבתי ספר יסודיים ואנשי חינוך מדרגים נוספים 
 • מעוניינים שאינם עובדי חינוך יוכלו להתקבל בתיאום עם רכזת התוכנית
            
תנאי הקבלה
 • תואר ראשון ותעודת הוראה
 • ריאיון אישי

מועד הלימודים
הוראה מותאמת בעברית פרונטלי - תאריך פתיחה:  8/11/23 - הרשמה הסתיימה ​ 
יום ד', בין השעות 08:00-13:15 (מתוכן 24 שעות א – סינכרוניות)
הוראה מותאמת בעברית מקוון - תאריך פתיחה: 6/11/23 
יום ב', בין השעות 09:00-12:30 + למידה עצמית
הוראה מותאמת בעברית מקוון-מורחב - תאריך פתיחה: 7/11/23 - הרשמה הסתיימה
יום ג', בין השעות 16:00-19:30+ למידה עצמית


נושאי הלימוד
 • הצגה של עקרונות ההוראה המתקנת ושל מרכיבי ההוראה הדיפרנציאלית
 • הובלה של המורה להוראה שתקדם לומד פעיל שמזהה את מטרות הלמידה שלו ופועל מתוך אחריות ומעורבות, בהתאם למסגרת התפישתית של מודל מרכיבי החינוך OECD 2030
 • חשיפה לסביבות למידה מגוונות במטרה לייצר סביבת למידה אישית מותאמת, אשר תומכת ומעודדת כל תלמיד בהתאם לרצונותיו, ליכולותיו, לכישוריו ולקשייו
 • הקנייה של עקרונות בסיסיים להוראה של שפה ושל חשבון תוך הדגשת החשיבות של היצירתיות, הגיוון וההתאמה בעת ההוראה ומתוך תשומת לב להיבטים קוגניטיביים, רגשיים ומטא-קוגניטיביים
 • הצגה של מגוון דרכי הוראה ואסטרטגיות למידה וכן של דרכים מגוונות להערכה של ידע ויכולת מתמטיים ומיומנויות שפה בכיתות היסוד
 • חיבור התוכנית לתחום הקהילה, חיזוק היחסים וה-well being ועידוד של פרו-אקטיביות בהוראה
 • יישום הנלמד באמצעות ניתוח סיפורי מקרה תוך שימת לב לתהליכים מטא-קוגניטיביים של המורה ושל התלמיד בתהליך ההוראה-למידה. במהלך הלמידה יובאו מקרים לכיתה והמשתתפים יתנסו בחקר פרקטיקה

בחשבון
 • העמקה בתחומי הידע המתמטיים הרלוונטיים לבית הספר היסודי על מנת להבין את מרכיבי התחום, את חשיבותם ואת הקשרים בין הנושאים השונים
 • לימוד של היבטים תיאורטיים ויישומיים 
 • מתן כלים להערכה של קשיים וטעויות, הבנה של המקור להם ומתן אסטרטגיות להוראה ולהערכה
 • הדגשה של חשיבות ההבנה החשבונית ותפקיד המורה בהוראת המתמטיקה
 • טכנו-פדגוגיה
 • חשיפה לדרכי הערכה חלופיות בתחום החשבון והתנסות בהן

בשפה
 • הצגה של מושגי יסוד תיאורטיים ומעשיים הקשורים לתהליכי הקנייה, רכישה ותרגול בתחומי השפה, הקריאה והכתיבה
 • קריאה וכתיבה: היבטים תיאורטיים ויישומיים, היכרות עם כלי הערכה ומתן כלים לבנייה של תוכנית מותאמת תוך שימוש באסטרטגיות למידה מגוונות
 • הוראת מחוננים בכיתה הטרוגנית, בתוכנית הוראה מותאמת בעברית ובחשבון, כולל דגש התנהגותי-רגשי 
 • התמודדות עם בעיות רגשיות והתנהגותיות בכיתה
 • הוראה ויישום של מושגי יסוד ועקרונות בסיסיים בטיפול בבעיות
 • תיאור וניתוח של מקרים מהשדה, לימוד טכניקות של ניהול כיתה ובנייה של סמכות המורה מול התלמידים
 • טיפול ומניעה של בעיות התנהגות באמצעות כלים התנהגותיים, קוגניטיביים ורגשיים
 • טיפול והתערבות בילדים דיפרנציאליים ODD, ADHD), ויסות חושי ולקויות למידה)

שכר הלימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה 3678* או לטלפון 04-9539669, שלוחה 1
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה

חובות הסטודנטים
התנסויות בשימוש בכלי הוראה והערכה ובנייה של תוכנית להתערבות מותאמת.

תעודה
מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתוכנית הוראה מותאמת בעברית ובחשבון מטעם מכללת אורנים.
בנוסף, מסיימי התוכנית המורחבת יקבלו אישור על השתלמות בעבודה עם ילדים עם קשיים התנהגותיים ורגשיים (בהיקף של 30 שעות אקדמיות).

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה, 45 יום מראש, למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

**** פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום של נרשמים.

ט.ל.ח
Footer Mobile