external studies Contact

הוראה מתקנת – דרכי הערכה והתערבות בכיתה, בעברית ובחשבון - התמקצעות

רכז/ת התכנית: ד"ר רונית פסטור

סמל התכנית: 10800
תכנית שנתית
168 שעות לימוד אקדמיות

מטרות הלימודים:
 • פיתוח הבנה של מודלים תיאורטיים המנחים את הליך ההערכה של מיומנויות הקריאה והכתיבה בעברית ומיומנויות החשבון. 
 • פיתוח יכולת הערכה של מיומנויות קריאה וכתיבה בעברית ומיומנויות החשבון של תלמידים  
     מתקשים בכיתה באמצעות כלי אבחון מתוקננים וכתיבת סיכום אינטגרטיבי של ממצאי ההערכה.
 • היכרות עם אסטרטגיות למידה לטיפול בקשיים וכתיבת תכניות התערבות אישיות וקבוצתיות  בזיקה   לממצאי ההערכה ולסטנדרטים בחינוך הלשוני.

קהל היעד:
 • מורים בבתי ספר יסודיים
 • מורים מדרגי חינוך נוספים יתקבלו בתיאום עם רכז התכנית

תנאי קבלה:
 • תואר ראשון ותעודת הוראה
 • ראיון אישי

מועד הלימודים:
יום ג', 08:15 – 13:30 (6 ש"ש) , סה"כ 168 שעות

נושאי הלימוד:
 • שפה דבורה – היבטים תיאורטיים והתפתחותיים. כלי הערכה ומתן אסטרטגיות למידה.
 • קריאה והבנת הנקרא - היבטים תיאורטיים והתפתחותיים. כלי הערכה ומתן אסטרטגיות למידה.
 • כתיבה - היבטים תיאורטיים והתפתחותיים, כלים להערכת קשיים ומתן אסטרטגיות למידה.
 • חשבון: היבטים תיאורטיים והתפתחותיים. כלים להערכת קשיים ומתן אסטרטגיות למידה.

שכר לימוד:
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

​חובות הסטודנט:
התנסות בשימוש כלי ההערכה ובניית תכניות התערבות מותאמות.

גמול לעו"ה:
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן​

תעודה:
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
הוראה מתקנת -  דרכי הערכה והתערבות בכיתה, בעברית ובחשבון - התמקצעות, מטעם מכללת אורנים.​
Footer Mobile