Contact Form

מסלול ייעודי - אמן-מורה

מסלול אמן-מורה, פונה לכל מי שחפץ/ה לפתח את זהותם/ן המקצועית כאמנים/אמניות ולשמור על השילוב הזורם בין שני המרחבים. המסלול מתמקד בסטודיו, ורואה בו מרחב של יצירה ומחקר, של דיאלוג בין עמיתים, של לימוד רב-תחומי.
במוקד השיח יעמדו תהליכי היצירה העצמיים, שיזכו לליווי ולהנחיית אמן/ית בכיר, לשיח עמיתים, לתצוגה ולדיון. חוויית הלימוד הרב-תחומית פוגשת נושאים תרבותיים ודילמות חינוכיות. הזרימה בין המרחבים מייצרת דפוסי עבודה חדשים, מציעה כל העת שילוב ואתגור בין מרכיבי הזהות של המורה ושל האמן/האמנית.

לחצו למידע נוסף
לתערוכות בוגרי מסלול אמן-מורה

Footer Mobile