טופס נייח

תוכנית הלימודים

התכנית כוללת עיון ביסודות הגישה, תצפיות והתנסות מעשית בהוראה בבתי ספר יסודיים.

קורסים:
שנה א'    
 • עקרונות החינוך המונטסורי
 • קריאה מונחית בכתבי מונטסורי
 • תיאוריית התפתחות הילד
 • ניהול כיתה מונטסורי
 • המשולש המונטסורי
 • הסביבה המונטסורית
 • חינוך יקומי

שנה ב'
 • הפדגוגיה המונטסורית במערכת החינוך הציבורית
 • חשבון וגיאומטריה לגילאי 6-9
 • חשבון וגיאומטריה לגילאי 9-12
 • לימוד השפה מרכישה אל המכלול
 • קורס בינלאומי AMI
 • יום בשבוע  התנסות בבתי ספר יסודיים מונטסוריים בצפון

Footer Mobile