טופס נייח

החזון שלנו

אנו מאמינים בהקמה של גנים, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על יסודיים על פי תפיסת מונטסורי בישראל. בנוסף אנו שואפים לשילוב עקרונות ופרקטיקות מונטסורי בגנים ובבתי ספר באופן כללי. אנו מאמינים כי התרחבות החשיפה ללמידה מנטוסרית משפיעה כבר היום ותשפיע עוד בעתיד על איכות של מרחבים חינוכיים בישראל, ועל החברה הישראלית בכללותה.

ההתמחות מצמיחה מחנכים המסוגלים לתמוך בהתפתחות של כל ילדה וילד על פי עקרונות מונטסורי, בבתי ספר מונטסורי ובבתי ספר אחרים.

עקרונות הגישה
  • לעודד ילדים להתפתח כישויות עצמאיות, הלומדים מתוך כוחות פנימיים תוך התאמה לסביבות משתנות, בעיות ואתגרים, ובהתייחסות לקשרים עם בני האדם שסביבם. מרכיב יסודי הנו בהתפתחות תחושת מסוגלות וערך עצמי, ובמסלול חיים ייחודי ומקורי.
  • כיתת מונטסורי מהווה "מיקרו חברה" על גיוונה האנושי, הקבוצתי, ריבוי האינטרסים ותחומי העניין ומהווה דוגמא להשתלבות עתידית בריאה של בוגר בחברה. הכיתות בכיתת מונטיסורי הן תלת גילאיות ומאפשרות מגע ראלי עם דגם של החברה הבוגרת.
  • למידה מתבצעת ע"י עזרים מוחשיים ולא דרך עיון מילולי מופשט בלבד. למידה כרוכה על כן בהפעלת החושים, תוך אינטראקציות עם לומדים אחרים, המאפשרת מעבר מהמוחשי אל מושגים מופשטים מורכבים באורח הדרגתי.
  • כיתת מונטסורי מקדמת פיתוח מיומנויות רכות של אמפתיה, הקשבה, רגישות, עדינות, תגובות מותאמות למצבים רגישים.

Footer Mobile