Contact Form

תכנית הלימודים

בית הספר היסודי
הלימודים במסגרת ההכשרה לבית הספר היסודי כוללים;
  • החוג הרב תחומי-חינוך בבית הספר היסודי, לכל הלומדים/ות במסלול במסלול- (ניתן לבחור במסגרת החוג הרחבה לתחום האומנויות, או תחומי מתמטיקה ומדעים)
  • העדפה לחוג אחד מבין החוגים הבאים- החוג להוראת מדעי הטבע והסביבה או החוג לחינוך מתמטי.   אפשרות גם לחוגים מתחומי ההומניסטיקה.
  • תעודת הוראה לבית הספר היסודי

החוג הרב תחומי-חינוך בבית הספר היסודי
ראשת החוג: ד"ר סלעית רון
תואר ראשון
לבוגרי/ות החוג מוענק תואר ראשון B.Ed  בחינוך .

משך הלימודים
4 שנים

*הלימודים בחוג מאפשרים לימודים לתואר שני בתחומי חינוך והוראה

החוג מכשיר את הלומדים/ות להיות מורים/ות מחנכים/ות בבית הספר היסודי
ומזמן למידה במספר מרחבים

  • אוריינות שפה ותרבות - רכיב מרכזי בהוראה בבית הספר היסודי, החל מהקניית היכולת לכתוב ולקרוא ועד ליכולת לעשות שימוש בטקסט ככלי להבעה ויצירה. במרחב למידה זה נרכוש כלים להקניית היכולות והמיומנויות ונלמד תכנים בתחום לשון, ספרות הילדים וסוגיות תרבותיות.
  • הכללה ושילוב- בהתאם לשינוי בחוק החינוך המיוחד, בכל כיתה בבית הספר היסודי משולבים כיום תלמידים עם יכולות מגוונות וקשיים שונים שהיו בעבר מופנים לחינוך מיוחד. במרחב למידה זה נרכוש כלים לעבודה מיטבית עם תלמידים.ות בעלי יכולות מגוונות.
  • שילוב אומנויות- האומנות היא שפה המאפשרת למורה ביסודי להביא לידי ביטוי את יכולותיו/ה כמחנכ/ת יוצר/ת. לגעת בתלמידים./ות באופנים מגוונים ולזמן גם להם/ן מרחבים ליצירה ולהתפתחות. במרחב למידה זה נתנסה בכלים בתחומי אומנויות שונים ונלמד כיצד ללמד באמצעותם.

בנוסף- תינתן בחירה בהעמקת הלמידה היצירתית או בלמידה של מספר מקצועות נוספים הנלמדים ביסודי- גאוגרפיה מדעים (ללא מתמחים.ות) או מתמטיקה (ללא מתמחים.ות)


תעודת הוראה ביסודי
ראשת התוכנית: ד"ר סלעית רון
לבוגרי/ות החוג תוענק תעודת הוראה לבית הספר היסודי בהתמחות טבע או חינוך מתמטי .

משך הלימודים
4 שנים

תעודת ההוראה ביסודי מזמנת למידה והתנסות במכללה ובבית הספר
בשנה א'- הכנה לקראת הכניסה לבית הספר- הן במישור האישי (גיבוש זהות אישית ומקצועית) והן במישור הפרקטי (מיומנויות יסוד בתהליכי למידה והוראה ואוריינות בסיסית בתחומי הלשון והמתמטיקה)
בשנה ב'- במקביל להתנסות יום בשבוע בבתי הספר, נלמדים במכללה קורסים העוסקים בצעדים ראשונים בהוראה ופדגוגיה חדשנית
בשנה ג'- עיקר הלמידה מתרחשת בבית הספר ביומיים התנסות המלווים בסדנה בהנחיית המדריכות הפדגוגיות בבתי הספר.
בשנה ד' – השלמת תכנים רלוונטיים לתהליך ההתפתחות האישי והמקצועי.  

תכנית מורחבת להכשרה לגן הילדים (גילאי לידה - 6) ולכיתות א'-ב'
Footer Mobile