טופס נייח

תכנית הלימודים

​הלימודים במסגרת ההכשרה לבית הספר היסודי כוללים;
א.    שני חוגים על פי הפירוט הבא:
1.     שני חוגים מתוך תחומי הדעת הבאים- טבע וסביבה, חינוך מתמטי, מקרא, ספרות, לשון
2.    חוג אחד מתוך תחומי הדעת הבאים - טבע וסביבה, חינוך מתמטי, מקרא, ספרות, לשון ובנוסף חוג חינוך/שילוב אומנויות
תואר ראשון B.Ed  או B.A בהתאם לחוגים הנבחרים.
ב.    תעודת הוראה לבית הספר היסודי ובנוסף, תעודה פנימית- התמחות בהכלה ושילוב ביסודי

תעודת הוראה לבית הספר היסודי במסלול הכלה ושילוב
ראשת התוכנית- ד"ר אסנת זורדה​

נושאים מרכזיים
  • הכלה ושילוב- בהתאם לשינוי בחוק החינוך המיוחד (רפורמת ההכלה וההשתלבות) , בכל כיתה בבית הספר היסודי משולבים כיום תלמידים עם יכולות מגוונות וקשיים שונים שהיו בעבר מופנים לחינוך מיוחד. בתוכנית ישולבו אסטרטגיות וכלים מתחום החינוך המיוחד לקידום התלמידים ברמה האישית ובמרחב הכיתתי.

  • אוריינות שפה וחשבון – תשתית השפה והחשבון נלמדת בבית הספר היסודי. בתוכנית ילמדו תכנים בתחום ספרות הילדים, אוריינות שפה בעברית או בערבית וכלים להקניית קריאה וכתיבה בכיתות א'-ב'. כמו כן ילמדו תכנים באוריינות חשבון.

  • ​ יצירתיות וחדשנות - אנו חיים בתקופה של השתנות תמידית. בתוכנית ילמדו תכנים, כלים ומיומנויות בתחומי פדגוגיה חדשנית, טכנולוגיה ואומנויות שיאפשרו הובלת תהליכי חדשנות בבתי הספר.  

  • ההתנסות כבסיס ללמידה - החל משנה ב' תתקיים התנסות בבתי הספר. ההתנסות תלווה בהנחיה בתוך בית הספר ובקורסים מלווי התנסות במכללה לעיבוד והמשגה של הנעשה בשדה. ההתנסות תכלול עבודה פרטנית עם תלמידים מתקשים והתנסות בחינוך והוראה בתחומי הדעת השונים בכיתה הטרוגנית.  

Footer Mobile