Contact Form

חינוך והוראה לכיתות היסוד

​​תואר: B.A - בוגר במדעי הרוח B.Ed - בוגר בהוראה (בחוגים הנלמדים) 
תעודה: תעודת הוראה לבית הספר היסודי​
​​​​​​​
"ללמד זה ל​נגוע בחיים, לתמיד"
( גו'ן דיואי)​​
​​​
להיות מורה ומחנך/ת בביה"ס היסודי זה להיות מנהיג/ה ומוביל/ה במערכת החינוך.
ההוראה בבית הספר היסודי מזמנת עיסוק בתחומי דעת רבים ובדרכי הוראה ולמידה מגוונת.
במהלך ההכשרה, נלמד להיות "מורה מחנכ/ת ביסודי".
נעסוק בתפיסת הזהות המקצועית, נכיר את עולמם של התלמידים, את מגוון היכולות שלהם ואת הדרך
להגיע אל כל תלמיד ותלמידה, נתנסה בשיטות הוראה מגוונות, יצירתיות וחדשניות ובחיבור בין תחומי דעת.
תכנית ההכשרה נעה מן המכללה אל בתי הספר ובחזרה- בהתנסות המעשית בבתי הספר ניישם ידע שנלמד במכללה מצד אחד ומצד שני- נשתמש בסוגיות שעלו בשטח ללימוד מעמיק והמשגה בקורסי
ליווי ההתנסות.

בוגרי המסלול משתלבים בהצלחה במערכת החינוך וצומחים להיות
מנהיגים ומובילים בבית הספר ובקהילה.

 

 

22http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/2.jpgלמידה שיש בה נגיעה בחיים והיא מזמנת תהליכי התפתחות והעצמה אישיתFalse
33http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/3.jpgיצירתיות וחדשנות במעגל ההוראהFalse
44http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/4.jpgשפה ותרבות - אוריינות שפתית וזהות תרבותיתFalse
55http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/5.jpgפיתוח תפיסות, יכולות קוגניטיביות ואישיות של המורה והתלמידFalse
77http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/7.jpgהכיתה כפסיפס חברתי False
88http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/pic/8.jpgהתנסות וליווי התנסות בבית הספרFalse

Footer Mobile