אודות החוג

​​​​תואר: B.Ed בוגר הוראה בחינוך מיוחד לגיל הרך וחינוך לגיל הרך (גילאי 6-3) בתכנית ההכשרה בחינוך מיוחד לגיל הרך
תעודה: תעודת הוראה בתוכנית ההכשרה להוראה בחינוך מיוחד לגיל הרך בהתמחויות: חינוך מיוחד בגיל הרך וחינוך בגיל הרך​  ​ ​​
כל ילד זקוק לסביבה לימודית תומכת, המספקת מענה הולם לצרכיו. היכולת לזהות את צרכיו הייחודיים של הילד בגיל הרך ולבנות עבורו תוכנית לימודים הולמת, חשובה במיוחד למהלך התפתחותו העתידית. שכן תקופה התפתחותית זו מהווה חלון הזדמנויות להגדלת הסיכוי להתפתחות מיטבית. מסגרות החינוך המיוחד בגיל הגן מהוות הזדמנות ייחודית להתערב מוקדם, ככל האפשר, על מנת לקדם ילדים בעלי צרכים מיוחדים על רקע גנטי ו/או סביבתי.
התוכנית לחינוך מיוחד בגיל הרך, במכללת אורנים, מיועדת להכשרת מחנכים ומחנכות בגילאי הילדות המוקדמת לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן הרגיל, המשולב והמיוחד.
 
מטרת התכנית הינה לפתח כוחות הוראה ומנהיגות מקצועית-חינוכית, שיוכלו להשפיע על קביעת סטנדרטים גבוהים של טיפול וחינוך איכותי לילדים צעירים במצבי סיכון הקשורים לבעיות ולקשיים בתחומי הלמידה וההתנהגות, ולילדים בעלי צרכים מיוחדים בתחום העיכובים ההתפתחותיים. התכנית תקנה ללומדים בה ידע עדכני, כלים לחשיבה שיטתית וכן, כישורי תכנון, הפעלה והערכה של תכניות התערבות לגיל הגן. כמו כן תקנה התכנית לסטודנטים מיומנויות לעבודת צוות ולהדרכת הורים לילדים צעירים. כלים אלו יאפשרו לבוגרי החוג לתת מענה לכל טווח החינוך המיוחד בגיל הרך ולכל טווח מסגרות הלימוד שבו.
 
התוכנית כוללת:
לימודי יסוד - הכוללים הכרת מושגי יסוד ומונחים בסיסיים הקשורים לחינוך מיוחד, הכרת סוגי אוכלוסיות החינוך המיוחד: אפיוני החריגות, הכרת מגוון המסגרות השונות, ואופני ההשמה בחינוך המיוחד. כמו גם, הכרת גישות שונות ביחס לילדים עם צרכים מיוחדים.
לימודי תשתית –יקנו לסטודנט כלים לעבודה יישומית עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בתחומי האוריינות והחשבון (כולל התנסות בעבודה בתחומים אלו) וכן כלים לטיפוח וקידום תהליכים קוגניטיביים, דרכים לעבודה עם ילדים בעלי הפרעות בוויסות עצמי, בהתנהגות ובתפקודי קשב וריכוז, דרכים ושיטות להתמודדות עם בעיות רגשיות וכלים לעבודה עם הורים של תינוקות ופעוטות בעלי צרכים מיוחדים. בנוסף, ילמדו הסטודנטים אודות תהליכי ההערכה וההתערבות של ליקויים בהתפתחות המוטורית והחושית.
לימודי בחירה – באמצעות אשכול הבחירה יוכלו הסטודנטים להרחיב את הדעת בתחום התמחות ספציפי.
פדגוגיה והתנסות מעשית – הלימודים כוללים התנסות מעשית בגני חינוך מיוחד (יום בשבוע לאורך שנת לימודים אחת) בליווי של מדריכה פדגוגית מומחית.
פרקטיקום – התנסות בעבודה פרטנית בגני חינוך מיוחד בליווי של מדריכה מומחית.
 
היקף השעות הנדרש:
30 שעות שנתיות (ש"ש) בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך.
44 ש"ש לימודי הכשרה לתעודת הוראה בחינוך מיוחד לגיל הגן ובחינוך לגיל הרך

בנוסף:
 30 ש"ש בחוג לגיל הרך
 8 ש"ש לימודים לפטור ולימודי יסוד והעשרה

הלימודים מתקיימים במהלך 4 ארבע שנים, כולל סטאז' בשנה הרביעית.
 
בברכה,
ד"ר רחל רביד
ראש החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך​
Footer Mobile