פנייה לחוג

ראש החוג למדעים מדויקים
ד"ר אייל אקרמן

רכזות החוג למדעים מדויקים
דורית ארד
רחלי נגרי
דוא"ל: math@oranim.ac.il
טל' 9838828 - 04

מיקום בקמפוס אורנים
החוג למדעים מדויקים, בית הדומי - בניין 46, קומה ג'.
מען למכתבים:
החוג למדעים מדויקים, הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת חיפה באורנים, דואר טבעון 3600600 .

כתובות אינטרנט:
אתר החוג למדעים מדויקים באתר אוניברסיטת חיפה:
אתר הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה:
  
Footer Mobile