טופס נייח

מחקר

​חברי סגל החוג מבצעים מחקר בחזית המדע במתמטיקה, בפיזיקה תיאורטית ובמדעי המחשב.
להלן תחומי המחקר של חברי החוג:
Name Research Field Publications
Dr. Ackerman Eyal
Computer Science, Combinatorial geometry.


Dr. Chorny Boris
Algebric topology, homotopy theory.
pub
Dr.  Chouraqui Fabienne Combinatorical group theory.
 pub
Prof.  Gordon Alex  Physics of condensed matter, Biophysics, Advanced Materials.
Dr. Liat Kessler Symplectic geometry, model theory.
Dr.  Kohn Ben-Zion Functional analysis
Prof. Lev  Vsevolod  (Seva)  Combinatorial and additive Number theory .
Dr.  Naor Zohar Computer Science
Footer Mobile