טופס נייח

פנייה לחוג

ראש החוג למדעים מדויקים
ד"ר זהר נאור 
zohar@math.haifa.ac.il​​

רכזת החוג
רחלי נגרי
math@oranim.ac.il


מיקום בקמפוס אורנים
החוג למדעים מדויקים, בית הדומי - בניין 46, קומה ג'.
מען למכתבים:
החוג למדעים מדוייקים, מכללת אורנים, טבעון, 3600600

כתובות אינטרנט:
אתר החוג למדעים מדויקים באתר אוניברסיטת חיפה:
  
Footer Mobile