טופס נייח

מלגת החוג להיסטוריה

מלגת החוג להיסטוריה על שם ד"ר נעמי שילוח ז"ל

משפחת שילוח מציעה כל שנה – החל משנה"ל תשע"ט – מלגה, שתוענק על ידי החוג להיסטוריה, לזכרה של ד"ר נעמי שילוח ז"ל, שלימדה במכללת אורנים, במשך עשרות שנים, דידקטיקה של הוראת ההיסטוריה ועודדה סטודנטים להוראת ההיסטוריה ומורים לפעול בדרכים מקוריות, פעלתניות ויצירתיות. החוג להיסטוריה, בשם המכללה כולה, מודה למשפחת שילוח על תרומתה הנדיבה אשר מנציחה את שמה ופועלה של נעמי, בצורה הטובה ביותר.

קהל היעד
המלגה מיועדת לסטודנטים בחוג להיסטוריה ובתוכנית להכשרת מורים לבית הספר העל יסודי (תואר ראשון).

מטרת המלגה ואופן הענקתה
המלגה נועדה לעודד סטודנטים הלומדים הוראת היסטוריה בבית הספר העל יסודי. על המועמדים להפגין יכולות גבוהות הן בתחום הדעת (לימודים בחוג להיסטוריה), הן בלימודי החינוך וההוראה והן בהתנסות בבית הספר בה עליהם להציג יצירתיות ומקוריות. ועדת המלגה, לאחר קבלת המלצות החוג להיסטוריה והמורים במסלול ההכשרה להוראה, תקבע בכל שנה את הסטודנט שיקבל את המלגה.

קריטריונים להענקת המלגה ומשימתו של הזוכה בה
המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בשנה ב' או ג, בעלי ציונים גבוהים בחוג להיסטוריה ובתוכנית להכשרת מורים (תוך דגש על הקורס דידקטיקה של היסטוריה), כולל חוות דעת של המדריכים הפדגוגיים בשטח. הסטודנט הזוכה במלגה יציג בכנס החוג להיסטוריה הרצאה קצרה שמשקפת דרך הוראה ייחודית בה בחר ואת חוויית ההוראה במסגרת ההתנסות בבית הספר.

ועדת המלגה
הועדה תכלול חברים שייצגו את הגופים הבאים: החוג להיסטוריה, התוכנית להכשרת מורים לבית הספר העל-יסודי, דיקנאט הסטודנטים, הנהלת הפקולטה למח"ר.

הזוכה לשנת תשע"ט
לאחר קבלת המלצות החוג להיסטוריה וצוות התוכנית להכשרת מורים, החליטה ועדת המלגה להעניק את המלגה בשנה"ל תשע"ט לסטודנט נווה כהן.
המלגה תוענק במסגרת הכנס השנתי של החוג להיסטוריה, שבמהלכו יציג הזוכה, דוגמה לעשייה של הוראה יצירתית. 


Footer Mobile