Contact Form

אודות החוג להיסטוריה

החוג מעניק לבוגריו עם סיום לימודיהם שתי תעודות:

  • תעודת בוגר - תואר ראשון: B.A באחד החוגים:
היסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה של המזרח התיכון,  מחשבת ישראל. או תואר ראשון B.Ed.  בלימודי ארץ ישראל.

  • תעודת הוראה לביה"ס העל יסודי בהיסטוריה / לימודי א"י / מחשבת ישראל,
בהתאם למסלול הלימודים בו בחר הסטודנט.

החוג להיסטוריה, הכולל בתוכו חמישה חוגים דיסציפלינריים, היסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל, מחשבת ישראל, לימודי המזרח התיכון ולימודי ארץ ישראל, הוא הגדול ביותר מסוגו בצפון הארץ ומכשיר מידי שנה מורים מצטיינים המשתלבים בהוראה ובשדרת הניהול בבתי הספר.

למה ללמוד אצלנו?
סגל החוג מורכב ממרצים שהם חוקרים ומומחים בתחומם ויחד עם זאת אנשי חינוך הרואים בסטודנט ובטיפוחו כאיש רוח משכיל וכמחנך ישראלי את מטרת עבודתם במכללה. החוג ידוע בהישגיו החינוכיים והאקדמיים ובתהליך ההכשרה המיוחד המתקיים בו.

החוג מתאפיין באווירה סטודנטיאלית – אקדמית מיוחדת במינה אשר הופכת את תקופת הלימודים של הסטודנט לחוויה מעצבת בחייו. בחוג דוגלים ביחס אישי ובלתי אמצעי בין המרצים לסטודנטים, ובגמישות בבניית תכניות הלימודים, המהווים תשתית איתנה ליצירת אווירה לימודית גבוהה מצד אחד, אך נינוחה ומאפשרת מצד שני.

  • במסגרת הקורסים הנלמדים בחוג נחשפים הסטודנטים לתחומי דעת נוספים כמו גאוגרפיה, ארכיאולוגיה, פילוסופיה, סוציולוגיה ולסוגיות אקטואליות בישראל ובעולם. החוג מקיים מידי שנה מספר סיורים לימודיים ברחבי הארץ המהווים חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים.

  • הלימודים בחוג נשענים על משאבי ידע עדכניים בישראל ובעולם, על ארכיונים היסטוריים דיגיטליים (שמצויים באינטרנט) ועל הוראה אינטרנטית, כולל קשרי הוראה ומחקר עם מוסדות אקדמיים בעולם.

  • החוג מקיים, מידי שנה כנס אקדמי שנתי רחב יריעה עם מרצים מהשורה הראשונה בישראל.

  • החוג מקיים, בנוסף ובמקביל ללימודים הרגילים, סמינר חוג לסגל וסטודנטים, שלושה מפגשים בשנה, כל אחד סביב נושא נבחר.

  • החוג קולט, בנוסף לסטודנטים במסלול הרגיל, גם בעלי השכלה אקדמית (תואר ראשון או שני) במסלול הסבה להוראה.

  • בוגרינו ממלאים תפקידים רבים במערכת החינוך: מורים, מחנכים, מדריכים, מנהלי בתי ספר ומפקחים. רבים מהם ממשיכים ללמוד לתארים מתקדמים.

Footer Mobile