טופס נייח

מפגשי יוצרים אורחים

מפגשי "יוצרים אורחים" הם מסורת של החוג לספרות, שנוסדה מתוך רצון לקרב את תלמידי החוג אל הספרות הישראלית הנכתבת כיום. המפגשים, אשר מתקיימים פעמיים במהלך שנת הלימודים, מזמנים מפגש דיאלוגי, קרוב, אינטימי ופתוח, עם יוצרים שספריהם ראו אור לאחרונה וזכו לתשומת-לב תרבותית וציבורית.
לקראת כל מפגש מתבקשים הסטודנטים לקרוא שירים או קטעים מתוך היצירות שיידונו במפגשים.

 ​מפגשים קודמים

 

 

Footer Mobile