טופס נייח

מפגשי יוצרים אורחים

מפגשי "יוצרים אורחים" הם מסורת של החוג לספרות, שנוסדה מתוך רצון לקרב את תלמידי החוג אל הספרות הישראלית הנכתבת כיום. המפגשים, אשר מתקיימים פעמיים במהלך שנת הלימודים, מזמנים מפגש דיאלוגי, קרוב, אינטימי ופתוח, עם יוצרים שספריהם ראו אור לאחרונה וזכו לתשומת-לב תרבותית וציבורית.
לקראת כל מפגש מתבקשים הסטודנטים לקרוא שירים או קטעים מתוך היצירות שיידונו במפגשים.

 

 

aahttps://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/literature-drama-class/artist-meeting/slider/a.jpgמפגש עם "יוצרים אורחים"https://www.oranim.ac.il/sites/heb/content/literature-drama-class/docs/אגי-משעול.pdfאגי משעולTrue
a-b-ma-b-mhttps://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/literature-drama-class/artist-meeting/slider/a-b-m.jpgמפגש עם "יוצרים אורחים"https://www.oranim.ac.il/sites/heb/content/literature-drama-class/docs/a-b.pdfא.ב. יהושעTrue
מפגש עם "יוצרים אורחים"מפגש עם "יוצרים אורחים"https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/literature-drama-class/artist-meeting/slider/askol.jpgמפגש עם "יוצרים אורחים"https://www.oranim.ac.il/sites/heb/content/literature-drama-class/docs/אשכול-נבו.pdfאשכול נבוTrue
s-ts-thttps://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/literature-drama-class/artist-meeting/slider/s-t.jpgמפגש עם "יוצרים אורחים"https://www.oranim.ac.il/sites/heb/content/literature-drama-class/docs/tal-simon.pdfשמעון אדף וטל ניצןTrue

Footer Mobile