טופס נייח

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים כוללת מעט קורסי חובה והרבה קורסי בחירה.
קורסי החובה כוללים שבעה קורסים מבואיים שנלמדים בשנים א'–ב', שני קורסים א-סינכרוניים של 'קריאה מודרכת' (עברית וכללית), וסמינריון.
קורסי הבחירה כוללים מבחר רחב של קורסים עיוניים, שבהם תוכלו לרכוש ידע ולהעמיק בתחומים המעניינים אתכם, וכן סדנאות כתיבה ודרמה​ שבהם תוכלו להתנסות באופן חווייתי ופעיל. 

מקנים תשתית של ידע רחב שישרת אתכם בכל הקורסים בתואר.
כוללים את כל הסוגות ומקנים מושגי מפתח בהוראת הספרות ובניתוחה, הבנת רצף התפתחות הספרות בזמן ובמרחב, יוצרים מרכזיים וכן יצירות מופת - מתוכן רבות הנלמדות עד היום בתוכנית הלימודים בספרות בבתי הספר. 
שיעורי החובה מחולקים לפי שנים, באופן הבא:
  • שנה א' - מיתוס; מבוא לשירה; מבוא לדרמה; מבוא לסיפורת; קריאה מודרכת
  • שנה ב' - צמתים בספרות; ביקורת ותיאוריה; מבוא לשירת ימי הביניים
  • ​​שנה ג' - סמינריון (וכן התנסות מעשית ודידקטיקה, הנלמדים בחוג לחינוך).

תקראו באופן עצמאי יצירות שתבחרו מתוך רשימה עשירה ומגוונת, ותשוחחו עליהן עם המרצות במפגש אחד (או יותר).

מטרת הקורסים:
להעשיר את עולמכם בהיכרות עם יצירות מופת שאינן נלמדות בקורסים השונים ובעיקר לאמן אתכם בשיחה בעל־פה על יצירות ספרות - מיומנות נחוצה בהוראה.
רשימת היוצרים והיצירות כמו-גם הנחיות מלאות כלולים בסילבוס של כל קורס.
ניתן ללמוד קורסים אלה בכל זמן שנוח לכם החל מהקיץ של סוף שנה א'.
את המפגשים תקבעו באופן פרונטלי או בזום לזמן שנוח לכם ולמרצות.
שני ה'קורסים' של קריאה מודרכת הם א-סינכרוניים. ​

קורסי הבחירה בחוג נועדו להעשיר את עולמכם, לתת לכם ידע רחב ומעמיק בספרות כדיסציפלינה אקדמית, להקנות סל של כלים ולתרגל מתודות שיסייעו לכם בהוראת הספרות.

חלק מהקורסים תמטיים ובוחנים את הופעתו של נושא אחד ביצירות רבות של כותבים שונים, חלקם מתמקדים במאפייני יוצר אחד או שניים ויש אף הבוחנים לעומק יצירה אחת בלבד.
בצד סדנאות היצירה המאפשרות התנסות אישית וחווייתית בכתיבת שירה, סיפורת ודרמה (וראו סדנאות כתיבה ודרמה). 
יש גם סדנאות המקנות כלים עיוניים ומתרגלות אותם. ​


מספר קורסים מתוך מגוון רחב של קורסים בתכנית

מרצה: ד"ר יחיל צבן

הקורס מבקש להקשיב לקולות בשירה ובסיפורת שמטפלים ביחסים ההרסניים בין האנושות לסביבה. נקרא במהלכו יצירות על מים ועל עצים, על פסולת ועל ציפורים. נבחן את הסיבות הפסיכולוגיות והאידיאולוגיות לעיוורון מרצון ולשתיקה הרועמת של התרבות הישראלית כלפי סוגיות סביבתיות במיוחד לנוכח פריחתה של המגמה האקו-ספרותית בארצות אחרות, נסקור את התאוריות המרכזיות הקושרות בין מדע האקולוגיה לביקורת הספרות ונדון כיצד משתנים לאורם מושגים כגון טבע, בעלי חיים, גלובליזציה, לאומיות ומגדר. 

נושאי הקורס
אקו-קריטיסיזם, מושגי יסוד באקולוגיה, ספרות אקולוגית, אקולוגיה אינטרדיסציפלינרית. 

מרצה: פרופ' אילת שמיר

לרשות הסופר והקולנוען עומדות דרכי מבע שונות. האם יש יתרון לאחת על האחרת?
על ידי השוואה בין הסיפור הכתוב לעיבוד הקולנועי שניתן לו נבחן בקורס זה את דרכי המבע השונות, כל אחת וייחודה.
נכיר מושגי יסוד בקולנוע ומושגי יסוד בספרות, תוך קריאה ביצירות הספרותיות וצפייה ביקורתית בעיבודים הקולנועיים שנעשו להם.
הקורס הינו קורס א-סינכרוני במהלכו יידרשו הסטודנטים להגיש מטלות המושתתות על קריאת היצירות וצפייה בעיבודיהן הקולנועיים.​

מרצה: ד"ר נעמי דה מלאך

הקורס יתמקד באופן שבו מוצגים בית הספר, מוריו ותלמידיו. הוא יאורגן סביב תמות חינוכיות מרכזיות כמו המרחק הנכון בין מורים לתלמידים, מקומו של הגוף בכיתה, יחסי הכוח, ההומור, ועוד.
נקרא יצירות ספרות מז'אנרים שונים שעוסקות בנושאים הללו, ונדון בתחבולות הספרותיות המשמשות כדי לתאר את הכיתה, כמו נקודת המבט, הסמלים והמבנה. נעמיק בדיונים בשאלות החינוכיות המרכזיות שעולות דרך היצירות שנקרא. נחפש את מקומנו שלנו כתלמידים בעבר ומורים לעתיד בתוך הסבך הזה.  


מטרות הקורס
  • להכיר יצירות ספרות העוסקות בחינוך ולהיחשף לקשת האופנים בהם הספרות מתארת הוויית בית הספר בז'אנרים השונים.
  • ​להישען על יצירות הספרות כנקודת מוצא לדיון במערכות היחסים בין מורים לתלמידים.  

מרצה: ד"ר נעמי דה מלאך

בקורס נכיר יצירות מחאה מזמנים, מקומות וז'אנרים שונים. נקרא ספרות שנכתבה על-ידי יוצרים ויוצרות מקבוצות מגוונות בארץ ובעולם, שמוחים על הדיכוי של נשים, מיעוטים, עניים, ערבים, מזרחים ועוד. נעסוק  
בסוגיות תיאורטיות כמו מהי ספרות מחאה ומהי ספרות מגויסת. נשאל מה כוחה ומה מגבלותיה של הספרות ככלי לשינוי חברתי. נחפש את המקום האישי בו המחאה נוגעת, (או שאינה נוגעת) בכל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.  

מרצה: ד"ר גוני בן-ישראל קסוטו

בקורס נהפוך לעוברי אורח בארץ הפלאות שברא נתן אלתרמן בשיריו. יחד נצא למסע מרתק בין צלילים, מראות וקולות. במסענו נתוודע ללשונו הפיגורטיבית הייחודית של המשורר; נכיר את המטפורות, הדימויים והאימז'ים האלתרמניים ואת התקבלות הפואטיקה של אלתרמן והביקורת כלפיה.

מרצה: מיטל ניסים

המשוררות הקאנוניות זלדה מישקובסקי שניאורסון ויונה וולך פרצו אל עולם השירה העברית במחצית השנייה של שנות השישים של המאה העשרים. הביקורת הספרותית חיבקה אותן, והערכה אל שירתן הלכה התעצמה במשך השנים. לכאורה, בין השתיים אין כל משותף; האחת משוררת מבוגרת דתית ממשפחה מיוחסת, ואילו השנייה - משוררת צעירה חילונית ופרועה.
לא הרבה יודעים שבין זלדה לוולך נוצר קשר חברי ופואטי בעידודן של ידידותיהן: המסאית עזה (עזקה) צבי והסופרת הנשכחת פנינה כספי. כספי, ראתה בשתיהן מיסטיקניות, שתפיסתן הרוחנית המשותפת היוותה קרקע פורייה להתהוות קשרן. בקורס זה נקרא משירתן המוקדמת, נבחן את מעבדותיהן הספרותיות, את עבודתן המשותפת, ונתבונן בחיץ שעמד ביניהן, ולא אפשר להן להמשיך את שיחתן הפואטית שהתקיימה גם לאחר שהפסיקו להיפגש. ​

מרצה: מיטל ניסים

הרומן "התפסן בשדה השיפון" תורגם לעברית שלוש פעמים; תרגום ראשון לעברית, יצא לאור בשנת 1954 בהוצאת "דפנה", בשם "אני, ניו יורק, וכל השאר"; תרגומו השני ראה אור בשנת 1975 "התפסן בשדה השיפון", בהוצאת עם עובד; ותרגומו השלישי ראה אור בשנת 2023 גם כן בהוצאת עם עובד. שלושת התרגומים מבקשים להתקרב אל הסלנג האמריקאי, ניסיון נואש להתחקות אחר דמותו של הולדן קולדפילד, גיבור הרומן.
בקורס זה נקרא במקביל את הרומן במקור לצד התרגומים, ונשאל: מהו כוחו של המקור על הניסיון להעתיקו לשפה אחרת, ובהמשך לכך, נשאל האם ניתן לתרגם את הולדן לעברית? האם ניתן לחוש את ניו יורק של הולדן בין שתי מלחמות עולם מבעד למיסוכה של העברית? 

מרצה: יוני ליבנה​

ביקורת ספרות היא צורה ייחודית של קריאה וכתיבה על אמנות המילה, שיש לה היסטוריה מרתקת וסוערת. היא המקום שבו נפגשים קוראים וכותבים כדי לנהל ויכוח על שאלות שלעולם לא ייפתרו: מהו יופי מבחינתנו? מה הופך שיר מסוים, סיפור או רומן ליצירה בעלת ערך מוסרי ואסתטי עבורנו? השאלות הללו מקבלות אופי ייחודי בעידן הנוכחי, שבו כל אחת ואחד מאיתנו יכולים להפוך - בלחיצת מקלדת - למבקרים, לבלוגרים, לטוקבקיסטים. 
בסדנה, שתיערך בזום, נתנסה בקריאה וכתיבה של ביקורת, ונדון בשאלות כמו איך נראית ביקורת ספרות היום? ואיזה צורך היא ממלאת, קודם כל, עבור קוראים ויוצרים? כיצד אנחנו מבחינים בין ביקורת מוצלחת וביקורת בעייתית? איזה כוח יש לביקורת אישית, רגשית, סובייקטיבית – ומהן נקודות החולשה שלה? 
במפגשי הסדנה, אגע גם בהתנסות שלי כמבקר ספרות בעיתון 'ידיעות אחרונות', שמתמחה בכתיבה על פרוזה ישראלית; באתגרים המקצועיים, הסגנוניים והרגשיים לפעמים שכרוכים בעבודת הביקורת הספרותית

מטרות
קריאה וניתוח של ביקורות ספרות, והתנסות בכתיבת ביקורת ספרות. 3 הנושאים שבהם ניגע לאורך הסדנה, יובילו גם לדיון בביקורת והערכה ככלי חינוכי: כיצד מורים ותלמידים יכולים וצריכים להשתמש בביקורת? מהן הדרכים המועילות (והמזיקות) להביע ביקורת ולקבל ביקורת? כיצד להתמודד עם החשש לבטא ביקורת, להעניק ציונים ולתת הערכה שגויה?
Footer Mobile