טופס נייח

הרצאות וסדנאות

נשמח להעניק לכם ידע וכלים באמצעות סדנה או הרצאה באחד מהנושאים הבאים:

"אינך יודע מה אתה צריך, עד שלא תדע מה יש לך"

לכל אדם, קהילה ומקום יש מגוון נכסים המרכיבים אותם. זיהוי סוגי הנכסים ומרכיביהם מאפשר הכרות טובה יותר עם המרחב ועם האנשים הפועלים בו ומאפשר לרתום אותם לעשייה עתידית. חשיבה ופעולה ממקום של הכרות עם נכסים הינן עוצמתיות ומעוררות השראה וככאלה הינן בעלות השפעה עצומה על חיזוק החוסן החברתי והובלת שינוי.

נושאים:

 • כלים לזיהוי הנכסים.
 • תרגול האופן בו ניתן לרתום את הנכסים לקידום פעולות שונות בקהילה ובארגון.
 • תכנון  פעולות, תהליכים ופרויקטים ארוכי טווח

"אם אתה רוצה להגיע מהר – לך לבד, אם אתה רוצה להגיע רחוק – לך ביחד".

בעולם של קהילתיות פועלים יחד. שותפויות הן מרכיב רב עוצמה בבניית קהילות ויכולות קהילתיות, המחזקות הלכה למעשה את החוסן החברתי בישראל.
בזירה הקהילתית נוכחים בעת ובעונה אחת שחקנים שונים - תושבים, ארגוני חברה אזרחית, שלטון מקומי ומרכזי ועסקים, לכל אחד מהם מאפיינים, יכולות, צרכים ומטרות הייחודיים לו.
חוסנה של הקהילה תלוי במידה רבה ביכולת המשותפת של השחקנים לשאת באחריות על גורלה ולשתף פעולה זה עם זה לטובת פיתוחה וקידומה, באופן שיתרום לפרטים שבה ולקהילה עצמה כאחד.
עבודה בשותפות היא עבודה מורכבת ומאתגרת, לפעמים קל יותר לרוץ לבד.. אז לשם מה בכל זאת, מתי ואיך פועלים בשותפות?

נושאים:

 • המאפיינים והייחודיות של כל "שחקן" בזירה הקהילתית
 • האתגרים והתועלות בעבודה בשותפות.
 • כיצד רותמים את כל ה"שחקנים" לחיזוק חוסנה של הקהילה?
 • רמות שותפות שונות ומתי נדרשת כל אחת מהן

חיי הקהילה מורכבים מרגעים קטנים וגדולים, מציונים סביב לוח השנה החוזרים על עצמם מידי שנה ומאירועים בחייו של הפרט בתוך הקהילה ברצף חייו. כל יוזמה ואירוע המתרחש בתוך הקהילה יכול לשמש כלי לחיזוקה, אם יעשה בצורה מותאמת, מדויקת ומתוך תפישה רחבה. בסדנה ילמדו כלים לביצוע פעולות בתוך הקהילה כהזדמנות לחיזוק הקשרים בה, הגברת תחושת המסוגלות של הפרט וחיבור לזהות ולסיפור המקומי שלה.

מקומות ציבוריים פתוחים (גני משחקים, פארקים, מרחבים פתוחים, מדרכות, אתרי נוף ומורשת ועוד) מוכרים במחקר כחיוניים לרווחה פיזית, כלכלית,  חברתית וסביבתית של קהילות, בעיר ובמרחב הכפרי כאחד. רבים מהם נמצאים בקרבה רבה לתושבים, אך אינם מצויים בשימוש בשל היותם מוזנחים, נטושים או מיושנים.
הסדנה מיועדת להחזרת  המרחב הציבורי לשימוש התושבים, באמצעות התושבים עצמם, כמרכיב בבניית קהילה חזקה וחוסן חברתי. העבודה הינה באמצעות עקרונות
ה :placemaking

 • עיצוב מרחב משותף המחבר בין אנשים לבין עצמם ובין אנשים למקום ולסיפור המקום.
 • יצירת מגוון פעולות שיהוו מוקד פעולה משותף ויסייעו ליצירת גאווה מקומית.
 • הנגשת המרחב הציבורי למגוון האוכלוסיות הגרות בסמוך לו

המפתח לפיתוח ההון החברתי בקהילות הינו מעורבות אזרחית, המפתחת רשתות חברתיות, מעלה רמת אמון ומאפשרת ליחיד ולקבוצה לפעול ולהשפיע על מרחב החיים. בהתאמה לכך יש למקד פעולות לחיזוק קהילות בקידום המעורבות הפעילה של כלל התושבים וביצירת מגוון הזדמנויות של השתתפות בתהליכי קבלת ההחלטות (Rohe, 2004).  

נושאים:

 • הכרות עם עקרונות היזמות החברתית - תהליך  מעורבות אזרחית המשתמש בעקרונות מעולם היזמות העסקית.

 • התנסות בכלים ומתודות המאפשרים התבוננות מעט אחרת על מעורבות אזרחית, בראיה ארוכת טווח.
 • תכנון סדר פעולות המקדמות מעורבות אזרחית וחברתית  בקרב בעלי תפקידים ותושבים.

בחיי קהילה עולות דילמות וסוגיות חברתיות וקהילתיות, הדורשות שיח, ליבון או הכרעות. במקרים אלו ישנה חשיבות רבה לשיח ודיון מכבד, המאפשר לשמוע ולהשמיע ולוקח בחשבון דעות שונות ומגוונות.
היכולת של בעלי התפקידים בישוב להתמודד עם סוגיות ואתגרים בקהילה טמונה לא רק ביכולת להוביל את השיח, אלא גם בהתאמת צורת הדיון למצב החברתי ולדפוסי התקשורת בקהילה.
המודל של דיון ודיאלוג מאפשר הכרות עם מגוון רחב של מתודות, במנעד שבין דיון ודיאלוג ונותן כלים להתאמת המתודה לשיח בישוב.

ההון האנושי הוא המרכיב המשמעותי ביותר בארגון. צוות איכותי, שימור עובדים, דינמיקה טובה
בין אנשי הצוות – כל אלה מרכיבים מקום עבודה שעובדים רוצים להיות בו, להשקיע בו ולתרום להצלחתו.
מרבית המחקרים שנעשו בדורות האחרונים בשדה החברתי והתעסוקתי, מעלים כי הגורמים המשמעותיים ביותר לשמירת ההון האנושי בארגון אינה רמת השכר המוצעת, כי אם תחושת המשמעותיות בקרב הפרט, הזדהות עם ערכי הארגון, תחושת אמון ושייכות.

ההכשרה בנושא מעמיקה בנושאים כגון:

 • שימור כוח האדם בארגון לאורך זמן
 • בניית תחושת אחריות ומחויבות משותפות בקרב העובדים בארגון
 • חיזוק תחושת השייכות של העובד לארגון ולחבריו לעבודה

לכל איש יש שם המעיד על מהותו. לכל קהילה יש שם, סיפור משלה. אנחנו בשדמות רואים בחיזוק הזהות - הסיפור המקומי- נדבך חשוב בחיזוק החוסן הקהילתי.
מהו הסיפור המיוחד שלכם? האם הוא מספר את מה שאתם מאמינים בו? האם הדורות הגדלים במקום מכירים את הסיפור ומחוברים אליו? האם הם רואים עצמם שייכים אליו?

 • על כל אלה ועוד בסדנת "זהות קהילתית", שפותחת פתח לעולם מרתק של סיפור, זהות, שייכות ומשמעות, תוך עיסוק במגוון נושאים, כגון:הערכים המובילים את הקהילה.
 • הכלים עומדים לרשות הקהילה כדי לחזק ולהטמיע את ערכיה בדורות הבאים
 • כיצד מחזקים/משנים את הסיפור הקהילתי?

לצד הבנת חשיבותה של קהילה בהובלת שינוי מקיים, מזמנת עבודה עם קהילה אתגרים ודילמות ברמה האזורית והיישובית כאחד, חלקם משותפים לכל היישובים והקהילות, חלקם ייחודיים ליישוב או קבוצה. ההכשרה מציעה התמודדות עם האתגרים והבנת הדילמות אותם פוגשים פעילים ובעלי תפקידים בתחום הקיימות ביישובים ובמועצה, בין השאר באמצעות כלי עבודה בעל יעילות לעבודתם של צוותי פעולה בקהילה.

המיפוי הקהילתי מאפשר חקר מעמיק והבנה של המצב הקהילתי הקיים, לצורך תכנון פעולות המשך, איתור זירות לפעולה והתאמת הכלים לצרכים שיאותרו. תוצר המיפוי מאפשר לקרוא את המציאות באופן בהיר ומובחן ובשפה אחידה, אשר תזמין את כלל הנוגעים בדבר לתכנן, לפעול ולהשפיע.
המיפוי הינו כלי משמעותי עבור מי שמעוניין לפעול בזירה הקהילתית, לקדם בה מטרות ולבנות קהילה ברת קיימא.​

Footer Mobile