טופס נייח

שותפויות

בעולם של קהילתיות פועלים יחד
שותפויות רב מגזריות הן מרכיב רב עוצמה בבניית קהילות ויכולות קהילתיות, המחזקות הלכה למעשה את החוסן החברתי במדינה. בכל שותפות אנחנו מתפתחים, צוברים ניסיון, לומדים ומלמדים. אנחנו שמחים לפעול עם ארגונים, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות ועם קרנות ושותפים בארץ ובעולם.
 
להצעת יוזמות ושיתופי פעולה ניתן ליצור קשר
תומר שלם
מנהל היחידה לשותפויות והתערבויות
מרכז ק.מ.ה
חלק ממגוון השיתופים של מרכז ק.מ.הלימודי תעודה - לימודי התמחות
Footer Mobile