חקר בעלי חיים

מיועד לכיתותג'-ו'

במהלך הקורס נערוך היכרות קרובה עם בעלי חיים שונים ונעסוק במיון שלהם לקבוצות שונות, כדוגמת חולייתנים, חסרי חוליות ועוד. נלמד מהם המאפיינים של קבוצות בעלי חיים שונות ונדון בהתאמת בעלי החיים לתנאי מזג אוויר שונים. לכל אורך הקורס נשים דגש על מגע קרוב וישיר עם בעלי חיים מכל המחלקות.

בנוסף, נערוך היכרות עם הגן הבוטני ועם האורגניזמים אשר חיים בשלולית החורף. נראה כיצד הם מתאימים עצמם לתנאי יובש, תרדמת ותנאים סביבתיים משתנים אחרים. נקיים סיורים נרחבים בגן הבוטני, במהלכם נתוודע אל עולם הצמחים המצויים בחורש הים תיכוני ונכיר סוגים שונים של צמחי מרפא ותבלין. מדי כמה מפגשים נערוך גם ניסויים שונים ומרתקים במעבדות של בית מרגולין.

חקר בעלי חיים חקר בעלי חיים - קורס לנוער
Footer Mobile