אבולוציה והתאמות בעלי חיים לבית גידולם

מיועד לכיתות: ז' ומעלה

למה לדוב יש פרווה?
מדוע בעלי חיים מסויימים מתגוררים במחילה?
מה הקשר בין צורת מקורו של הנשר לבין סוג המזון שלו?

מבנה גופם של בעלי חיים יכול לעזור לנו להבין כיצד הם מצליחים להתנהל בתוך סביבת הגידול שלהם ומה עוזר להם לשרוד ולהתקיים. במהלך הקורס נברר כיצד נוצרו ההתאמות המבניות בתהליכים שונים של אבולוציה ארוכת שנים. נדבר על חשיבות הבנת האבולוציה להבנת התהליך הדינמי של תכונות בבעלי חיים ונבדוק כיצד משתנות התכונות בהתאם לסביבה. באמצעות התבוננות ולמידת תכונות כגון צורת מקור, גודל כנף, פרווה, שהות במחילה, איבוד גפיים וכדומה, נלמד כיצד בררו בעלי החיים את התכונות שהעלו את סיכויי השרידות שלהם בסביבה בה הם חיים.

הלמידה בקורס תתבצע באמצעות הכרות פיזית עם בעלי חיים מקבוצות שונות, התבוננות והיכרות עם פוחלצים מתוך האוסף הנדיר והמיוחד של מכללת אורנים, צפייה בסרטונים ומצגות ועבודה בכיתה.
 אבולוציה והתאמות בעלי חיים לבית גידולם
Footer Mobile