משפחות בעלי חיים

​(חרקים, זוחלים, עופות ויונקים)
מיועד לכיתות: ג' ומעלה

מה מאפיין את משפחת העופות?
מהו מבנה גופו של חרק?
האם יש יונקים שחיים בים?

במהלך הקורס נערוך היכרות מקרוב עם הקבוצות העיקריות של בעלי החיים באמצעות למידה מעשית ומפגש עם בעלי חיים מכל קבוצה. בכל מפגש יוכלו התלמידים להחזיק, למדוד, ללמוד ולהיחשף לקבוצה שונה של בעלי חיים. נלמד מהם המאפיינים של בעלי חיים מאותה הקבוצה, מי נכלל בקבוצה ובעיקר – נשים דגש על החיבור לטבע הסובב אותנו והבנת חשיבותו לקיום החיים על פני כדור הארץ.
הקורס מתקיים במעבדות ובכיתות לימוד והוא מתאים לטווח גילאים רחב במיוחד.
רמת ההיכרות, החשיפה וההעמקה משתנה כתלות בגיל התלמידים.
נוער שוחר מדע באורנים קורסים לנוער באורנים
Footer Mobile