גנטיקה

​מיועד לכיתות: י"א - י"ב

מהי גנטיקה והאם היא טובה לנו?
מהו DNA?
כיצד עוברות תכונות שונות מדור לדור ואיך משפיעות עלינו מחלות משפחתיות מדורות קודמים?

הקורס יעסוק בגנטיקה כללית ויתקיים במעבדה ביולוגית. במסגרת הקורס יערכו המשתתפים ניסויים שונים, ילמדו לעומק על גנטיקה ומחלות תורשתיות, ילמדו להפיק DNA מתותים ומתוך חלל הפה ויכירו את שימושיו השונים של ה DNA, יצפו בתאים באמצעות מכשיר מיקרוסקופ, ילמדו כיצד מסייעת שיטת ה - PCR לחוקרים במעבדה לזיהוי פלילי ועוד.
גנטיקה
Footer Mobile