חרקים וצמחים

​מיועד לכיתות: מותאם לכל הגילאים

מהו חרק?
מה מאפיין את מבנה גופו?
ואיך נראית מערכת היחסים בינו לבין סביבתו?

במהלך הקורס נכיר סדרות חרקים נפוצות בסביבתם הקרובה. נתבונן במבנה גופם, נתחקה אחר התנהגותם ונעמוד על תרומתם החשובה לסביבה. במסגרת הקורס יתוארו גם מערכות יחסים שונות בין חרקים לחרקים, בין חרקים לצמחים וגם בין חרקים לבין בעלי חיים אחרים.
דגש מיוחד יושם על התנסות מעשית והדגמות.
 חרקים וצמחים
Footer Mobile