רובוטים בעיר

מיועד לכיתות:  ה'–ו', או תלמידי כיתות ז'-ט' שלא השתתפו בקורס רובוטיקה בעבר

במסגרת הקורס נבצע משימות בנושא "תחבורה רובוטית בעיר", שמטרתן למנוע תאונות דרכים. נתוודע אל פרויקט אמיתי העוסק ברכבים אוטונומיים ובתקשורת ביניהם אשר נערך בישראל ובחו"ל ונבצע משימות הדומות לאתגרים שבפרויקט. בתחילת כל מפגש תוצג משימה ותינתן הנחייה כיצד להתמודד איתה. המשתתפים יעבדו בזוגות ויוכלו לשתף את חברי הקבוצה בתוצריהם. הם ירכיבו רמזורי צומת, רכבים אוטונומיים, שערים אוטומטיים ודגמים נוספים ויתכנתו אותם בהתאם למשימה המוגדרת. במהלך הקורס נכיר סוגי בקרה שונים, נעסוק בעקרונות פעולה של חיישנים, נלמד על מנגנונים מכניים להעברת תנועה ונבין כיצד מתארים אלגוריתם לפעולת הרובוט. תוך כדי יצירת הדגמים הרובוטיים, נלמד ונכיר היבטים טכנולוגיים הקשורים למכניקה, חשמל ומדעי המחשב.

הקורס הוא בעל אופי סדנאי - התנסותי. לצורך ביצוע המשימות, נשתמש במנועים, במנגנונים מכניים להעברת התנועה ובחיישנים של ערכות הרובוטיקה הלימודית של "LEGO MINDSTORMS".

* ניתן לקיים מפגש בודד בהיקף מצומצם או כסדרה בין 3 ל-12 מפגשים
* במפגש בודד התלמידים ישתמשו ברובוטים בנויים מראש.
לימודי מדע לנוער לימודי מדע לנוער
Footer Mobile