רובוטיקה

​מיועד לכיתות: ג'-ח'

במהלך הקורס ייחשפו הילדים לתחומי הרובוטיקה ופיתוח התוכנה באמצעות למידה חווייתית ומרתקת המשלבת התנסות. הקורס יציב בפני הילדים אתגרים שונים ויאפשר להם להתמודד ולפתור בעיות הקיימות במציאות. בנוסף, הקורס יעודד ויפתח כושר המצאה וחשיבה יצירתית, תוך חשיפה לתחומים מתקדמים כמו הנדסה, תוכנה, פיסיקה ולוגיקה. תוכנית הקורס שמה דגש מיוחד על עבודת צוות, שיתוף, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא.

במהלך הקורס יעבדו הילדים בצוותים קטנים. כל צוות יקבל ערכה אישית ויתקדם בקצב התואם את יכולותיו. רמת הלימוד משתנה בהתאם לקבוצת הגיל.
רובוטיקה
Footer Mobile