בחינת אמיר"ם

בכפוף לדרישות המועצה להשכלה גבוהה רמת הסיווג הנדרשת באנגלית לקבלה לתואר ראשון הינה בסיסי ומעלה.
 
להלן החלוקה לרמות על פי ציוני הבחינות:

שם הרמה - טרום בסיסי א'​
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 50-69
ציון אמי"ר - 150-169

שם הרמה - טרום בסיסי ב'
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 70-84
ציון אמי"ר - 170-184

שם הרמה - בסיסי
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 85-99
ציון אמי"ר - 185-199

שם הרמה - מתקדמים א'
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 100-119
ציון אמי"ר - 200-219

שם הרמה - מתקדמים ב'
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 120-133
ציון אמי"ר - 220-233

שם הרמה - פטור
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 134+
ציון אמי"ר - 234+


מועדי הבחינה הקרובים:
16/6, 20/7, 18/8, 12/9, 3/10.

הבחינה תתקיים במרכז הבחינות החדש בחיפה של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
ההרשמה לבחינה מתבצעת בפורטל למועמד – מועמדים לאחר הרשמה וכרוכה בתשלום בכרטיס אשראי בסך 252 ₪.
 
ניתן לבטל את הרישום לבחינה עד 7 ימים לפני מועד הבחינה ממסך רישום לבחינות כניסה. ביטול שלא בזמן יגרור חיוב בעלות הבחינה.
 
חובה להגיע לבחינה עם ת.ז.

הבחינה אינה מותאמת לבעלי לקויות למידה. במידה והנך מעוניין וזכאי לבחינה עם התאמות, עליך להירשם דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.
ההרשמה לבחינה מיועדת למועמדים שנרשמו למכללת אורנים.

Footer Mobile