נוהל לימודי אנגלית כשפה זרה

הרשמה ושיבוץ לרמות 
כל סטודנט שמתקבל ללימודים חייב להציג ציון באנגלית ממבחן פסיכומטרי, מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.
לימודי אנגלית לרמת פטור הם לימודי חובה לכל סטודנט החל מסמסטר א' עד להשלמת לימודי האנגלית ועמידה בהצלחה בקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב. 
סטודנט שלא למד ברצף סמסטרים בתקופה של שנתיים ומעלה – יחויב במבחן מיון חיצוני חוזר, לשם שיבוץ מחדש ברמה המתאימה. 
את תקנון היחידה המלא ניתן למצוא בקישור הבא (עמודים 17-18)
קורסי האנגלית מחולקים לרמות המפורטות בטבלה. 
למידע על שכר לימוד עבור קורסי אנגלית כשפה זרה יש להיכנס לקישור (עמוד 9)
קורסי האנגלית מחולקים לרמות המפורטות בטבלה.

חלוקת הרמות
שם הרמה - פטור
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם
 - 134+
ציון אמי"ר - 234+

שם הרמה - מתקדמים ב'
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 120-133
ציון אמי"ר - 220-233

שם הרמה - מתקדמים א'
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 100-119
ציון אמי"ר - 200-219

שם הרמה - בסיסי
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 85-99
ציון אמי"ר - 185-199

שם הרמה - טרום בסיסי ב'
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 70-84
ציון אמי"ר - 170-184

שם הרמה - טרום בסיסי א'​
ציון פסיכומטרי/אמיר"ם - 50-69
ציון אמי"ר - 150-169


דרישות, ציונים וקבלת פטור 
כל רמה נלמדת בנפרד במשך 4 שעות סמסטריאליות במהלך סמסטר אחד. 
ציון עובר בבחינה הסופית (בכל רמה) הוא 60. 
ציון זה מאפשר מעבר לרמה הבאה.
סטודנט יסיים את לימודי האנגלית ויקבל "פטור" לאחר שיעבור את הבחינה הסופית ברמת מתקדמים ב'.
Footer Mobile