קורס מקוון באנגלית

​תנאי הלימוד בקורס המקוון
תנאי הקבלה
1. מיומנויות מחשב בתחומים הבאים: עיבוד תמלילים, דואר אלקטרוני, גלישה באינטרנט.
2. גישה למחשב מחובר לאינטרנט בפס רחב, בעל יכולות מולטימדיה (קול, מיקרופון, וידיאו).
אורנים מציעה תמיכה טכנית לפלטפורמה של הקורס אך לסטודנטים צריכה להיות תמיכה לציוד שברשותם.

דרישות הקורס
דרישות הקורס המקוון זהות לאלה של הקורסים הפרונטאליים: שיעורי בית, מבחן אמצע ומבחן סופי. המבחנים יתקיימו בתאריכים קבועים ולא ניתן להיבחן באופן מקוון מהבית.
יש חובת הגשה של לפחות 6 מטלות לבחירה מתוך 9 אשר יינתנו במהלך הקורס. לכל מטלה יש תאריך הגשה שלאחריו יתפרסמו פתרונות המטלה ולכן לא יתקבלו מטלות שיוגשו באיחור. מאותה סיבה לא ניתן לצבור מטלות להגשה מרוכזת בסוף הקורס. הגשת 5 מטלות בזמן היא תנאי הכרחי להשתתפות במבחן הסופי ולמילוי חובות הקורס.
משקלו של המבחן הסופי 50% מהציון הסופי (חייבים לעבור בציון מעל 60), מבחן האמצע משקלו 25% ומטלות שיעורי הבית 25%.

נוכחות
חובת הנוכחות בקורס המקוון כוללת השתתפות במפגש היכרות פנים מול פנים, במבחן האמצע ובמבחן הסופי. בתחילת הסמסטר יערך מפגש פנים מול פנים שבו יוצגו ויודגמו סביבות העבודה של הקורס וכן יתקיים סבב של שאלות ותשובות בכל עניין הנוגע לקורס.​


הסרטונים נועדו לספק מידע כללי
לגבי הקורס המקוון. 
הפירוט המדויק נמצא בסילבוס הקורס.​
​​
​​
Footer Mobile