קורס קיץ באנגלית

להלן רשימת קורסי הקיץ באנגלית כשפה זרה שיוצעו בשנה"ל תשפ"ג:

טרום בסיסי א': למידה פרונטלית משולבת בלמידה אסינכרונית 

טרום בסיסי ב':  למידה פרונטלית משולבת בלמידה אסינכרונית 

בסיסי:  למידה פרונטלית משולבת בלמידה אסינכרונית 

מתקדמים א':  למידה פרונטלית משולבת בלמידה אסינכרונית 

מתקדמים ב':  למידה פרונטלית משולבת בלמידה אסינכרונית 


קורסים מקוונים:

מתקדמים א': מקוון (למידה עצמית בפיקוח מרצה עם הגשת מטלות)

מתקדמים ב': מקוון  (למידה עצמית בפיקוח מרצה עם הגשת מטלות)


תאריכי המפגשים ( 10 מפגשים)

 16.08 (יום ד)

17.08 (יום ה)

20.08 (יום א)

21.08 (יום ב)

22.08 (יום ג)

23.08 (יום ד)

24.08 (יום ה)

27.08 (יום א)

28.08 (יום ב)

29.08 (יום ג)


מועדי הבחינות (יתקיימו פרונטלית במכללה)

מועד א': 31.08 (יום ה)

מועד ב': 11.09 (יום ב)

מועד מיוחד: 20.09 (יום ד)

שעות הקורס:

8.30-10.00

הפסקה

10.15-11.45


עלות הקורס

סטודנטים סדירים ארבע שנתיים לתואר - 900 ₪.

סטודנטים שהינם מורים המשלימים תואר - 1800 ₪.


איך נרשמים לקורס?

ההרשמה לקורסים תפתח לאחר בחינות מועדי ב' בתום שנה"ל, הודעה על פתיחת ההרשמה תשלח בהמשך בנפרד.


נוכחות
חובת הנוכחות חלה בכל הרמות (כולל הרמות המתקדמות) מכיוון שמדובר על קורסים מרוכזים אינטנסיביים.


לתשומת ליבכם
, על פי הנחיות המל"ג - כל סטודנט חייב ללמוד אנגלית ברצף ולסיים בהצלחה קורס ברמת מתקדמים ב' עד סוף שנה ב'.

סטודנט שלא סיים חובת אנגלית כנדרש, לא יורשה להירשם לקורסים סמינריונים בתואר עד להשלמת חובותיו באנגלית.

Footer Mobile