קורס קיץ באנגלית

קורסי הקיץ באנגלית יתקיימו במחזור אחד בלבד בתאריכים הבאים:
8.8.22, 9.8.22, 10.8.22, 11.8.22, 14.8.22, 15.8.22, 21.8.22, 22.8.22, 23.8.22, 24.8.22 
בין השעות 08.30-11.00.
הקורסים יתקיימו במתכונת של הוראה בעזרת זום שמשולבת עם עבודה עצמית.
בנוסף יתקיימו קורסים מקוונים ברמות מתקדמים א' ו-ב'.
 
מועדי הבחינות (יתקיימו פרונטלית במכללה):  
מועד א' 25.8
מועד ב' 30.8
 
ניתן להירשם לכל אחת מהרמות: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א' ומתקדמים ב'.
פתיחת הקורסים כולל קורסים מקוונים מותנית במספר נרשמים ועל פי שיקולי המערכת.

עלות הקורס
סטודנטים סדירים ארבע שנתיים לתואר - 900 ₪.
סטודנטים שהינם מורים המשלימים תואר - 1800 ₪.

איך נרשמים לקורס?
ההרשמה מתבצעת דרך פורטל הסטודנט בלבד ותיפתח בתאריך 17.7.22 בשעה 10:00.
ההרשמה תסתיים בתאריך 23.7.22 בשעה 23:00.
עם פתיחת ההרשמה תשלח הודעה.

נוכחות
חובת הנוכחות חלה בכל הרמות (כולל הרמות המתקדמות) מכיוון שמדובר על קורסים מרוכזים אינטנסיביים.

לתשומת ליבכם, על פי הנחיות המל"ג - כל סטודנט חייב ללמוד אנגלית ברצף ולסיים בהצלחה קורס ברמת מתקדמים ב' עד סוף שנה ב'.
סטודנט שלא סיים חובת אנגלית כנדרש, לא יורשה להירשם לקורסים סמינריונים בתואר עד להשלמת חובותיו באנגלית.

Footer Mobile