טופס נייח

מידע ללומדים בתכנית

על כל סטודנט בתכנית המצטיינים לראות עצמו קודם כל כתלמיד רגיל במסלול אליו נרשם. במקביל, תתקיים מסגרת זמן מחייבת הנקראת 'זמן מצטיינים''. 

בזמן המצטיינים ילמדו קורסים ייחודיים לתוכנית, תתקיים פעילות קבוצתית ופעילות של מעורבות חברתית שהן חלק בלתי נפרד מהתוכנית.

זמן המצטיינים נקבע לימי שני, וחמישי ב 15:45 עד 19:00 לאורך כל שנת הלימודים.

פעילויות נוספות והבהרות 
"אוטובוס ישראלי" - במהלך השנה יתקיים קורס (חובה) מרוכז של שלושה ימים רצופים שבמהלכו יצאו הסטודנטים בתוכנית לסיור והכרות עם פנים שונות של החברה הישראלית.

כנסים - במהלך השנה יצא כל סטודנט לכנס של תוכנית המצטיינים הארצית (רג"ב).

אקרדיטציה (הכרה בקורסים של תוכנית המצטיינים) - חלק מהקורסים הייחודיים לתוכנית המצטיינים יוכרו כקורסים בדיספלינה (כקורסי תשתית או בחירה). ההמרה של קורס ייחודי לתוכנית לקורס רגיל תעשה מול המזכירויות האקדמיות בחוגים והמסלולים השונים. סטודנט הלומד בתוכנית המצטיינים ילמד עד 15 נקודות מעבר לנדרש להשלמת התואר.

ממוצע - כל הקורסים בתוכנית המצטיינים יחושבו בממוצע. על הסטודנט לשמור על ממוצע ציונים סמסטריאלי של 90.

פעילות קבוצתית ומעורבות חברתית - על הפעילות הקבוצתית והמעורבות החברתית יינתן ציון עובר/לא עובר מידי שנה.
קורס ללא חובת נוכחות - לסטודנטים בתוכנית יתאפשר ללמוד קורסים במתכונת לח"ן (קורס ללא חובת נוכחות) זאת על סמך פניה בכתב לראש התכנית.


Footer Mobile