טופס נייח

פעילות התוכנית

זמן המצטיינים
על כל סטודנט בתכנית המצטיינים לראות עצמו קודם כל כתלמיד רגיל במסלול אליו נרשם. במקביל, תתקיים מסגרת זמן מחייבת הנקראת 'זמן מצטיינים''. 
בזמן המצטיינים ילמדו קורסים ייחודיים לתוכנית, תתקיים פעילות קבוצתית ופעילות של מעורבות חברתית שהן חלק בלתי נפרד מהתוכנית.

במסגרת זמן מצטיינים כל שנתון יפיק וינחה ערב שנתונים לכל הסטודנטים בתוכנית. ההפקה תבסס על נושא חינוכי ופעילות תוכן מונחית ערכית וחברתית. במהלך השנה יתקיימו כשלושה ערבי שנתונים.

מועדי המפגשים
לימי ראשון  בין 15:45 עד 19:00 לאורך כל שנת הלימודים
וימי רביעי בין 15:45 עד 19:00 לאורך כל שנת הלימודים.

אוטובוס ישראלי ​
"אוטובוס ישראלי" - במהלך השנה יתקיים קורס (חובה) בן שלושה ימים שבמהלכו יצאו הסטודנטים בתוכנית לסיור והכרות עם פנים שונות של החברה הישראלית.

התנסות מעשית משותפת וייחודית 
הסטודנטים יעסקו בהתנסות מעשית משותפת במגדל העמק במסגרות חינןך שונות כגון, גיל רך, על-יסודי, חינוך בלתי פורמלי וחינוך מיוחד בשיתוף אגף החינוך העירוני. 
​הרציונל הוא שילוב אלמנטים של פדגוגיה בלתי פורמאלית ביישוב כחלק ממערך הוראה יישובי.​
ההתנסות המשותפת תתקיים באורט רוגוזין מגדל העמק כחלק מהרצון להטמעת מורים מובילים בפריפריה. במהלך ההתנסות יקבלו הסטודנטים ליווי פדגוגי צמוד הן מטעם העירייה והן מכללת אורנים.
ההתנסות מיועדת לסטודנטים בשנתונים ב'+ג'.

סמינריון משותף  ​
בהמשך להתנסות הקבוצתית יחקרו הסודנטים במסגרת סמינריון משותף את הפעילותם בשדה וכיצד ניתן להפיק מתפיסה קבוצתית זו את הערכים עליהם מושתת תוכנית רג"ב.

הסמינריון יעסוק 'בחקר החלום החינוכי האישי' וילווה ע"י ד"ר הלל וורמן.

קורס סמינריוני זה מבקש מה​סטודנט לתאר מאפיינים של החינוך האידאלי בעניו, להביא התייחסויות מהספרות המקצועית, לתאר מרחבים ואישים בעולם ובישראל העוסקים בקידומו, ולהציע שיח ביקורתי לגביו. על המחקר לכלול שלושה מרכיבים: אישי, תיאורטי ואמפירי.
​​
מנטורינג
​במסגרת התוכנית יקבלו הסטודנטים אפשרות לליווי מנטורינג אישי. מטרת המנטורינג הנה פיתוח מנהיגות אישית בהתאם למטרות התוכנית. כל סטודנט יחקור ויתקדם בציר ההתפתחות האישית שלו כחלק מיישום מטרות התוכנית.
כל סטודנט זכאי ל-6 שעות רבעוניות.  ​

מעור​בות חברתית 
​​במסגרת פעילות עם מפעל הפייס כל סטודנט יהיה מחויב ב-40 שעות פעילות חברתית לשנה.
פעילות זו תנתן במסגרת שיתוף פעולה עם מרכז צוויג​, בהרחבת הפעילות עם EDGE​ או במסגרות חינוך וחברה באזור טבעון.

כנסים 
​ במהלך השנה יצא כל סטודנט לכנס של תוכנית המצטיינים הארצית (רג"ב).
כנ​​ס שנה א' 
08/05/2024ל' ניסן תשפ"ד
כנס שנה ב'08/05/2024ל' ניסן תשפ"ד
כנס שנה ג'04/06/2024כ"ז אייר תשפ"ד

Footer Mobile