טופס נייח

מעורבות חברתית

תכנית המצטיינים שואפת לפתח מורים-מנהיגים, שיהיו מעורבים בחברה ובקהילה בה הם חיים ויהיו בעלי יכולת ליזום, להוביל ולהשפיע. לשם כך, התכנית פועלת על מנת לחשוף לכוון ולאתגר את הסטודנטים הן בהיבט האקדמי-מקצועי והן והן בהיבט בהיבט החברתי   הסטודנטים המגיעים לתוכנית מחויבים לעשייה בתחומים חינוכיים וחברתיים בשלושת שנות השתתפותם בתכנית, כאשר לכל שנה דרישות שונות ומדרגות בהיקפן ובמהותן. המדרג מאפשר התפתחות אישית, מקצועית וקבוצתית ומקנה לפרחי ההוראה כלי שיוכלו לקחת להמשך דרכם בשדה החינוך.

שנה א'
השנה הראשונה בתכנית מאפשרת לסטודנטים להוכיח לעצמם כי ניתן לשלב בין לימודים אקדמאיים בפרט וקידום אישי מקצועי בכלל לבין מעורבות חברתית משמעותית ומשפיעה. בשנה זו המעורבות החברתית תתקיים במסגרת שעות המערכת של התכנית ובאופן מובנה עם ליווי מנחה הקבוצה. הסמסטר הראשון יתמקד בלימוד תכנים הקשורים לעשייה חברתית חינוכית משמעותית באופן קבוצתי  אל מול אוכלוסיית יעד מסוימת.
בסמסטר השני, לאחר מיפוי של צרכי אוכלוסיית היעד ובניית תכנית עבודה, הקבוצה תבצע בפועל את המעורבות החברתית. במקביל, בשעות הפעילות הקבוצתית במכללה, יתקיים עיבוד משותף של התהליך הקבוצתי והאישי, תוך דיון והעמקה בחוויות העולות מן העשייה החינוכית המשותפת. בסוף התהליך כל סטודנט יעריך את עצמו ויבחן את השפעת התהליך כולו על התפתחותו העצמית. 
 
שנה ב'
בשנה השניה נדרשים הסטודנטים ליזום פרויקט חברתי אותו מביאים לידי ביצוע צוותים בני 2-4 מחברי הקבוצה. בתחילת השנה יתאגדו צוותים של סטודנטים סביב רעיון או נושא מסוים ויפעלו לבנות פרויקט, אשר יביא לידי ביטוי את יכולתם האישית לצד היתרונות הגלומים בעבודת צוות. הפרויקט יכול להתממש בכל מרחב שיבחרו הסטודנטים – פנים מכללתי או חוץ מכללתי. הפרויקט יהיה בעל מטרות מוגדרות, יעדים הניתנים למדידה והערכה, יישען על תוכנית עבודה, ובעיקר – יהיה משמעותי לחברי הצוות. של הפרויקט הוא פרי יוזמה של הסטודנטים והינו באחריותם המלאה. ליווי יינתן על ידי מנחה השנתון לאורך השנה במפגשים הקבוצתיים מעת לעת ובשיחות אישיות וצוותיות. הפרויקט ייבחן יחד עם הסטודנטים, טרם תחילתו ולאחר סיומו, על פי רשימת קריטריונים אשר תימסר בתחילת השנה.
 
שנה ג'
הפרויקטים של שנתון ג' יתוכננו ויבוצעו במתכונת של צוותי הובלה. במתכונת זו יוכלו הסטודנטים ליזום פרויקט כראות עיניהם ולהיעזר בחברי הקבוצה האחרים ברגעי השיא של הפרוייקט או בדרכים אחרות. המטרה היא לאפשר התנסות בהובלה ויוזמה במקביל לחשיפה למגוון של אפשרויות לעשייה חברתית משמעותית דרך שאר צוותי ההובלה בקבוצה.
על הסטודנטים לצאת מתוך נקודת עניין ורצון להשפעה על הסביבה וליצור צוות סביב רעיון משותף. לאחר הגדרת מטרות, יחלו בחיפוש אחר מקומות/ מסגרות/ אפשרויות שיוכלו לפעול בתוכן. לאחר מכן יבנו חברי הצוות תכנית עבודה שבתוכה, בין השאר, האופן בו הם רואים את השתלבותה של הקבוצה הגדולה בתוך הפרוייקט. אחת למספר מפגשים יתאפשר זמן בתוך המפגש הקבוצתי שיוקדש למעורבות החברתית ולהעלאת צרכים מהפרוייקטים השונים אל מול חברי הקבוצה. סיום הפרוייקט, כמו בשנים הקודמות, יובא בפני הקבוצה באופן רפלקטיבי.  
 ​
Footer Mobile