טופס נייח

תוכנית הלימודים

שנה א' 
התכנית תציע מבט רחב דרך תאוריות חינוכיות "גדולות", חוויה ייחודית לשאלות המרכזיות בפילוסופיה מעשית, התנסות ויצירה בשת"פ עם יוזמות טכנו-פדגוגיות מובילות, כל זאת בכדי לעצב את תפיסת עולמם של העמיתים.

שנה ב'
במהלך השנה השנייה הדגש יהיה על התפתחות הזהות החינוכית-חברתית של איש החינוך, מה הם "כאבי הבטן" המרכזיים במעשה החינוכי החברתי ומה המענים המוכרים מהשדה והמחקר.

שנה ג'
בציר המנהיגותי שנה ג עומדת בסימן הפעולה וההשפעה במסגרתה מובל האוטובוס הישראלי למקומות ולמפגשים אשר הביאו סדר יום פדגוגי חדש. העמיתים בתכנית יזמו ויפעלו הן מחוץ למכללה (מחקר בתחום הטכנופדגוגי) והן  במכללה (העברת קורס ייחודי לסטודנטים אחרים במסגרת תרבות ודעת)

דוגמאות לקורסים

שנתי
שנתון א' וב' ד"ר
ד"ר דני מירז וד"ר איילת פרוכטינגר

בקורס זה הסטודנטים יזהו את הסגנון שלהם.ן ויפנימו תפיסות ופרקטיקות למידה ממגוון תפיסות, במהלך ההכשרה הסטודנטים יבחנו את התאוריה באופן ביקורתי יתנסו בה במהלך המפגש ויסיימו בסדנת מייקרים אשר תהווה בסיס לפעולה בשדה.

שנתי
שנתון א' וב'
ד"ר אילן פרז וד"ר דני מירז

חוויה פילוסופית הינה שיטה פדגוגית תיאטרלית חדשנית להטמעת חשיבה פילוסופית מדרגה גבוהה, שמפתחת המשגה ורפלקציה, יכולת התבוננות וחשיבה ביקורתית. ילמד  כלי יישומי להתמודדות עם תכנים לימודיים וחברתיים בבית הספר ומחוצה לו, תוך שילוב משחק, רפלקציה ולימוד. המשתתפים יקבלו כלי הוראה להנחייה עתידית של שיטת "החוויה הפילוסופית" בכיתות. מודל חוויה פילוסופית כולל בין השאר עיסוק בנושאים כגון:לוגיקה, ידיעה, זהות, יופי, חיים, מוות, בחירה, אתיקה ועוד...

כל השנתונים

במסגרת התכנית כלל הסטודנטים יצאו למסע למידה וחקירה במסגרות למידה שונות ברחבי הארץ, יפגשו עם פעולות שונות בשדה החינוכי.
את המסע יובילו עמיתי שנה ג! 

Footer Mobile