טופס נייח

תוכנית הלימודים

שנה א ' - תשתית ידע
​התוכנית תציע מבט רחב דרך תאוריות חינוכיות "גדולות", חוויה ייחודית לשאלות המרכזיות בהם עוסק המורה בתחילת הדרך. הסטודנט יקבל כלים להעשרת עולמו כמורה מוביל לעתיד, כל זאת בכדי לעצב את תפיסת עולמם של העמיתים. במסגרת התוכנית הקבוצה תתנסה בתהליכים קבוצתיים ובתפקידים השונים בקבוצה.  הסטודנט יתפתח בשאלה איזה לומד אני ויבחן משאבי תודעה שונים.
תכנית לימודים 
סמסטר א' (יום א 16:00-19:00): תחנות מרכזיות בתאוריות חינוכיות
סמסטר א' (יום ד 16:00-19:00): מפגש שנתון א' עם מנחה ברק יזדי
סמסטר ב' (יום א 16:00-19:00): החוויה הפילוסופית- ד"ר אילן פרז
סמסטר ב' (יום ד 16:00-19:00): מפגש שנתון א' עם מנחה ברק יזדי
הפקת ערב שנתונים
השתתפות בכנס רג"ב ארצי שנתון א'  
מעורבות חברתית בהיקף של 40 שעות
* מנטורינג

שנה ב' - הקונפליקט החינוכי חברתי 
​במהלך השנה השנייה הדגש יהיה על התפתחות הזהות החינוכית-חברתית של איש החינוך, מה הם "כאבי הבטן" המרכזיים במעשה החינוכי החברתי ומה המענים המוכרים מהשדה והמחקר.
בשנה זו תתרחש העמקה בשדה החינוכי והתמקצעות למצוינות.

תכנית לימודים

סמסטר א' (יום א 16:00-19:00): תחנות מרכזיות בתאוריות חינוכיות
סמסטר א' (יום ד 14:00-16:00): סמינריון בחינוך 
סמסטר א' (יום ד 16:00-19:00): מפגש שנתון ב עם מנחה אלכס רויטמן
סמסטר ב' (יום א 16:00-19:00): החוויה הפילוסופית – ד"ר אילן פרז
סמסטר ב' (יום ד 14:00-16:00): סמינריון בחינוך
סמסטר ב' (יום ד 16:00-19:00): מפגש שנתון ב עם מנחה אלכס רויטמן
הפקת ערב שנתונים
השתתפות בכנס רג"ב ארצי שנתון ב'  
מעורבות חברתית בהיקף של 40 שעות
התנסות ייחודית
השתתפות בקורסים בינמכללתיים
* מנטורינג 

שנה ג' - מנהיגות​
בציר המנהיגותי שנה ג עומדת בסימן הפעולה וההשפעה במסגרתה מובל האוטובוס הישראלי למקומות ולמפגשים אשר הביאו סדר יום פדגוגי חדש. העמיתים בתכנית יזמו ויפעלו הן מחוץ למכללה (מחקר בתחום הטכנו פדגוגי) והן  במכללה (אחריות אקדמית על העברת קורס ייחודי לסטודנטים אחרים במסגרת חברה זהות ודעת)
תכנית לימודים 
סמסטר א (יום ד 14:00-16:00): סמינריון בחינוך 
סמסטר א (יום ד 16:00-19:00): מפגש שנתון ג  עם מנחה גל-יה חימוביץ' – אופנברגר
הפקת "האוטובוס הישראלי"
סמסטר ב (יום ד 14:00-16:00): סמינריון בחינוך
סמסטר ב (יום ד 16:00-19:00): מפגש שנתון ג עם מנחה גל-יה חימוביץ' - אופנברגר
הפקת ערב שנתונים
השתתפות בכנס רג"ב ארצי שנתון ג'
מעורבות חברתית בהיקף של 40 שעות
התנסות ייחודית 
השתתפות בקורסים בינמכללתיים  
* מנטורינג

 * מנטורינג
במסגרת התוכנית יקבלו הסטודנטים אפשרות לליווי מנטורינג אישי. מטרת המנטורינג הנה פיתוח מנהיגות אישית בהתאם למטרות התוכנית. כל סטודנט יחקור ויתקדם בציר ההתפתחות האישית שלו כחלק מיישום מטרות התוכנית. כל סטודנט זכאי ל6  שעות רבעוניות במהלך לימודיו.

​​​​

Footer Mobile