טופס נייח

למה ללמוד אצלנו?

ערכים מובילים בתוכנית
 • ​​להיות חלק מקבוצה ייחודית ואיכותית הפעילה בקמפוס בהיבט החברתי והאקדמיליווי בהתפתחות האישית
 • מנהיגות השתתפותית - הובלה מתוך ועל ידי עמיתי התכנית
 • מנטורינג אישי - ליווי אישי לסטודנט
 • התנסות והשפעה על מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית
 • ​קבוצת שייכות חברתית​

יוזמה וחדשנות בתוכנית​

יוזמה להתנסות ייחודית משותפת במרחב רשותי במודל חבורת משימה.
במסגרת ההתנסות יוצרים קבוצת מורים העוסקת בנושאים וסוגיות משותפות בית ספרית/יישובית, אלו    ישמשו כבסיס למחקר במסגרת סמנריון ייעודי. 
המטרה היא כי תוצרי הסמנריון יהיו בסיס לעבודה בשני הבאות. 

סטודנטים בתוכנית מפיקים שבוע פעילות במכללה במסגרתו יתקיימו פעילויות ציבוריות ברחבי הקמפוס כגון מעגלי שיח , פעילויות חברתיות בנושא היסטוריה רלוונטית שקדמה לרצח רבין ופעילויות בכיתות- תכנים המועברים בכיתות עי הסטודנטים בתוכנית בנושא זה.​

במהלך לימודיהם בתוכנית, העמיתים משנה ג, מנחים קורסים אקדמיים במכללה לכלל הסטודנטים לתואר ראשון.

מטרת הקורס הינה הזמנה לטעום תוך התנסות וחשיפה, פדגוגיות חדשניות, פרקטיקות  לעבודה בקבוצות הטרוגניות ויצירת יוזמות ושינויים תוך כדי ראייה מערכתית. הקורס יתנהל באופן סדנאית בו הסטודנטים יחשפו ויתנסו בכלים ותכנים פדגוגיים, ארגונים, ניהוליים, יישומיים.

מטרת הקורס הינה הזמנה לטעום תוך התנסות בטכנולוגיות למידה מתקדמות בשלושה מוקדים: 
א. עולם ה-AI 
ב. עולם ה-VR + AR.
ג. כלים טכנו פדגוגיים ללמידה (פרוסל, מירו, פריים, אנוטו, קנבה, מנטימטר כלי גוגל ועוד)

במסגרת התוכנית יקבלו הסטודנטים אפשרות לליווי מנטורינג אישי. מטרת המנטורינג הנה פיתוח מנהיגות אישית בהתאם למטרות התוכנית. כל סטודנט יחקור ויתקדם בציר ההתפתחות האישית שלו כחלק מיישום מטרות התוכנית.
כל סטודנט זכאי ל6  שעות רבעוניות.  ​​

הטבות כלכליות בתוכנית
 • ​סיום הלימודים בשלוש שנים (במקום בארבע שנים).
 • מלגת מפעל הפיס של 5,000 ₪ לכל שנת לימודים – מותנה בהחלטת משרד החינוך.
 • פטור משכר לימוד (להוציא דמי רישום וכלליות כ 1,000 ₪).
 • אופציה לסיים ב 5 שנים עם תואר שני ותעודת הוראה
 • שכר בדירוג של בעל תואר Ed ותעודת הוראה – בשנת הסטאז'.
 • תעודת בוגר תוכנית מצוינים.
 • ​העדפה בשיבוץ לעבודה.

Footer Mobile