טופס נייח

תוכנית הלימודים

שנה א' 
התוכנית תציע מבט רחב דרך תאוריות חינוכיות "גדולות", חוויה ייחודית לשאלות המרכזיות בהם עוסק המורה בתחילת הדרך. הסטודנט יקבל כלים להעשרת עולמו כמורה מוביל לעתיד, כל זאת בכדי לעצב את תפיסת עולמם של העמיתים.
במסגרת התוכנית הקבוצה תתנסה בתהליכים קבוצתיים ובתפקידים השונים בקבוצה. 
הסטודנט יתפתח בשאלה איזה לומד אני ויבחן משאבי תודעה שונים.

שנה ב'
במהלך השנה השנייה הדגש יהיה על התפתחות הזהות החינוכית-חברתית של איש החינוך, מה הם "כאבי הבטן" המרכזיים במעשה החינוכי החברתי ומה המענים המוכרים מהשדה והמחקר.
בשנה זו תתרחש העמקה בשדה החינוכי והתמקצעות למצוינות.​

שנה ג'
בציר המנהיגותי שנה ג עומדת בסימן הפעולה וההשפעה במסגרתה מובל האוטובוס הישראלי למקומות ולמפגשים אשר הביאו סדר יום פדגוגי חדש. העמיתים בתכנית יזמו ויפעלו הן מחוץ למכללה (מחקר בתחום הטכנופדגוגי) והן  במכללה (העברת קורס ייחודי לסטודנטים אחרים במסגרת תרבות ודעת)

דוגמאות לקורסים

שנתי
שנתון א' וב'
ד"ר אילן פרז 

הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים/ תאוריות שונות למטרת התעוררות חשיבה יצירתית עצמית ​

כל השנתונים

במסגרת התכנית כלל הסטודנטים יצאו למסע למידה וחקירה במסגרות למידה שונות ברחבי הארץ, יפגשו עם פעולות שונות בשדה החינוכי.
את המסע יובילו עמיתי שנה ג! ​

Footer Mobile