טופס נייח

דרישות התוכנית

על כל סטודנט בתכנית המצטיינים לראות עצמו קודם כל כתלמיד רגיל במסלול אליו נרשם. במקביל, תתקיים מסגרת זמן מחייבת הנקראת 'זמן מצטיינים''. 
בזמן המצטיינים ילמדו קורסים ייחודיים לתוכנית, תתקיים פעילות קבוצתית ופעילות של מעורבות חברתית שהן חלק בלתי נפרד מהתוכנית.

זמן המצטיינים נקבע
לימי ראשון  בין 15:45 עד 19:00 לאורך כל שנת הלימודים
וימי רביעי בין 15:45 עד 19:00 לאורך כל שנת הלימודים.

פעילויות נוספות והבהרות 
"אוטובוס ישראלי"  - במהלך השנה יתקיים קורס (חובה) בן שלושה ימים שבמהלכו יצאו הסטודנטים בתוכנית לסיור והכרות עם פנים שונות של החברה הישראלית.

התנסות ייחודית
כל סטודנט ישתלב בתכנית/פעולה ייחודית פדגוגית בה יעסוק בתכנים ופעילות פדגוגיה מתקדמת לדוגמא הזמנה למיון והשתלבות במיזם EDGE.

מעורבות חברתית  - במסגרת פעילות עם מפעל הפייס כל סטודנט יהיה מחויב ב40 שעות פעילות לשנה.
כל סטודנט מחויב בפעילות חברתית במהלך שנתיים מהתוארפעילות זו תנתן במסגרת שיתוף פעולה עם מרכז צוויג, בהרחבת הפעילות עם EDGE או במסגרות חינוך וחברה באזור טבעון.

כנסים
במהלך השנה יצא כל סטודנט לכנס של תוכנית המצטיינים הארצית (רג"ב).
כנסים
כנס שנה ב' צפון, - 12/1//23, י"ט טבת תשפ"ג
כנס שנה ב' -  סיכום מקוון ארצי, (17:30-19:30) 22.1.2023, כ"ט טבת תשפ"ג
כנס שנה א' ארצי -  10.5.2023, י"ט אייר תשפ"ג
כנס שנה ג' ארצי -  6.6.2023, י"ז סיון תשפ"ג  

נפגשים ברגב
30.11.22, ו' כסלו תשפ"ג
 31.1.23, ט' שבט תשפ"ג
13.3.23, כ' אדר תשפ"ג          

אקרדיטציה  (הכרה בקורסים של תוכנית המצטיינים) 
חלק מהקורסים הייחודיים לתוכנית המצטיינים יוכרו כקורסים בדיספלינה (כקורסי תשתית או בחירה). ההמרה של קורס ייחודי לתוכנית לקורס רגיל תעשה מול המזכירויות האקדמיות בחוגים והמסלולים השונים. סטודנט הלומד בתוכנית המצטיינים ילמד עד 15 נקודות מעבר לנדרש להשלמת התואר.

ממוצע
כל הקורסים בתוכנית המצטיינים יחושבו בממוצע. על הסטודנט לשמור על ממוצע ציונים סמסטריאלי של 90.

פעילות קבוצתית ומעורבות חברתית - על הפעילות הקבוצתית והמעורבות החברתית יינתן ציון עובר/לא עובר מידי שנה.

קורס ללא חובת נוכחות
לסטודנטים בתוכנית יתאפשר ללמוד קורסים במתכונת לח"ן (קורס ללא חובת נוכחות) זאת על סמך פניה בכתב לראש התכנית.
קישור לאתר רג"ב הארצי 

Footer Mobile