טופס ניח

ביקור לימודי-הסברתי של תכנית המצטיינים בבוכום, גרמניה

מכללת אורנים שמה לעצמה כמטרה, לקדם שיטות לימוד המשלבות יישומיות, חשיבה מחוץ לקופסה, לכדי יצירת חווית לימודים ייחודית המחברת בין הסטודנטים והסגל האקדמי למקומות ולתרביות, כחלק מהעצמת והעשרת תכני הלימוד בהם המחנך מחדד את השקפת עולמו, את זהותו ואת תפיסתו המקצועית. 

במסגרת תפישה זו, נעשה כמיטב יכולתנו לתאר את החוויה הלימודית האדירה, שעברנו במהלך שבוע ימים, בביקור לימודי-הסברתי של תכנית המצטיינים בבוכום, גרמניה. 

התוצאה של הביקור, הייתה תכנית מגוונת, עשירה, קוהרנטית ומעולה. הרעיון המרכזי היה 'אינטגרציה ורב-תרבותיות', והוא נלמד ונבחן מארבע זוויות שונות – החברתית, הדתית, הכלכלית והפוליטית. 
כל זווית כזו קיבלה ביטוי ספציפי בשטח: מפגשים בבתי ספר, בכנסיות, באזורי תעשייה, בפרלמנט של מדינת ווסטפליה הצפונית-ריינלנד ועוד (קבוצות תיאטרון, אנשי דת, אנשי אקדמיה וכן הלאה). את כל אלו ליוו מפגשים בלתי אמצעיים עם סטודנטים מקומיים, מה שהוסיף עומק גם במישור החברתי גרידא וגם בזה הלימודי. 

ראוי להדגיש את המגוון הרחב של הפעילויות, ואת היות כל אחת מהן עניין לכשעצמו וחלק ממכלול שלם גם יחד. מבין שלל הפעילויות ראוי להדגיש לפחות חמש: 
הראשונה – הביקור בקבוצות בנות 3-2 סטודנטיות בבתי ספר באזור בוכום. 
השנייה – ביקור בקבוצת תיאטרון קהילתי של מהגרים. 
השלישית – 'השולחן העגול' שמטרתו הייתה מפגש ושיח עם מגוון רחב של אנשים בנושא זהות, דת ואינטגרציה. במפגש לקחו חלק תורכייה מוסלמית, תורכי עלווי, כומר פרוטסטנטי ממוצא סקוטי, רב רפורמי יהודי וכמובן הסטודנטיות שלנו, הדס ברעם האורתודוכסית, באסילה קבלאן הדרוזית, נעמה קדישאי החילונית הא-לאומית, ומרווה כריים ערביה מוסלמית. 
הרביעית - סיור לימודי בעקבות הכלכלה בחבל ארץ זה שעד לפני דור אחד התאפיין בתעשיית פחם ברזל ופלדה והיום משנה את אופיו לכיוון של כלכלת שרותים ומידע. 
החמישית – אירוח הסטודנטיות במסגרת של פרט או זוג בבתי סטודנטים מקומיים. 

מטרת סיור לימודי-הסברתי זה משלב שני מרכיבים בלתי תלויים, החשובים באותה מידה. 
האחד – להפגיש סטודנטים לחינוך עם מציאות אנושית מורכבת ורחוקה, זאת על סמך ההנחה ש'סדנא דארעא חד הוא', כלומר שבגרמניה מתמודדים עם בעיות דומות לאלו המעסיקות את סוכני השינוי והתיקון בישראל. במישור הפדגוגי, הסתבר שוב שיש בסיס להנחה לפיה מפגש ישיר, אינטנסיבי וקוהרנטי עם מציאות אנושית רחוקה, תורם לכך שהמחנך (שהוא גם בעצמו מתחנך) מחדד את השקפת עולמו, את זהותו ואת תפיסתו המקצועית. 
השני – להפגיש ישראלים שונים עם אזרחי מדינות אחרות לצורך 'הקטנת פערי התפיסה' המסתברים בדרך כלל כניזונים מבורות ודימויים חלקיים ושקריים בשני הצדדים. במקרה הנדון, דווקא היות כל המשתתפים – סטודנטים וחברי סגל מגרמניה ומישראל – לא בעלי מקצוע בתחום ההסברה או הדיפלומטיה (דבר שבא לידי ביטוי במגבלות של שפה מחד גיסא, אך באותנטיות ויושרה מאידך גיסא), תרמה לעניין ואף חיזקה את המרכיב הראשון, כלומר את המפגש הישיר והאמיתי. 

אין לנו ספק כי הביקור הנ"ל רק ימשיך ויעמיק את הרושם שהותיר בקרב משתתפיו, מן הצד הישראלי והגרמני גם יחד. 

ד"ר ורדית פיק, ד"ר אודי מנור, רכזי תכנית המצטיינים​
Footer Mobile