טופס נייח

מצטייני משרד החינוך

במסמך המצורף מפורטים: 
  • ההטבות לסטודנטים מצטייני משרד החינוך. 
  • חובות הסטודנט/ית הלומדים בתוכנית. 
  • הפסקת לימודים. 
  • פרישה מהתוכנית. 
  • תנאי המעבר משנה לשנה. 
  • כנסים. 
  • פורום הסטודנטים הבין מכללתי. 
  • הסדר תשלום שכר לימוד. 
  • תואר שני לבוגרי התוכנית. 

דף חתימה למתקבלים לתוכנית 
Footer Mobile