קידום דרגות סגל

​ועדת מינויים פנימית לקידום הסגל

תקנון קידום דרגות סגל - מרצה ומרצה בכיר

חבר סגל שמעוניין להגיש מועמדותו לקידום לדרגה אקדמית מתבקש לשלוח קורות חיים על פי המודל המופיע באתר למזכירת ועדת המינויים לכתובת – anat_r@oranim.ac.il

מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים - מרצה ומרצה בכיר


חברי ועדת המינויים הפנימית:
יו"ר: פרופ' לילך לב ארי
מזכירת הוועדה:ענת רווה.

מ"מ נשיאת אורנים: פרופ' יעל פויס
רקטור: ד"ר ניר מיכאלי
נציג/ת דיקנים:  פרופ' מיכל ראזר
נציגת המועצה האקדמית: פרופ' מירה קרניאלי                         
נציגת מרצים, מח"ר: פרופ' אילת שמיר
נציגת מרצים, הדרכה פדגוגית: ד"ר ליאורה גולדמן​  
נציגת מרצים, חינוך: ד"ר עינת ליכטינגר
נציג מדעי החיים ומדעים מדוייקים: פרופ' יאיר קארו
                                         
ועדת מינויים לפרופסורה   

​​

Footer Mobile