קידום דרגות סגל


הליך קידום אקדמי
​ועדת מינויים פנימית לקידום הסגל
חבר סגל שמעוניין להגיש מועמדותו לקידום לדרגה אקדמית מתבקש לשלוח קורות חיים על פי המודל המופיע באתר למרכזת ועדת המינויים לדוא"ל – anat_r@oranim.ac.il


מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים - מרצה ומרצה בכיר

​חברי ועדת המינויים הפנימית
יו"ר: פרופ' לילך לב ארי
מרכזת הוועדה:ענת רווה.

מ"מ נשיאת אורנים: פרופ' יעל פויס
רקטור: ד"ר ניר מיכאלי
נציג/ת דיקנים:  פרופ' מיכל ראזר
נציגת המועצה האקדמית: פרופ' מירה קרניאלי                         
נציגת מרצים, מח"ר: פרופ' אילת שמיר
נציגת מרצים, הדרכה פדגוגית: ד"ר ליאורה גולדמן​  
נציגת מרצים, חינוך: ד"ר עינת ליכטינגר
נציג מדעי החיים ומדעים מדוייקים: פרופ' יאיר קארו

חברי ועדת המינויים המוסדית
יו"ר: פרופ' מן המניין אלכס גורדון
מרכזת הוועדה: רינה רונא

פרופ' מן המניין ראובן שהם
פרופ' מן המניין יובל דרור
פרופ' מן המניין יאיר קארו
פרופ' מן המניין עדו יצחקי
פרופ' חבר יעל פויס
פרופ' חבר לילך לב ארי
פרופ' חבר מירה קרניאלי
פרופ' חבר משה יצחקי
פרופ' חבר נעימה ברזל
פרופ' חבר ריקרדו טרומפר
פרופ' חבר שוש לשם
                                      
Footer Mobile