קידום דרגות סגל


הליך קידום אקדמי
​ועדת מינויים פנימית לקידום הסגל
חבר סגל שמעוניין להגיש מועמדותו לקידום לדרגה אקדמית מתבקש לשלוח קורות חיים על פי המודל המופיע באתר למרכזת ועדת המינויים לדוא"ל – anat_r@oranim.ac.il


מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים - מרצה ומרצה בכיר

​חברי ועדת המינויים הפנימית
 • רקטור אורנים: ד"ר ניר מיכאלי  
 • נציגת מדעי הרוח: פרופ' חבר אילת שמיר
 • נציג מדעי החברה: פרופ' חבר ארנון מדזיני
 • נציגת חינוך: ד"ר סמדר דולב
 • נציגת חינוך: ד"ר נעם לפידות-לפלר
 • נציג מדעי החיים ומדעים מדויקים: פרופ' מן המניין יאיר קארו

רכזת הועדה: ענת רווה


חברי ועדת המינויים המוסדית
 • פרופסור מן המניין יאיר קארו
 • פרופסור מן המניין יובל דרור 
 • פרופסור מן המניין עדו יצחקי  
 • פרופסור מן המניין עמית שכטר​
 • פרופסור מן המניין ראובן שהם
 • רכזת הועדה: רינה רונא

                                      
Footer Mobile