אתר אישי

פרופ' מדזיני ארנון

ראש החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, מרצה

 • שעות קבלה:

  יום א' 11:45-12:45

קורות חיים

השכלה אקדמית

         שנים 

                 מוסד ומחלקה

     תואר

 

1999 - 2000

Oregon State University, Department of Geosciences, Oregon, USA (with Aaron T. Wolf, Ph.D.).

   פוסט-דוקטורט

1995 - 1998

SOAS University, Geography department, London.

   דוקטורט

1992 - 1995

SOAS University, Geography department, London.

     מ.א.

1981 - 1983

אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה.

     מ.א.

1978 - 1981

אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה והחוג לימודי ארץ-ישראל.

     ב.א.

מומחיות אקדמית

בדואים ונוודות, בעיות מים במזה"ת ונהרות בינלאומיים, גיאוגרפיה חברתית, גיאוגרפיה חברתית כלכלית ופוליטית של ישראל והמזה"ת, גיאוגרפיה פוליטית, גיאוגרפיה רגיונלית, גיאוגרפיה של ארץ ישראל, גיאוגרפיה של גבולות, גיאוגרפיה של המזרח התיכון, הוראת הגיאוגרפיה, יישומי מחשב בהוראת הגיאוגרפיה, מפות פוליטיות, מפות תפיסתיות, נושאי מים בינלאומיים


Nomads & Bedouin, Water issues: Water in the Middle East, International Rivers., Social Geography, Economics, Political and Social Geography in Israel and the Middle East., Political Geography, Regional Geography, Geography of the land of Israel, Border Geography, Geography of the Middle East, Geography education, Integrating Computers in Teaching of Geography., Political Maps, Cognitive maps, Intentional Water Issues

הוראה

במכללת אורנים

 • גיאוגרפיה חברתית כלכלית ופוליטית של ישראל.
 • "אין לי ארץ אחרת".
 • גיאוגרפיה רגיונלית של ישראל.
 • גיאוגרפיה אזורית של המזה"ת.
 • המים המזה"ת ובישראל: עבר, הווה, עתיד.
 • גבולות ישראל
 • ישומי מחשב בגיאוגרפיה.

 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

ארנון, מ. (1998), נהר הירדן: המאבק על מים וגבולות: 1920-1967, אוניברסיטת לונדון.

 Medzini A. (1998), “The River Jordan: The Struggle for Frontiers and Water: 1920-1967, Thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, University of London.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

מדזיני, א. (1983), התיישבות הבדואים בגליל כתוצאה מהתיישבות ספונטנית ומדיניות מכוונת ממשלתית, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי החברה והמתמטיקה.

Medzini, A. (1983), Expansion of Bedouin Settlement in Galilee, resulting from spontaneous occupation and planned government policy, M.A. thesis, University of Haifa.

 מדזיני א., (1993), נהר הפרת: ניתוח של מערכת נהר משותפת במזה"ת, אוניברסיטת לונדון.

Medzini, A. (1993), The Euphrates River: An Analysis of a Shared River System in the Middle East. M.A. Thesis submitted to School of Oriental and African Studies, Geography department, University of London

ספרים - כתיבה או עריכה

מדזיני, א. (1984). התיישבות הבדואים בגליל כתוצאה מהתיישבות ספונטנית ומדיניות מכוונת ממשלתית, מונוגיאוגרפיה מס' 1, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה.

Medzini, A. (2001). The Euphrates: A Shared River. SOAS Water Group of the School of Oriental and African Studies, The Center of Near and Middle Easten Studies, University of London.

Medzini, A. (2001). The River Jordan: Frontiers and Water. SOAS Water Group of the School of Oriental and African Studies, The Center of Near and Middle Easten Studies, University of London.

.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מאמרים בכתבי עת מדעיים ופרקים מספרים עם שיפוט

מדזיני, א. (1983). התפתחות ההתיישבות הבדווית בגליל. בתוך שמואלי, א. קליאוט, נ. וא. סופר, (עורכים), ארצות הגליל (עמ' 549-564), תל-אביב: הוצאת משרד הביטחון והחברה למחקר מדעי שימושי אוניברסיטת חיפה.

מדזיני, א. (2007). מדיניות ישוב הבדואים בישראל: הצלחה או כישלון, אופקים בגיאוגרפיה, חוברת 68-69, עמ' 237-251, החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה, אוניברסיטת חיפה.

תותרי מרי וארנון מדזיני, (2010). חאנדלה-סמל הזהות וההתנגדות הפלסטינית, דברים: כתב עת אקדמי רב תחומי, מס. 3, מכללת אורנים, עמ' 82-96.

מדזיני, א. 2012. השימוש במפה ובאטלס לעיצוב התודעה הלאומית: ישראל לעומת הרשות הפלסטינית, בתוך:  שנל, י. וא. לוי (עורכים), שיח מפות בסכסוך הישראלי-פלסטיני, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 57-78.

חגית מישר-טל, יעל סנה, ארנון מדזיני, 2015 : הכשרת מורים לשימוש בטכנולוגיות ניידות בלמידה חוץ כיתתית, אופקים בגיאוגרפיה, מס' 87, עמ' 112-126.

מדזיני, א. 2016. "גבולות, שמות ותודעה: כיצד שינה המדיום המקוון את אופן אזכור הגבולות ושמות המקומות במפות".  מרחבים 7, קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכוןעורכים: ירון בלסלב, יוסי כץ ויצחק שנל. הוצאת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, עמ' 265-285.

MedziniArnon 2017: "The Role of Geographical Maps in Territorial Disputes betweenJapan and Korea". European Journal of Geography, Volume 7,Number 5: pp. 44 - 60, February

    Medzini, Arnon. 2016: "Tribalism versus community organization: Geography of amulti-tribal Bedouin locality in the Galilee". Studies in Politicaland Historical Geography, Vol. 5, pp. 237-255

Medzini, Arnon. 2016: "Life on the Border: TheImpact of the Separation Barrier on the Residents of the Barta'a EnclaveDemilitarized Zone". Journal of Borderlands Studies, Taylorand Francis Ltd

Medzini, Arnon; Hagit Meishar-Tal; Yael, Sneh. 2015: Use of mobile technologies as support tools for geography field International Research in Geographical and Environmental Education, Vol. 24, No 1, February, pp. 13-23, Taylor & Francis, Routledge. 

Medzini, Arnon; Hagit Meishar-Tal; Yael, Sneh. 2014: Use of mobile technologies as support tools for geography field trips, International Research in Geographical and Environmental Education, Taylor & Francis, Routledge, Published online: 6 November 2014; 

   Totry, Mary; Medzini, Arnon. 2013: "The Use of Cartoons in Popular Protests That Focus on Geographic, Social, Economic and Political Issues", European Journal of Geography (EJG), Volume 4, Issue1, p 

 Medzini, Arnon. 2012:  "Bedouin Settlement Policy in Israel: Success or Failure?", Themes in Israeli Geography, Special Issue of Horizons in Geography. Editors:  Maos, J. O., & Charney, I., Vol. 79-80, pp. 37-48.

 Medzini, Arnon. 2012:  "The War of the Maps: The Political Use of Maps and Atlases to Shape National Consciousness – Israel versus the Palestinian Authority", European Journal of Geography (EJG), Vol. 3, Issue 1, pp

Medzini, Arnon. 2009: "Political Use of Geographical Maps by Educational Systems for the Purpose of Constructing the Students' National Identity: A Case Study of Israel and the Palestinian Authority", The New Geography, Vol. 57, Special Issue, pp. 51-55. 

.Medzini, Arnon; Wolf, Aaron. 2006: "The Euphrates river watershed: Integration, coordination, or separation?", The Multi-Governance of Water: Four Case-Studies.  Editors: Finger M., Tamiotti L. & Allouche J., Albany, NY: SUNY Press, pp. 1 03 -146. 12. Medzini, Arnon; Wolf, Aaron. 2004 : "Towards a Middle East at Peace: Hidden Issues in Arab-Israeli 

. Medzini, Arnon; Wolf, Aaron. 2001: "The Euphrates river watershed: Integration, coordination, or separation?", The Multi-Governance of Water Through Four Case-Studies, Report for the World Conservation Union (IUCN) Commission on Economic, Environmental and Social Policy (CEESP) Working Group on Govemance and Institutions. Editors: Finger M. & Tamiotti L., Geneva.) pp. 85-120) 
. Medzini, Arnon. 1998:  "Bedouin settlement policy in Israel - 1964-1996". Changing nomads in a changing world
Editors: Ginat. J. & Khazanov A.M.), Brighton:  Sussex Academic Press, Great Britain. pp. 58-67) 

Medzini, Arnon. 1996: "Water conflicts in the Middle East". Water policy: Allocation and management in practice. Editors: Howsam. P. & Carter R.C. London: E & FN Epson. (pp. 267-274).

Kliot, Nutith; Medzini, Arnon. 1985: "Bedouin settlement policy in Israel, 1964-1984: Another perspective". Geoforum, Vol. 16, pp. 42

 

 

 

 

 

 

 מאמרים נוספים: 

מדזיני, א. 1990: נהר הריין - נהר של שש ארצות, מסע אחר, מס' 17, עמ' 18-21. 

מדזיני, א. 1997: התיישבות הבדווים בגליל. בתוך: שרה ומאיר אהרוני (עורכים), אישים ומעשים בגליל ובעמקים, עמ' 52-55, הוצאת מקסם בע"מ, תל-אביב. 

מדזיני, א. 1998: הבדווים בגליל. בתוך: שרה ומאיר אהרוני (עורכים), אישים ומעשים בישראל, ספר היובל למדינת ישראל, חלק א', עמ' 135, הוצאת מקסם בע"מ, תל-אביב.

מדזיני, א. 2015: "בין מזרח תיכון "חדש" ל"ישן"- מהם גבולות האזור?": "המזרח הקרוב- מגזין המזרח התיכון של ישראל". פורסם גם ב "חדשות מחלקה ראשונה" (22/09/2015): http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-106106-00.html

Medzini, A. (2003). Gebiete, grenzen und siedlungen seit 1967, Eine Publikation der Anti Defamation (ADL) Kommission von Bnai Brith Zurich, Augustin Keller-Loge, Zurich 

Medzini, A. (2003). Wasserkrise in Nahost, Eine Publikation der Anti Defamation (ADL) Kommission von Bnai Brith Zurich, Augustin Keller-Loge, Zurich

בהליכי כינוס

 1.  * Hagit Meishar Tal, Yael Sneh and Arnon Medzini (2015). Designing Mobile Learning Activities for Outdoor Learning, iPads in Higher Education, Proceedings of the 1st International Conference on the Use of iPads in Higher Education (ihe2014), Nicos Souleles & Claire Pillar (ed). Cambridge Scholars Publishing, pp. 251- 266.

  * (2014)1st International Conference:  iPads in Higher Education. Paphos, Cyprus, March 20 - 22, 2014; http://www.academia.edu/6740633/Conference_Proceedings_1st_International_Conference_on_the_Use_of_iPads_in_Higher_Education_ihe2014_ pp. 218-231.

   

   

  * Hagit Meishar Tal, Yael Sneh and Arnon Medzini (2015). iPads in Higher Education, Proceedings of the 1 International Conference on the Use of iPads in Higher Education (ihe2014, Nicos Souleles & Claire Pillar (ed). Cambridge Scholars Publishing, pp. 251- 266.

   

 2. מדזיני, ארנון. 2007:  "שימוש קרטוגרפי במפות ובשמות ליצירת זיקה למקום", מיתוס שפה וזיכרון בעיצוב התודעה בישראל. אורנים, הפקולטה ללימודים מתקדמים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, טבעון. עמ' 75- 86.
 3. מדזיני , ארנון ;   וליצקר, מרים. 2004: "מגמות דמוגרפיות והשכליות בקרב המתקבלים ל"אורנים" בשנתונים תשס"ב-תשס"ד", "מורים חוקרים באורנים". אורנים, מכללה אקדמאית לחינוך, טבעון,  עמ'  83-87.
 4. וליצקר, מרים ; מדזיני, ארנון. 2003:  "מגמות דמוגרפיות והשכליות בקרב המתקבלים ל"אורנים" בשנתונים תשס"א-תשס"ג". "מורים חוקרים באורנים". אורנים, מכללה אקדמאית לחינוך , טבעון, עמ' 21-25.
  1. חגית מישר טל, ארנון מדזיני, יעל סנה. 2014: "סיור לימודי משולב טכנולוגיות ניידות", -  יואב יאיר, אלי שמואלי (עורכים), ספר הכנס, הכנס הארצי השנתי השנים עשר של מיט"ל, מכללת לוינסקי לחינוך,  עמ' 130-139.
  2. Hagit Meishar Tal, Yael Sneh and Arnon Medzini (2015). Designing Mobile Learning Activities for Outdoor Learning, iPads in Higher Education, Proceedings of the 1st International Conference on the Use of iPads in Higher Education (ihe2014), Nicos Souleles & Claire Pillar (ed). Cambridge Scholars Publishing, pp. 251- 266.

  5.     Hagit Meishar tal, Arnon Medzini and Yael Sneh, (2014), "Designing mobile learning activities for Outdoor Learning", 1st International Conference:  iPads in Higher Education. Paphos, Cyprus, March 20 - 22, 2014. Hagit Meishar tal, Arnon Medzini and Yael Sneh,", 1st International Conference:  iPads in Higher Education. Paphos, Cyprus, March 20 - 22, 2014.

  6.     Medzini, Arnon. 2003: "The Possibility of Shortage of Water among the Members of the Euphrates Drainage Basin”, The Second Meddle East Technical University (M.E.T.U.), Conference on International Relations: Regional Perspectives, Ankara, Turkey, July 2003: http://www.ir.metu.edu.tr/conf/papers/medzini.pdf.

   7.    Medzini, Arnon. 2002: “Evaluating water balances in Israel – rethinking”, First World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), University of Mainz, Germany, September 2002: http://www.hum.sdu.dk/center/middleeast/uddannelse/SFMOS/OMRAD/ISRAELvand.pdf 

   

   

   

   

 

  8.     Medzini, Arnon. 2000: The influence of extreme environment on Israel's water economy, American Water Resources Association (AWRA), Spring Special Conference: Water Resources in Extreme environment, May, 1-3, 2000, Anchorage, Alaska, pp. 91-96.

 

 

 

 

 

 1.  

   

   

   

  9.     Medzini, Arnon. 1998:  The Euphrates River: Managing water flow of a trans-boundary river, International Symposium & 2nd Chinese National Conference on Rainwater Utilization, September 8-12, Xuzhou, Jiangsu, China, pp. 413-416. Medzini, Arnon. 1998:  , International Symposium & 2 Chinese National Conference on Rainwater Utilization, September 8-12, Xuzhou, Jiangsu, China, pp. 413-416.

   

 2.  

  10. Medzini, Arnon. 1998:  Towards the 21st Century: Uncertainty, and water policy in Israel as an industrialized, semi-arid country, International Symposium & 2nd Chinese National Conference on Rainwater Utilization, September 8-12, Xuzhou, Jiangsu, China, pp. 30-33.

   

   

 3.  

   

 4.  

   

 5.  

 6.  

   

 7.  

 8.  

 9.  

דוחות מחקר

*         מדזיני ארנון. 2014: סקר שביעות הרצון של הסטודנטים מתוכניות הלימודים לתואר שני. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         מדזיני ארנון. 2013: סקר שביעות רצון בקרב הסגל האקדמי של המכללה. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         מדזיני ארנון. 2013: סקר שביעות רצון מחוויית הלימוד בארבעה חוגים: חינוך חברתי-קהילתי, חינוך מיוחד, אמנות ואנגלית. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         מדזיני, ארנון. 2012:  דו"ח מחקר השוואתי להערכת שביעות הרצון של הסטודנטים מהשירותים הניתנים במכללת אורנים. השוואה רב שנתית: שנה"ל תשע"א לעומת תשס"ט. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         מדזיני, ארנון. 2012: סקר מידת המעורבות של הסגל האקדמי והמנהלי בנעשה במכללה. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         מדזיני, ארנון. 2011: סקר שביעות רצון של הסגל המנהלי באורנים. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         מדזיני , ארנון. 2010: סקר שביעות רצון של הסגל האקדמי באורנים. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         מדזיני, ארנון. 2009: מחקר הערכת שירותים הניתנים במכללת אורנים- השוואה רב שנתית. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         רייז, ר', וליצקר-פולק, מ', לכנר, ס', מדזיני, א' ופאר, ש' (2008): הכיתה המתוקשבת - דו"ח מחקר ארבע שנתי, הרשות למחקר והערכה, המכללה האקדמית לחינוך, אורנים .

*         מדזיני, ארנון. 2007: מחקר הערכת שירותים הניתנים במכללת אורנים- השוואה רב שנתית. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         מדזיני, ארנון. 2006: מחקר הערכת שירותים הניתנים במכללת אורנים- השוואה רב שנתית. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         מדזיני, ארנון. 2005: מחקר הערכת שירותים הניתנים במכללת אורנים. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*         מדזיני, ארנון. 2004: מחקר הערכת שירותים הניתנים במכללת אורנים. מכללת אורנים, היחידה למחקר ולהערכה.

*        מדזיני  ארנון ; וליצקר מרים. 2004:  מגמות דמוגרפיות והשכלתיות בקרב אוכלוסיית המתקבלים למכללת אורנים (תשס"ב –  תשס"ד), דו"ח מחקר רב שנתי, מכללת אורנים, היחידה למחקר והערכה. http://www.oranim.ac.il/Site/heb/General.aspx?l=5&id=3141

*         וליצקר, מרים; מדזיני  ארנון. 2003: מגמות דמוגרפיות והשכלתיות בקרב אוכלוסיית המתקבלים למכללת אורנים (תשס"א –  תשס"ג), דו"ח מחקר רב שנתי. מכללת אורנים, היחידה למחקר והערכה.

*         וליצקר, מרים; מדזיני, ארנון. 2002: מגמות דמוגרפיות והשכלתיות בקרב אוכלוסיית המתקבלים למכללת אורנים (תשנ"ח  –  תשס"ב), דו"ח  מחקר רב שנתי. מכללת אורנים, היחידה למחקר והערכה.

וליצקר, מרים; מדזיני, ארנון: רובין, אהרון. 2001:  מגמות  דמוגרפיות והשכלתיות בקרב אוכלוסיית המתקבלים למכללת אורנים (תשנ"ח  –  תשס"א), דו"ח מחקר רב שנתי. מכללת אורנים, היחידה למחקר והערכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצגה בכנסים מדעיים

השתתפות פעילה בכנסים מקצועיים:

 

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

תשע"ז

מחקר עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

שבטיות לעומת קהילתיות: גיאוגרפיה פוליטית של ישוב בדווי רב שבטי בגליל

תשע"ז

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת תל-אביב

גלובליזציה לעומת שמירה על מדינות הלאום: האם בניית מחסומים, גדרות וחומות יכולים להוות פתרון אמיתי לבעיות ההגירה העולמית?

ארנון מדזיני + לילך לב ארי

תשע"ו

מחקר עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

כיצד הפוליטיקה של המפות משפיעה על הבנתנו את העולם

תשע"ו

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

האוניברסיטה העברית

השימוש במפות ככלי לחיזוק הזהות הלאומית במאבקים טריטוריאליים

תשע"ה

מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

כיצד באים לידי ביטוי סכסוכי גבול במפות דיגיטליות לעומת מפות מסורתיות

 

תשע"ה

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת חיפה

מזרח תיכון מסורתי לעומת מזרח תיכון חדש: מדוע עלינו לשנות את הגדרת אזור המזה"ת בהוראת הגיאוגרפיה

תשע"ד

 הכנס הארצי של "מיטל"

(חגית מישר טל, ארנון מדזיני, יעל סנה)

מכללת לוינסקי

הסיור הלימודי שילוב טכנולוגיות ניידות בסיור הלימודי

תשע"ד

מחקר, עיון ויצירה באורנים

(חגית מישר טל, יעל סנה, ארנון מדזיני)

מכללת אורנים

מה בין "מזרח תיכון חדש" והוראת הגיאוגרפיה

פיתוח פעילויות בסיור לימודי בעזרת טלפון חכם

*תשע"ג

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת בר-אילן

האם גדר גבול מסיבית יכולה לתרום ליחסי שכנות טובים?

השפעת גדר ההפרדה על התושבים החיים באזור המפורז של מובלעת ברטעה

 

*תשע"ג

מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

הסמארטפון ככלי ליצירה ולצריכה של מידע גיאוגרפי בלמידה מחוץ לכיתה- מידע מבוסס מיקום (Geolocation)

*תשע"ב

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת בן גוריון

"הסמארטפון ככלי עזר לשדרוג הוראת הגיאוגרפיה

*תש"ע

מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

חאנדלה לעומת שרוליק כסמלים לזהות לאומית

*תש"ע

קרטוגרפיה ושיח מפות בסכסוך הישראלי-פלסטיני

אוניברסיטת ת"א

המפה והאטלס ככלים אידיאולוגיים: ישראל  לעומת הרשות הפלסטינית"

*תש"ע

האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א)

אוניברסיטת בן-גוריון

חאנדלה: סמל הזהות וההתנגדות הפלסטינית

*תש"ע

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת חיפה

שדרוג האטרקטיביות של לימודי הגיאוגרפיה באמצעות יישומיי G.I.S. בתוכנית הלימודים

*תשס"ז

הפקולטה ללימודים מתקדמים, כנס העיון השנתי:  מיתוס, שפה וזיכרון בעיצוב התודעה בישראל

מכללת אורנים

שימוש קרטוגרפי במפות ובשמות ליצירת זיקה למקום

*תשס"ז

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת ת"א

לקראת מיתוג הוראת הגיאוגרפיה כדיסציפלינה מובילה בתחום החינוך המתוקשב בישראל.

*תשס"ה

הכנס השנתי השביעי של מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

למידה בסביבה מתוקשבת – מחקר מלווה של הכיתה המתוקשבת

*תשס"ד

האגודה הישראלית למדע המדינה בנושא: מבזל לז'נבה: לאומיות, זהות וריבונות

אוניברסיטת בן-גוריון

ככה לא בונים חומה: סקירה היסטורית גיאוגרפית ביטחונית ופוליטית בניית גדר ההפרדה.

 

*תשס"ד

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת בר-אילן

חומה, גדר, מכשול או מרחב תפר –  סקירה גיאוגרפית פוליטית של חלוקת הארץ

*תשס"ג

"מיטל" -  מרכז ידע טכנולוגיות ולמידה, בנושא תקשוב בהוראה אקדמית

אוניברסיטת בר-אילן

פרויקט הכתה הדיגיטלית

*תשס"ב

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת תל-אביב

מאגרי מידע אלקטרוניים ככלי עזר להוראת הגיאוגרפיה, ירושלים: מבט גיאוגרפי ממוחשב

תשס"א

כנס בנושא "המים בישראל לאן"

מכללת אורנים

מאזן המים של ישראל

 

תשס"א

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

האוניברסיטה העברית

קורס מתוקשב בתורת האקלים

תש"ס

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

האוניברסיטה העברית

אמצעי לשיפור דרכי הוראת הגיאוגרפיה בעזרת בניית אתר אינטרנט המלווה נושא לימודי

תשנ"ט

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת בר-אילן

תמורות בגיאוגרפיה של המזה"ת: הנהר השלישי בעירק: תוכנית פיתוח כלכלית או מזימה אסטרטגית

תשנ"ח

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

אוניברסיטת בן-גוריון

השימוש במאגרי מידע בגיאוגרפיה ברשת האינטרנט

תשנ"ז

האגודה הגיאוגרפית הישראלית

 אוניברסיטת ת"א

הוראת הגיאוגרפיה בעזרת רשת האינטרנט

השתתפות פעילה בכנסים מקצועיים בחו"ל

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

 

 

 

 

*9.2016

EUROGEO 2016: Geographic Information: for a better world.

Malaga, Spain

The Role of Geographical Maps in Territorial Disputes between Japan and Korea: The Geographic Education Perspective.

*6.2016

The third Annual International Conference on Demography and Population Studies, Panel on the Current Refugee and Migration Crisis in the Mediterranean Basin

Athens, Greece

New borders – New Policy:  Can they prevent the entry of forced migration?

Lilach Lev Ari & Arnon Medzini

*5.2016

The 4th Ruppin International Conference
On Immigration and Social Integration: 
"The Changing Face of Migration: Future Challenges for Societies"

Ruppin Academic Center

Will Barriers, Fences and Walls Actually thwart Desperate Illegal Migrants in the Future?

Lilach Lev Ari & Arnon Medzini

*5.2016

15th Border Regions in Transition (BRIT) "Conference Cities, States and Borders: From the Local to the Global"

HafenCity University Hamburg and S?nderborg University in Denmark

Can Israel actually cope with illegal migration from Africa and with its implications for the city of Tel-Aviv?

Arnon Medzini & Lilach Lev Ari

1.2016 *

EUBORDERSCAPES Conference III, "Borderscapes and Beyond: Change and Continuities in Thinking, Writing, Making Borders"

Barcelona, Spain

The new borders: Walls, barriers and fences - Can they prevent the entry of desperate illegal migrants?

Lev Ari Lilach & Medzini Arnon

*8.2015

International Geographical Union (IGU) Regional Conference

Moscow State University

Geographic maps as perceptual and propagandist weapons in geopolitical struggles for the formation of national identity and the justification of territorial claims

8.2015 *

International Geographical Union (IGU) Regional Conference

Lev Ari Lilach & Medzini Arnon

 

Moscow State University

Can massive barriers prevent the Immigration of hungry immigrants from Africa (and the Middle East) into Europe?

6.2014 *

ABS (Association for Borderlands Studies) 2014 World Conference

 

Joensuu, Finland & St. Petersburg, Russia

Can massive border fences help make good neighbors?
The impact of the separation barrier
on residents of the Barta'a enclave demilitarized zone.

8.2013 *

International Geographical Union Commission on Geographical Education (IGU – CGE)

Kyoto, Japan

Use of Location-Based Technologies as Support Tools for Geography Field Trips.

8.2012 *

International Geographical Union Commission on Geographical Education (IGU – CGE)

Freiburg, Germany

The Smartphone as an Aid in Teaching Geography.

6.2011 *

European Association of Geographers – EUROGEO

Athens, Greece

The War of the Maps: "Political Use of Maps and Atlases to Shape National Consciousness – Israel vs. the Palestinian Authority".

8.2009 *

International Geographical Union Commission on Geographical Education (IGU – CGE)

Tsukuba, Japan

Educational Systems' Political Use of Geographical Maps for the Purpose of Constructing the Pupils' National Identity: A Case Study of Israel and the Palestinian Authority

8.2007 *

International Conference: Cities and Borders

Macau, China

"Barta'a – The Tragic Case of the Twice-Divided Village

4.2007 *

Association of American Geographers (AAG)

San Francisco, CA, USA

Can a massive separation wall create better neighboring relations? The case study of Israel's Separation Wall in the West Bank.

6.2005 *

Annual Conference on International Relations

Ankara, Turkey

A Wall, a Fence, an Obstacle or a Seam Zone Area: A Political-Geographical Review of the Construction of the Dividing Fence between Israel and the Palestinian Authority

7.2003 *

Annual Conference on International Relations

Ankara, Turkey

The Possibility of Shortage of Water among the Members of the Euphrates Drainage Basin

9.2002 *

Middle Eastern Studies

Mainz, Germany

Evaluating water balances in Israel – rethinking”

12.2000

AGWSE Annual Meeting

Las Vegas, USA

A connection between the Litani and the Jordan? Research and implications across hostile borders

5.2000

American Water Resources Association

Anchorage, Alaska

The influence of extreme environment on Israel's water economy

9.1998

Rainwater Utilization

Xuzhou, China

The Euphrates river: Managing water flow of a trans-boundary river

9.1998

Rainwater Utilization

Xuzhou, China

Towards the 21st Century: Uncertainty, and water policy in Israel as an industrialized, semi-arid Country

9.1995

Water Policy: Allocation and Management in Practice

Cranfield, England

Water conflicts in the Middle East

6.1995

Changing Patterns of Nomads in Changing Societies

Haifa, Israel

Bedouin settlement policy in Israel: 1964-1994

7.1993

EUROMES Conference

Warwick, England

Hydropolitics along the Euphrates River


הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 • כמאל כעביה- עבודת גמר סמינריונית "התמודדות המדינה והחברה הבדואית בגליל כנגד ניסיונות ההשפעה של התנועה האסלאמית".
 • חכם גבאי זהבה – עבודת גמר יישומית: "השפעת הגומלין בין תוכנית לימודים רב-תחומית בנושא ירושלים לבין תכנון הסיור הלימודי בכתה ו' (חקר מקרה בי"ס יסודי כדורי)".
 • עומרי אמנה - עבודת גמר יישומית: "בחינה רב-תרבותית של כושר הנשיאה החברתי והתרבותי של קהילת ברטעה הישראלית כלפי מהגרים ערבים מירדן ומשטח הרשות".
 • שוורץ ענת - עבודת גמר יישומית: "פיתוח יחידת לימוד רב תחומית: כיצד נייצר ונצרוך מוצרים מבלי לייצר פסולת".
 • סמירה מועלם - עבודת גמר יישומית: "בניית ת"ל בנושא "היישוב שלי- מעליא" בהלימה לת"ל הקיימת במולדת, חברה ואזרחות".
 • בשיר ספאא - עבודת גמר ישומית: "יחסי יהודים ערבים בערים מעורבות. נצרת עלית כדוגמא".
 • גריפאת גסאן- עבודת גמר ישומית: "זהות המיעוט הבדואי בישראל בין רב תרבותיות לרב זהויות והשתקפותה במערכת החינוך הבדואית". 
 • יפה בלה- עבודת גמר סמינריונית: "התמורות האידיאולוגיות בתפיסה החינוכית של תנועת הנוער הדתית -"בני עקיבא" החל משנת  1967  ועד עתה"

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

• 2014-2011: חבר בצוות משרד החינוך לבחינת ספרי הלימוד להוראת הגיאוגרפיה: ישראל- גרמניה.
• 2009-2005: חבר צוות משרד החינוך בוועדת תכנית הלימודים החדשה בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה.
• "אין לי ארץ אחרת": אתר אינטרנט מלווה קורס לימודי. מיועד לסטודנטים לגיאוגרפיה במכללת אורנים
• "גיאוגרפיה רגיונלית של אזור המזה"ת:" אתר אינטרנט מלווה קורס לימודי. מיועד לסטודנטים לגיאוגרפיה במכללת אורנים
• "המאבק על המים בישראל ובמזה"ת": אתר אינטרנט להוראה מרחוק של הנושא. מיועד לסטודנטים בפקולטה למדעי החברה והרוח, מכללת אורנים.
• בנייה ופיתוח אתר אינטרנט להוראת נושא "גיאוגרפיה של אזור המזה"ת". מיועד כחומר עזר להוראה ברשת מורי הגיאוגרפיה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
• http://web.macam.ac.il/~arnon/Int-ME/enter.htm
• בניה ופתוח של קורס מתוקשב להוראה מרחוק בנושא "כדור הארץ במסלולו" (מדזיני ופז). מיועד לשימוש מורים ולתלמידים בחטיבה הביניים.
http://web.macam98.ac.il/~zigi/aklim/aklim_orbit.htm
• בניה ופיתוח של קורס מתוקשב להוראה מרחוק בנושא "יסודות האקלים ומזג האוויר" (מדזיני ופז). מיועד לשימוש מורים ולתלמידים בחטיבת הביניים.
http://web.macam98.ac.il/~zigi/aklim/
• בניית אתר לימודים בנושא: "הוראת הגיאוגרפיה בעזרת מחשב". מיועד לסטודנטים להוראת הגיאוגרפיה (פז ומדזיני) במכללת אורנים. 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

· חבר בוועדת שכר לימוד (2014 – כולל)
• חבר צוות לבחינת שינוי מבנה ההוראה המכללתי (2014 – כולל)
• חבר הנהלת הפקולטה למדעי החברה והרוח ( 2013- כולל)
• חבר ועדת משמעת (2012- כולל)
• דיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח: (2004 – 2012): (סיום שתי קדנציות)
• ראש החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה: (1999-1992): (2003 – )2007: (* 2012 – כולל)
• חבר ועדה לשיפור דרכי ההוראה (2008 - 2012)
• חבר ועדת מנהל ( 2005 - 2012)
• חבר ועדת ספריה (2006- 2012)
• חבר הנהלת אורנים (2004 - 2012)
• חבר ועדת קבע אקדמית (2004 - 2012)
• חבר מועצה אקדמית (2004 - 2012)
• חבר ועדת הוראה (2000 - 2012)
• חוקר ברשות למחקר ולהערכה (2000- 2013)
• מרכז מסלול לימודי .B.Ed במכללה: (2000 - 2004)
• חבר הנהלת חטיבת חינוך והוראה (2000 - 2004)
• חבר ועדת מחקר והערכה ( 2000 - 2011)
• אחראי על פיתוח אתר האינטרנט של אורנים: (1999 - 1998).

 

 

 

מחוץ למכללה

 • חבר באגודה הגיאוגרפית האירופאית (EUROGEO )

  חבר באגודה הגיאוגרפית העולמית (IGU )

  חבר בצוות לחינוך גיאוגרפי באגודה הגיאוגרפית העולמית (IGU CGE )

  חבר באגודה הגיאוגרפית הישראלית

  2009-2006: חבר מזכירות באגודה הגיאוגרפית הישראלית.

  2010-2009: עורך ידיעון החברה הגיאוגרפית הישראלית  (יחד עם ד"ר לביאה אפלבאום).

  1994-1993: משרד ראש הממשלה- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרכז מפקד החקלאות והכפר במגזר הערבי.

  1992-1991: משרד ראש הממשלה- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרכז מפקד האוכלוסייה במגזר הערבי.

  1991-1987:  אוניברסיטת חיפה, החוג לגיאוגרפיה, עוזר הוראה.

  1991-1984: מורה לגיאוגרפיה ומחנך בבית הספר הריאלי בחיפה, משרה מלאה (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה).

  1991-1982:  אוניברסיטת חיפה, החוג להיסטוריה של המזה"ת, מרצה מהחוץ.

 

תפקידים ציבוריים

·       2014-2011: חבר בצוות משרד החינוך לבחינת ספרי הלימוד להוראת הגיאוגרפיה: ישראל- גרמניה.

·       2009-2005: חבר צוות משרד החינוך בוועדת תכנית הלימודים החדשה בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה.