הנהלת אורנים

נשיאת אורנים
פרופ' יערה בר-און

מזכירת נשיאת אורנים
יערה רוזנטל
04-9838801/2/3

מנכ"ל אורנים

מנהלת לשכת הנהלה ועוזרת מנכ"ל
עירית אורן
04-9838801/2/3
04-9835010
פקס: 04-9532430

רקטור
ד"ר ניר מיכאלי
04-9838813

רכזת משרד הרקטור
ענת רווה
04-9838812

מנהלת כספים
04-9838719

דיקן הפקולטה לחינוך
04-9838794

דיקן הפקולטה למח"ר
04-9838772

דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים
04-9838774

דיקן הסטודנטים
04-9838759

נציג המועצה האקדמית
04-9838829

מבקר אורנים - משקיף
04-9838861