משרד הרקטור

מכללה אקדמית לחינוך אנו מכשירים את מחנכי העתיד, מתוך שאיפה להכשרה משמעותית, עדכנית ואפקטיבית, לטיפוח מצוינות אקדמית ומנהיגות חינוכית-חברתית וערכית מובילה ומשפיעה במערכת החינוך ובקהילה. זאת באמצעות קשרי מכללה-שדה, תוך שילוב בין הנלמד בקורסים העיוניים לבין תכני הקורסים הדידקטיים, ההדרכה פדגוגית ואימוני ההוראה בשדה, ותוך עידוד מעורבות ... המשך קריאה ​

 

 

סדנה לעריכת מחקר ולפרסומות בהנחיית פרופ' לריסה ארוניןhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1418סדנה לעריכת מחקר ולפרסומות בהנחיית פרופ' לריסה ארונין<div class="ExternalClass53FC4B00C21C468795B563F59F2C963D"><p><a href="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/NewForm/סדנה%20לעריכת%20מחקר%20ולפרסומו.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו.pdf</a>​</p></div>26/11/2017 07:45:0026/11/2017 11:00:00חדר ישיבות רשות המחקר
פתיחת שנה קרן קציר - רש"יhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1456פתיחת שנה קרן קציר - רש"י28/11/2017 12:30:0028/11/2017 14:00:00
השקת ספרו של פרופ' משה יצחקי - "תקווה מתחת לשמש אפורה"http://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1457השקת ספרו של פרופ' משה יצחקי - "תקווה מתחת לשמש אפורה"<div class="ExternalClass3DE9001218D34120AD2EA7F0B96CCBF6"><p>​<img src="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/view/השקה.jpg" alt="השקה.jpg" style="margin:5px;" /></p></div>29/11/2017 08:30:0029/11/2017 09:00:00ספרייה
סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו בהנחיית פרופ' לריסה ארוניןhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1419סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו בהנחיית פרופ' לריסה ארונין<div class="ExternalClassD7603CD88F484097A014A7D9563E11E9"><p><a href="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/NewForm/סדנה%20לעריכת%20מחקר%20ולפרסומו.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו.pdf</a>​</p></div>03/12/2017 07:45:0003/12/2017 11:00:00חדר ישיבות רשות המחקר
חוג לספרות - מפגש יוצרhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1462חוג לספרות - מפגש יוצר<div class="ExternalClass0FFC2853C92146629795269F2A53D429"><p>​<a href="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/NewForm/מאיר%20אריאל.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />מאיר אריאל.pdf</a></p></div>03/12/2017 09:00:0002/12/2017 21:00:00אולם בית הדומי - בית 46
סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו בהנחיית פרופ' לריסה ארוניןhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1420סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו בהנחיית פרופ' לריסה ארונין<div class="ExternalClassCCFA76D905B64D2F9F5BA8864BAE9621"><p><a href="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/NewForm/סדנה%20לעריכת%20מחקר%20ולפרסומו.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />סדנה לעריכת מחקר ולפרסומו.pdf</a>​</p></div>10/12/2017 07:45:0010/12/2017 11:00:00חדר ישיבות רשות המחקר
אירוע חג החגים - הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטיםhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1453אירוע חג החגים - הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטים11/12/2017 08:00:0011/12/2017 09:00:00דשא מרכזי
מפגש פורום נגד גזענותhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1441מפגש פורום נגד גזענות11/12/2017 14:30:0011/12/2017 16:00:00חדר ישיבות בפקולטה לחינוך
השקה לספר "קיבוץ ויהדות" בעריכת פרופ' יובל דרורhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1463השקה לספר "קיבוץ ויהדות" בעריכת פרופ' יובל דרור14/12/2017 08:30:0014/12/2017 09:00:00ספרייה
חופשת חנוכהhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1358חופשת חנוכה16/12/2017 21:00:0016/12/2017 21:00:00
אירוע החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך - ״קול הילד ומשפחתו- מעגלי שיח״ http://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1432אירוע החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך - ״קול הילד ומשפחתו- מעגלי שיח״ 19/12/2017 12:30:0019/12/2017 14:30:00
הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטיםhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1454הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטים07/01/2018 08:00:0007/01/2018 09:00:00
מפגש לבעלי תפקידים וסגל בכירhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1450מפגש לבעלי תפקידים וסגל בכיר08/01/2018 11:00:0008/01/2018 12:30:00טרם נקבע
מפגש פורום נגד גזענות http://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1442מפגש פורום נגד גזענות 15/01/2018 14:30:0015/01/2018 16:00:00חדר ישיבות בפקולטה לחינוך
סיום סמסטר א'http://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1359סיום סמסטר א'20/01/2018 21:00:0020/01/2018 21:00:00
כנס "מחקר, עיון ויצירה באורנים"http://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1439כנס "מחקר, עיון ויצירה באורנים"<div class="ExternalClassEB5189C3D42A46DF851D63528B67CB5A"><p><a href="/sites/heb/events/SiteAssets/Lists/List1/EditForm/קול%20קורא%20לכנס%20מחקר%20עיון%20ויצירה%20באורנים.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />קול קורא לכנס מחקר עיון ויצירה באורנים.pdf</a>​</p></div>28/01/2018 21:00:0028/01/2018 21:00:00
סיום קורס מדריך נוער שכונתיhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1459סיום קורס מדריך נוער שכונתי31/01/2018 13:00:0031/01/2018 16:00:00אולם 306 בבית 42
חלוקת תעודות - הכשרת מנהליםhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1434חלוקת תעודות - הכשרת מנהלים21/02/2018 14:00:0021/02/2018 17:00:00אולם 306 בבית 42
תחילת סמסטר ב' תשע"חhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1360תחילת סמסטר ב' תשע"ח26/02/2018 21:00:0026/02/2018 21:00:00
חופשת פוריםhttp://www.oranim.ac.il/sites/heb/events/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1361חופשת פורים28/02/2018 21:00:0028/02/2018 21:00:00