קו נטוי - כתב עת לספרות ואמנות

הגליון הראשון של כתב העת קו נטוי יצא לאור לרגל חגיגות יובל ה-50 לאורנים.
בשנת תשס"א (יוני 2001) . בשולי ההתאוששות מנבואות האחרית במעבר מן האלף השני לשלישי, תחזיות שצפו תוהו ובוהו, קריסת כלכלות העולם המערבי ועוד מרעין בישין, החלטנו קבוצת מרצים מהחוג לספרות ומהמכון לאמנות באורנים, בתמיכה ובאמונו המלא של ראש אורנים דאז – פרופ' יאיר קארו, לייסד כתב עת לספרות ולאמנות משותף לאנשי סגל, סטודנטים ועובדים באורנים. (באמון זה אנו זוכים גם היום [2015] מהנהלת המכללה והעומדת בראשה - פרופ' יערה בר-און).
בבסיס המטרות, היעדים והחזון שגיבשנו, עמדו השאיפה והרצון ליצור במה למפגש יצירתי, בין-תחומי. במה לעידוד יצירות ביכורים של סטודנטים והנכחה ויצירת 'נסיבות הזמנה' לפרסום יצירות של מרצים אמנים, סופרים ומשוררים מוכרים וידועים המלמדים באורנים.מידע נוסף​