Contact Form

מלגות והלוואות לסטודנטים

מכללת אורנים שמחה להעניק 100 מלגות בגובה 1,500 ₪
לסטודנטים שיתחילו את לימודיהם לתואר ראשון בתשע"ט בחוגים:
אנגלית, לשון, מדעי הטבע והסביבה, חינוך מתמטי, מתמטיקה, פיסיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב.
המלגה תוענק ל- 100 הסטודנטים הראשונים שיירשמו לחוגים אלה ולא יאוחר מה 31.7.18
המלגה תשולם בתום סמסטר א' תשע"ט למי שהשלימו את לימודי הסמסטר.

מכללת אורנים עושה מאמצים לסייע לסטודנטים, הזקוקים לסיוע בעלויות שכר הלימוד ובהוצאות הלימודים, באמצעות מלגות.
בדף זה ניתן למצוא מגוון מלגות, שמוענקות בהתאם לדרישות וקריטריונים שונים, המפורטים בקישור של כל מלגה.
מלגת סיוע בשכר לימוד מוענקת לסטודנטים לתואר ראשון, שני והסבת אקדמאים שלומדים לפחות 50% מתוכנית שנתית, על בסיס מצב כלכלי של הסטודנט ומשפחתו ובאופן יחסי לשאר המבקשים.
קבלת מלגת הסיוע מותנית בפעילות חברתית למען הקהילה.

למידע אודות הלוואות מותנות (לסטודנטים לתעודת הוראה בלבד)
לחץ לאתר דיקנאט הסטודנטים​

Footer Mobile