SharePoint
מכללת אורנים עושה מאמצים רבים לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו.
הסיוע הכספי ניתן באמצעות מלגות .
הקריטריונים לזכאות למלגת לימודים מפורטים בתנאים השונים של כל מלגה ובהגשת בקשה מסודרת על פי המפורט.
המלגות מוענקות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו, באופן יחסי לשאר המבקשים, כמו כן נלקחים בחשבון תכנית לימודים, הישגים, פעילות חברתית. 
כמו כן ישנן מלגות הניתנות בגין מצוינות אקדמית.
מכללת אורנים מעודדת ניצול מרבי של מלגות העומדות לרשות הסטודנטים ומנסה להרחיב את מערכת המלגות הענפה עד כמה שניתן.
כל המלגות הניתנות באורנים, כולל עבודה בקמפוס, משוקללות על פי טופס בקשת המלגה של אורנים.

למידע אודות הלוואות מותנות (לסטודנטים לתעודת הוראה בלבד) לחץ
מכללת אורנים מעניקה מדי שנה מלגות סיוע, פנים ארגוניות, לסטודנטים. הזכאות למלגות נקבעת על פי קריטריונים קבועים, בהם מצב סוציו-אקונומי של הסטודנט, היקף שעות לימוד ועוד. כל סטודנט ... » למידע נוסף
.......................................................................................................................................................................................
מלגת התנדבות מטעם שדמות מלגת אורנים מלגת חומרים-המכון לאמנות מלגת אגודת הסטודנטים מלגת משרד המדע
מלגות העמק לחברי קיבוצים
 
דיקן הסטודנטים מנהל קשר שוטף עם קרנות חיצוניות המעניקות סיוע כלכלי לסטודנטים. כל קרן שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את הקריטריונים וזכות הבחירה מי זכאי למלגה. איתור הסטודנטים העונים על הקריטריונים של כל אחת מהקרנות, נעשה ע"י הדיקן בלבד... » למידע נוסף
.......................................................................................................................................................................................
הקרן המוזיקלית וקרן זנקובסקי
בודפשט
קרן ארונה ברנע
שוויצריה
שגרירי רוטשילד
מלגות עולים
קרן רש"י
הלוואות מותנות
 
היחידה להכוונת חיילים משוחררים מעניקה מגוון מלגות ללימודים, מתוך הכרה בחשיבות ההשכלה בשילובו של האדם בחברה וביצירת שוויון הזדמנויות. מקור המלגות הוא תרומות שניתנות על ידי אנשים פרטיים או גופים שהקדישו מכספם לטובת ... » למידע נוסף
.......................................................................................................................................................................................
מפעל הפיס
קרן דלק
קרן נאסאן
קרן אימפקט
 
מנהל הסטודנטים המשותף למשרד הקליטה והסוכנות מעניק מלגות לימודים לעולים חדשים וליוצאי הקהילה האתיופית. לפרטים יש לפנות עוד בראשית השנה, לדיקן הסטודנטים.... » למידע נוסף
.......................................................................................................................................................................................
הסוכנות היהודית
יוצאי אתיופיה
 
מלגות מותנות בפעילות חברתית בקהילה במגוון פעילויות... » למידע נוסף
.......................................................................................................................................................................................
מלגת הנצחה פר"ח סחל"ב קרן גרוס מלגות נוספות - אתרי מלגות, מועצות אזוריות
 
מלגות לסטודנטים מצטיינים שהוכרו ע"י המוסד האקדמי... » למידע נוסף
.......................................................................................................................................................................................
מכללת אורנים
משרד החינוך
מלגות הצטיינות ביולוגיה
מלגת קרן ריינשטיין-מצטייני תואר שני
 
.......................................................................................................................................................................................
מלגת מפעל הפיס
מלגת מפעל הפיס ומשרד החינוך ללומדים אנגלית
מלגת היא"ס ישראל
 
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר