SharePoint
מל"ח - מנהיגות לעוסקים בחינוך
תוכנית לימודים חדשנית לאנשים עובדים - מסלול לתואר B.A או B.Ed
לעבוד וללמוד: תכנית מל"ח מאפשרת לאנשים העובדים בשדה החינוכי והקהילתי לשלב לימודים לתואר ראשון עם עבודתם.
מסגרת התכנית – ארבע שנים. במהלך שלוש מתוכן יידרשו הסטודנטים לשני ימי לימוד באורנים.
בשנת ההתנסות יידרשו הסטודנטים ליום נוסף בהוראה בשדה. במידת האפשר, ההוראה תתבצע במקום עבודתם של הסטודנטים.
התאמה אישית: התכנית מותאמת באופן אישי לדרישות, לצרכים וללוח הזמנים של הסטודנטים...


 
מנהיגות בחינוך - לימודי חינוך והוראה

מתעניינים בלימודים?
X
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר