Contact Form

מנהיגות לעוסקים בחינוך

מל"ח - מנהיגות לעוסקים בחינוך

תכנית לימודים חדשנית לאנשים עובדים - מסלול לתואר B.A או B.Ed 
לעבוד וללמוד: תכנית מל"ח מאפשרת לאנשים העובדים בשדה החינוכי והקהילתי לשלב לימודים לתואר ראשון עם עבודתם. 
מסגרת התכנית – ארבע שנים. במהלך שלוש מתוכן יידרשו הסטודנטים לשני ימי לימוד באורנים. 
בשנת ההתנסות יידרשו הסטודנטים ליום נוסף בהוראה בשדה. במידת האפשר, ההוראה תתבצע במקום עבודתם של הסטודנטים. 
התאמה אישית: התכנית מותאמת באופן אישי לדרישות, לצרכים וללוח הזמנים של הסטודנטים... 
המשך קריאה
​​
מנהיגות בחינוך - לימודי חינוך והוראה​ ​​