Contact Form

תהליך קבלה והרשמה לתשע"ט

מינהל סטודנטים מטפל בהרשמת המועמדים למכללת אורנים ומודיע למועמדים על קבלתם או אי קבלתם ללימודים. 

דמי הרישום ללימודים הינם 400 ש"ח. דמי הרישום להרשמה מקוונת הינם 350 ש"ח. 
עד לתאריך 15.7.18 דמי ההרשמה יהיו 200 ש"ח.
דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה.

שמו לב - עליכם לקרוא את תנאי הקבלה​ היטב ולבדוק התאמתך לחוג/לתכנית בהם הנכם מעוניינים.
אנו ממליצים לכם ליצור קשר עם מרכז המידע לקבלת מידע ובדיקת התאמה. 
דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה. ​
​פ​ורטל למועמד​ - למועמדים לאחר הרשמה