SharePoint

תהליך קבלה והרשמה לתשע"ח

מינהל סטודנטים מטפל בהרשמת המועמדים למכללת אורנים ומודיע למועמדים על קבלתם או אי קבלתם ללימודים.
דמי הרישום ללימודים הינם 400 ש"ח. דמי הרישום להרשמה מקוונת הינם 350 ש"ח.

 עד לתאריך 30.4.2017 דמי ההרשמה יהיו 200 ש"ח.
 
הנרשמים ביום הפתוח שיתקיים ב- 17.3.2017 יזכו בהטבה נוספת:
ניכוי דמי ההרשמה ( 200 ש"ח) מעלות שכר הלימוד למי שיממשו לימודים באורנים  בשנה"ל תשע"ח .

שים לב:
עליך לקרוא את תנאי הקבלה היטב ולבדוק התאמתך לחוג/לתכנית בהם הנך מתעניין.
אנחנו ממליצים לך ליצור קשר עם מרכז המידע לקבלת מידע ובדיקת התאמה. 
דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה. 

​ 

תהליך הרשמה מקוונת - בחרו את התכנית המבוקשת


 


לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר