SharePoint
תהליך קבלה והרשמה לתשע"ח​

מינהל סטודנטים מטפל בהרשמת המועמדים למכללת אורנים ומודיע למועמדים על קבלתם או אי קבלתם ללימודים.

דמי הרישום ללימודים הינם 400 ש"ח. דמי הרישום להרשמה מקוונת הינם 350 ש"ח.
עד לתאריך 30.4.2017 דמי ההרשמה יהיו 200 ש"ח.
דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה.

שמו לב - עליכם לקרוא את תנאי הקבלה היטב ולבדוק התאמתך לחוג/לתכנית בהם הנכם מעוניינים.
אנו ממליצים לכם ליצור קשר עם מרכז המידע לקבלת מידע ובדיקת התאמה.
דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה. ​
 

תהליך הרשמה מקוונת - בחרו את התכנית המבוקשתמתעניינים בלימודים?
X
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר