SharePoint

הקבלה לתכנית להכשרת אקדמאים להוראה היא על פי הקריטריונים הבאים: 

1)  הצגת זכאות לתואר אקדמי.*
בוגרי מוסד אקדמי מחו"ל יתבקשו להציג אישור ממשרד החינוך על הכרה בתואר (באמצעות היחידה להערכת תארים ודיפלומות). המכללה רשאית לבחון את מידת בקיאותם בתחום שבו הוסמכו בחו"ל ולקיים ראיון אישי.

2) ממוצע ציונים 75 ומעלה, פרט למועמדים לתעודות הוראה בחינוך המיוחד ובמקצוע האזרחות, בהם יידרש ממוצע ציונים 80 ומעלה.
בוגרי תואר במדעים יוכלו להתקבל עם ממוצע 70 ומעלה.

3) עמידה בראיון קבלה.

4) מבחן כניסה באנגלית למועמדים ללימודי תעודת הוראה באנגלית.

5) מועמדים ששפת אימם אינה עברית, אשר למדו לתואר ראשון במוסד ישראלי ששפת ההוראה בו אינה עברית - חייבים בהשלמת מבחן יע"ל (פרק הידע בעברית במבחן הפסיכומטרי). פרטים נוספים לגבי הבחינה ניתן לקבל במרכז הארצי לבחינות והערכה, טל' 02-6759555, www.nite.org.il


* סטודנטים שטרם סיימו חובותיהם לתואר הראשון, יתבקשו להציג גיליון ציונים זמני ולהמציא אישור זכאות עד לתאריך שיקבע בתיאום עם ראש התכנית.

המכללה רשאית לשנות את תנאי הקבלה בכל עת.

לימודי רצף למצטיינים- תעודת הוראה ותואר שני
אקדמאים מצטיינים המעוניינים בנתיב זה, יידרשו להתקבל קודם כל לתואר שני ( לפרטים: 04-9838993).
לאחר קבלתם ייבנה בתיאום איתם מסלול רצף המשלב תואר שני ותעודת הוראה. ניתן לבנות את מערכת לימודי הרצף על שני ימי לימוד מלאים בשבוע, למשך שנתיים עד שלוש. שנת הלימודים הראשונה תכלול, בכל מקרה, מרכיב רחב של לימודי תעודת הוראה.

.......................................................................................................................................................
טופס הרשמה מקוון להכשרת אקדמאים להוראה
* לאחר הרשמתכם, תוכלו לקבל מידע ולהמשיך את תהליך ההרשמה ב - פורטל מועמד

.......................................................................................................................................................

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר