SharePoint

הקבלה לתכנית להכשרת אקדמאים להוראה היא על פי הקריטריונים הבאים: 

1)  הצגת זכאות לתואר אקדמי.*
בוגרי מוסד אקדמי מחו"ל יתבקשו להציג אישור ממשרד החינוך על הכרה בתואר (באמצעות היחידה להערכת תארים ודיפלומות). המכללה רשאית לבחון את מידת בקיאותם בתחום שבו הוסמכו בחו"ל ולקיים ראיון אישי.

2) ממוצע ציונים בתואר ראשון 80 ומעלה, בוגרי החוגים רב תחומי /שירותי אנוש ממוצע 90 ומעלה.

בוגרי תואר במדעים יוכלו להתקבל עם ממוצע 70 ומעלה.

מועמדים שנותרה להם הגשת סמנריונים בלבד לחובות התואר הראשון  וממוצע הציונים עומד בתנאי הקבלה, יולכו להירשם ולהתקבל על תנאי.

3) עמידה בראיון קבלה.

4) מבחן כניסה באנגלית למועמדים ללימודי תעודת הוראה באנגלית. 

* סטודנטים שטרם סיימו חובותיהם לתואר הראשון, יתבקשו להציג גיליון ציונים זמני ולהמציא אישור זכאות עד לתאריך שיקבע בתיאום עם ראש התכנית.

לימודי רצף למצטיינים- תעודת הוראה ותואר שני
אקדמאים מצטיינים המעוניינים בנתיב זה, יידרשו להתקבל קודם כל לתואר שני ( לפרטים: 04-9838993).
לאחר קבלתם ייבנה בתיאום איתם מסלול רצף המשלב תואר שני ותעודת הוראה. ניתן לבנות את מערכת לימודי הרצף על שני ימי לימוד מלאים בשבוע, למשך שנתיים עד שלוש. שנת הלימודים הראשונה תכלול, בכל מקרה, מרכיב רחב של לימודי תעודת הוראה.


* לאחר הרשמתכם, תוכלו לקבל מידע ולהמשיך את תהליך ההרשמה ב - פורטל מועמד 

 

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר