Contact Form

תואר שני - .M.Ed./M.Teach

מכללת אורנים היא הבית האקדמי של מחנכים, מורים, ופעילי חינוך.
אורנים פועלת לשיח בין השדה לבין האקדמיה, לקידום מערכת החינוך וצמיחה של הפועלים בה.

תכניות לימודים לתואר שני
הפקולטה ללימודים מתקדמים - תואר שני .M.Ed./M.Teach
סיור לימודי לברלין תשע"ט - להפיל את החומות: התמודדות עם העבר למען עתיד טוב יותר

סטודנטים מספרים על לימודי תואר שני באורנים  לכל הסרטונים ​   ​