Contact Form

תואר שני - .M.Ed./M.Teach

סיור לימודי לברלין תשע"ט - להפיל את החומות: התמודדות עם העבר למען עתיד טוב יותר
מכללת אורנים היא הבית האקדמי של מחנכים, מורים, ופעילי חינוך.
אורנים פועלת לשיח בין השדה לבין האקדמיה, לקידום מערכת החינוך וצמיחה של הפועלים בה.

תכניות לימודים לתואר שני
הפקולטה ללימודים מתקדמים - תואר שני .M.Ed./M.Teach

סטודנטים מספרים על לימודי תואר שני באורנים  לכל הסרטונים ​   ​