Contact Form

תכנית מסעות

תואר: תואר ראשון (B.ed) בגיאוגרפיה ולימודי סביבה וחינוך חברתי קהילתי
תעודה: תעודת עובד חינוך, תעודת הוראה בגיאוגרפיה ולימודי סביבה ותעודת מוביל בחינוך הדמוקרטי​​​​​​​
​​​​
תכנית מסעות מכשירה מחנכים ללמידה והתפתחות מתוך התמודדות עם אתגרים  אמיתיים ומציאת פתרונות בצוותים.

המאה ה -21 מביאה איתה אתגרים והזדמנויות רבות וקצב השינוי הטכנולוגי מאיץ שינויים חברתיים, סביבתיים ודמוגרפיים.
בכדי להתמודד ולתת מענה לאתגרים אלו נדרש חיבור של תהליכי הלמידה עם השטח, נדרשת גמישות וחשיבה יצירתית, קריאת מערכות מורכבות ויכולות ניתוח והמצאה.

בתכנית "מסעות" דרכי למידה מגוונות המאפשרות לסטודנטים לקחת חלק פעיל בזיהוי וניתוח אתגרים חינוכיים-חברתיים-סביבתיים אותם יפגשו ברשויות, בארגונים, בקהילות ובמוסדות חינוכיים בצפון הארץ.

משך הלימודים
יומיים בשבוע (למעט שנה ג') במשך ארבע שנים.

Footer Mobile