Contact Form

תנאי קבלה לתואר ראשון

​​​​
​טופס הרשמה מקוון לתואר ראשון​
לחצו להרשמה

*לאחר הרשמתכם, תוכלו לקבל מידע ולהמשיך את תהליך ההרשמה ב - פורטל מועמד​​​​​​​​​​​​
 
תנאי קבלה כלליים לתואר ראשון

1.    הקבלה לתואר ראשון הינה עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:
ציון משולב (בגרות או מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי) – 540 ומעלה
ממוצע בגרות או מכינה קדם אקדמית – 93 ומעלה + 4-5 יח"ל באנגלית+ מקצוע מורחב ברמת 5 יח"ל

 •  למועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית:
ציון 80 ומעלה ב - 5 יח"ל עברית
ציון 130 ומעלה בבחינת היע"ל

 • מועמדים מעל גיל 30 נדרשים למכינת 30+ ולציון פסיכומטרי 540 ומעלה.
 • בעלי בגרות מחו"ל נדרשים  לציון פסיכומטרי 540 ומעלה
 • מועמדים בעלי ציון פסיכומטרי 660 ומעלה או ציון משולב 650 ומעלה יוכלו להתקבל לתכנית הייחודית למצטיינים.

2. מבחן כניסה בחוגים הבאים: אמנות, אנגלית, חינוך מתמטי, לשון עברית- למועמדים ששפת אימם אינה עברית.

3. ראיונות קבלה בחוגים הבאים: החוג לחינוך, החוג להוראת הערבית, החוג לחינוך מיוחד, החוג לגיל הרך, החוג לתקשורת תכנית המצטיינים, תכנית משע"ולים ותכנית מל"ח.

למידע מלא ופרטים נוספים


מכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים
למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים
לשם כך יש לפנות:
למרכז המידע וההרשמה בטלפון  1800-30-10-80
או להשאיר פרטים כאן ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.

תנאי קבלה ייחודיים נוספים על פי חוגים:
 • ציון משולב (בגרות או מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי) – 540 ומעלה
 • ממוצע בגרות או מכינה קדם אקדמית – 93 ומעלה + 4-5 יח"ל באנגלית + מקצוע מורחב ברמת 5 יח"ל


למועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית:

 • ציון 80 ומעלה ב - 5 יח"ל עברית
 • ציון 130 ומעלה בבחינת היע"ל
 • ציון 80 ומעלה ב- 3 יח"ל ערבית או ציון 70 ומעלה ב-4 יח"ל ערבית


לפרטים על תנאי קבלה ייחודים לחוג לאמנות יש לפנות למרכז מידע והרשמה

 • מועמד בעל ציון פסיכומטרי 660 ומעלה או ציון משולב 650 ומעלה יוכל להתקבל לתכנית הייחודית למצטיינים.


 • ראיון קבלה אישי
 • הגשת קורות חיים (עד עמוד)
 • הגשת חיבור: "מה מביא אותי להגיש מועמדות ללימודי אמנות במכללה לחינוך?" (עד עמוד)

את קורות החיים והחיבור יש לשלוח בדוא"ל שבוע לפני יום הריאיון לכתובת: Nurit_sal@oranim.ac.il.

 • הגשת עבודות בעת הריאיון: הצגת מבחר עבודות (5-10) שיצרת בחמש השנים האחרונות, במגוון מדיומים. יש להביא עבודות מקוריות ובמקרה של קושי לוגיסטי ניתן להביא תיעוד מודפס או דיגיטלי.
 • הגשת תרגיל בית בעת הריאיון:

בחר/י את אחד משלושת הנושאים הבאים והתייחס/י אליו בעבודה בכל מדיום שתבחר/י (ציור, פיסול, צילום, וידאו, קולאז׳ וכו׳)
1. מפה/מיפוי: המפה מתארת מרחבים שונים: פיזי, גיאוגרפי, אסטרונומי, אסטרולוגי וכו׳. יצר מפה שהיא חלק מהחיים שלך או כל דבר אחר שמתחשק לך למפות.
2. חושים: לחשוב על עבודה שמתייחסת לאחד מחמשת החושים ולהכין עבודה לכבודו.
3. טרנספורמציה.

הזמנה לראיון האישי מותנית בהגשת המסמכים הנדרשים למנהל סטודנטים בהתאם למועדי ההרשמה ונהלי ההרשמה לפרטים


מכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים, לשם כך יש לפנות למרכז המידע וההרשמה בטלפון 1800-30-10-80 או להשאיר פרטים כאן ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.


לאתר החוג לאמנות

1.   הקבלה לתואר ראשון הינה עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:

 • ציון משולב (בגרות או מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי) – 540 ומעלה
 • ממוצע בגרות או מכינה קדם אקדמית – 93 ומעלה

+ 4-5 יח"ל באנגלית + מקצוע מורחב ברמת 5 יח"ל

למועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית :

 • ציון 80 ומעלה ב - 5 יח"ל עברית
 • ציון 130 ומעלה בבחינת היע"ל
 • למועמדים הבוחרים בחוג לערבית כחוג שני- ציון 80 ומעלה ב-5 יח"ל ערבית בגרות
 • למועמדים הבוחרים בחוג שני אחר- ציון 80 ומעלה ב- 3 יח"ל ערבית או ציון 70 ומעלה בהחקף של 4 יח"ל בערבית
 • מועמדים מעל גיל 30 ו/או בעלי בגרות מחו"ל יוכלו להתקבל ללימודים עם ציון פסיכומטרי 540 ומעלה או ממוצע 93 ומעלה במכינת 30+
 • מועמד בעל ציון פסיכומטרי 660 ומעלה או ציון משולב 650 ומעלה יוכל להתקבל לתכנית הייחודית למצטיינים.


מכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים, לשם כך יש לפנות למרכז המידע וההרשמה בטלפון 1800-30-10-80 או להשאיר פרטים כאן ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.

לחצו לאתר החוג לחינוך מיוחד

1   הקבלה לתואר ראשון הינה עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:

 • ציון משולב (בגרות או מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי) – 540 ומעלה

הבגרות או המכינה כוללים 5 יח"ל באנגלית בציון 70 ומעלה

 • ממוצע בגרות או מכינה קדם אקדמית – 93 ומעלה

+ ציון 70 ומעלה ב- 5 יח"ל אנגלית + מקצוע מורחב ברמת 5 יח"ל

 • ציון 100 לפחות ברכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי/ ציון 200 לפחות במבחן אמיר"ם


למועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית:

 • ציון 80 ומעלה ב - 5 יח"ל עברית
 • ציון 130 ומעלה בבחינת היע"ל
 • ציון 80 ומעלה ב- 3 יח"ל ערבית או ציון 70 ומעלה ב-4 יח"ל ערבית


 • מועמדים מעל גיל 30 ו/או בעלי בגרות מחו"ל יוכלו להתקבל ללימודים עם ציון פסיכומטרי 540 ומעלה או ממוצע 93 ומעלה במכינת 30+
 • מועמד בעל ציון פסיכומטרי 660 ומעלה או ציון משולב 650 ומעלה יוכל להתקבל לתכנית הייחודית למצטיינים.


2.    מבחן כניסה של החוג לאנגלית - המבחן כולל הבנת הנקרא, כתיבת חיבור, בחינת רמת אוצר מילים.
לחצו לחומר באנגלית - הכנה למבחן

מכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים, לשם כך יש לפנות למרכז המידע וההרשמה בטלפון 1800-30-10-80 או להשאיר פרטים כאן ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.

לאתר החוג לאנגלית, שפה וספרות

1.    הקבלה לתואר ראשון הינה עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:

 • ציון משולב (בגרות או מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי) – 540 ומעלה
 • ממוצע בגרות או מכינה קדם אקדמית – 93 ומעלה + 4-5 יח"ל באנגלית + מקצוע מורחב ברמת 5 יח"ל


למועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית:

 • ציון 80 ומעלה ב - 5 יח"ל עברית
 • ציון 130 ומעלה בבחינת היע"ל
 • ציון 80 ומעלה ב- 3 יח"ל ערבית או ציון 70 ומעלה ב-4 יח"ל ערבית


 • מועמדים מעל גיל 30 ו/או בעלי בגרות מחו"ל יוכלו להתקבל ללימודים עם ציון פסיכומטרי 540 ומעלה או ממוצע 93 ומעלה במכינת 30+
 • מועמד בעל ציון פסיכומטרי 660 ומעלה או ציון משולב 650 ומעלה יוכל להתקבל לתכנית הייחודית למצטיינים.


2.    ציון 60 ומעלה במבחן כניסה הכולל תכנים בסיסיים בגיאומטריה ואריתמטיקה – לחצו למבחן לדוגמה (במבחן לא ניתן לעשות שימוש במחשבון)

מכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים, לשם כך יש לפנות למרכז המידע וההרשמה בטלפון 1800-30-10-80 או להשאיר פרטים כאן ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.

לאתר החוג לחינוך מתמטי

 • ציון ממוצע 100 ומעלה בבגרות או ציון משולב 540 ומעלה (בגרות או מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי)
 • ראיון אישי וסדנת מיון קבוצתית

 • ניסיון מוכח בתחומי העשייה החינוכיים ואו החברתיים

להגשת המועמדות לתכנית, נא להעביר:

 • טופס הגשת מועמדות לתכנית (יישלח למועמד לאחר הרישום)

 • קורות חיים

 • מכתבי המלצה משני ממליצים

 • נייר עמדה בנושא חברתי או פוליטי


מכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים, לשם כך יש לפנות למרכז המידע וההרשמה בטלפון 1800-30-10-80 או להשאיר פרטים כאן ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.

לאתר משעו"לים

 • ציון משולב (בגרות או מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי): 650 ומעלה

 • ראיון קבלה עם רכזת התוכנית

 •  מעבר בהצלחה של מבחני מסיל"ה של משרד החינוך .

 • אישור קבלה ממשרד החינוך  לאחר שליחת מכתב הצגת עמדהמכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים, לשם כך יש לפנות למרכז המידע וההרשמה בטלפון 1800-30-10-80 או להשאיר פרטים כאן ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.

לאתר מצטיינים

1.  הקבלה לתואר ראשון הינה עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:

 • ציון משולב (בגרות או מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי) – 540 ומעלה
 •  ממוצע בגרות או מכינה קדם אקדמית – 93 ומעלה

+ 4-5 יח"ל באנגלית + מקצוע מורחב ברמת 5 יח"ל

למועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית :

 • ציון 80 ומעלה ב - 5 יח"ל עברית
 • ציון 130 ומעלה בבחינת היע"ל
 • ציון 80 ומעלה ב- 3 יח"ל ערבית או ציון 70 ומעלה ב-4 יח"ל ערבית


 • מועמדים מעל גיל 30 ו/או בעלי בגרות מחו"ל יוכלו להתקבל ללימודים עם ציון פסיכומטרי 540 ומעלה או ממוצע 93 ומעלה במכינת 30+


2. מילוי טופס הרשמה
3. מבחן ממוחשב
4. מרכז הערכה
5. ראיון אישי
כל אחד מהשלבים הינו שלב ממיין, המועמד יקבל הודעה על מעבר/אי מעבר לשלב הבא.

מכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים, לשם כך יש לפנות למרכז המידע וההרשמה בטלפון 1800-30-10-80 או להשאיר פרטים כאן ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.

לאתר תכנית הצוערים לחינוך בלתי פורמלי

​תנאי קבלה והרשמה: מדעים מדויקים  |  ביולוגיה וסביבה
​​​​
​טופס הרשמה מקוון לתואר ראשון​
לחצו להרשמה

*לאחר הרשמתכם, תוכלו לקבל מידע ולהמשיך את תהליך ההרשמה ב - פורטל מועמד​​​​​​​​​​​​
Footer Mobile