אתר אישי

ד"ר רוט יהודה

ראש תכנית להוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי

  • טלפון:

    911

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

B.S.c

פיסיקה

טכניון

1985

M.S.c

פיסיקה

טכניון

1988

D.S.c

פיסיקה

טכניון

1996

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

  • מדעים
  • פיסיקה

 

מחוץ למכללה

פיסיקה - טכניון

פיסיקה מכללת בראודה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

עבודת הדוקטורט: הוגשה לסנאט הטכניון ב 1995. קבלת התואר ב 1996.

כותרת התיזה: Induced Currents in Thin Samples

PhD thesis (Technion, 1995); Induced currents in thin samples

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_rptFields_ctl09_dvFieldsText" class="dvFieldsTextEditor" dir="ltr"><p style="text-align: right;">עבודת המסטר: הוגשה לסנאט הטכניון ב 1987. קבלת התואר ב 1987.</p><p style="text-align: right;" dir="rtl">כותרת התיזה: Quantum Resistence of One Dimensional Disordered Systems</p><p style="text-align: right;">MSc thesis (Technion, 1987)</p></div>

ספרים - כתיבה או עריכה

י. רוט, א. רז, י. אסטרייכר, מדריך לביצוע עבודות מחקר בפיסיקה וטכנולוגיה, יוני 2002, המחלקה להוראת המדעים – טכניון

י. ברנסקי, ע. כהן, מ. נוימן, י. רוט, תקשורת – היבטים מדעיים טכנולוגיים, 2004, הוצאת מכון מופ"ת

י. רוט, המצב של תורת הקוונטים, הוצאת ניל"ת דצמבר  2005

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

<blockquote style="margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="LTR" style="margin: 0cm 0cm 8pt 36pt; text-align: left; text-indent: -18pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">   </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth Y., 2018 <em>Heliyon</em> <strong>4</strong> (2018) doi: 10.1016/j.heliyon.2018. e00506<o:p></o:p></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="LTR" style="margin: 0cm 0cm 8pt 36pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span class="MsoHyperlink" style="font-size: 16pt; line-height: 107%;">http://www.heliyon.com/article/e00506/</span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="LTR" style="margin: 0cm 0cm 8pt 36pt; text-align: left; text-indent: -18pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">   </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth Y., 2017 <em>Results in Physics</em><span style="text-decoration: underline;"> </span></span><a href="http://www.sciencedirect.com/science/journal/22113797/7/supp/C" title="Go to table of contents for this volume/issue"></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(80, 80, 80);"> </span><strong><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">7</span></strong><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;"> 4101-4103 </span><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717311397?via%3Dihub"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717311397?via%3Dihub</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="LTR" style="margin: 0cm 0cm 8pt 36pt; text-align: left; text-indent: -18pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">   </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y.,  2016 <em>J. Phys: Conf. Ser</em><strong>. 738 </strong>012092, </span><a href="http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/738/1/012092"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/738/1/012092</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="LTR" style="margin: 0cm 0cm 8pt 36pt; text-align: left; text-indent: -18pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">   </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, y., 2015 <em>J. Phys.: Conf. Ser.</em> <strong>633</strong> 012038  </span><a href="http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/633/1/012038/meta"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/633/1/012038/meta</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="LTR" style="margin: 0cm 0cm 8pt 36pt; text-align: left; text-indent: -18pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">   </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 107%; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y.,<strong> </strong>2015<strong>  </strong><em>J. Phys.: Conf. Ser</em><strong>. 574 012085</strong>, <o:p></o:p></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; line-height: 18pt;"><a href="http://iopscience.iop.org/1742-6596/574/1/012085/pdf/1742-6596_574_1_012085.pdf"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://iopscience.iop.org/1742-6596/574/1/012085/pdf/1742-6596_574_1_012085.pdf</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin: 0cm -31.25pt 0.0001pt 42.55pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">   </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y., 2014  <em>Journal of Physics: Conference Series,</em> <strong>490</strong>, 012055, * The evolution of quantum measuring devices </span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin: 0cm -31.25pt 0.0001pt 53.95pt; line-height: 18pt;"><a href="http://iopscience.iop.org/1742-6596/490/1/012055/pdf/jpconf14_490_012055.pdf"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://iopscience.iop.org/1742-6596/490/1/012055/pdf/jpconf14_490_012055.pdf</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">   </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y., 2014  <em>Sop Transactions On Theoretical Physics</em></span><span style="font-size: 9pt; font-family: tahoma, sans-serif;">,  </span><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">1</span></strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">, 1*<o:p></o:p></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; line-height: 18pt;"><a href="http://www.scipublish.com/journals/TPHY/papers"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://www.scipublish.com/journals/TPHY/papers</span></strong></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">8.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">   </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y., 2014 <em>APM</em> <strong>4,2</strong>  <o:p></o:p></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; line-height: 18pt;"><span class="MsoHyperlink" style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=43374#.UyQsZYUjzLl</span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">9.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">   </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><em><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y., 2013</span></em><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">  <em>Journal of Modern Physics</em>, </span><a href="http://www.scirp.org/journal/Home.aspx?IssueID=2489#26702"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif; color: black; text-decoration-line: none;">4,6</span></strong></a><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"> <o:p></o:p></span></strong></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; line-height: 18pt;"><a href="http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=33329"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=33329</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">10.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y. , 2013 <em>Journal of Modern Physics</em><strong> 4,9 <o:p></o:p></strong></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></strong><a href="http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=36564"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=36564</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">11.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y., 2013  <em>Journal of Modern Physics</em><strong>, </strong></span><a href="http://www.scirp.org/journal/Home.aspx?IssueID=2489#26702"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif; color: windowtext; text-decoration-line: none;">4,2</span></strong></a><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"> <o:p></o:p></span></strong></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></strong><a href="http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=27716"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=27716</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">12.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y., 2013 <em>Journal of Modern Physics,</em> </span><a href="http://www.scirp.org/journal/Home.aspx?IssueID=2489#26702"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif; color: windowtext; text-decoration-line: none;">4,1</span></strong></a><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"> <strong><o:p></o:p></strong></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span class="MsoHyperlink"> </span><a href="http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=26702"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=26702</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">13.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y., 2012  <em>International Journal of Theoretical Physics</em> <strong>45</strong>,<strong> 1 <o:p></o:p></strong></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; line-height: 18pt;"><a href="http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10773-012-1270-z#page-1"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10773-012-1270-z#page-1</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">14.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y, 2008:   <em>Euro. Phys. Lett</em>. <strong>82</strong>, <strong>1000. <o:p></o:p></strong></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; line-height: 18pt;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></strong><span class="MsoHyperlink" style="font-size: 13.5pt;">http://iopscience.iop.org/0295-5075/82/1/10006</span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; line-height: 18pt;"><a href="http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/26-1/22-25.pdf"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/26-1/22-25.pdf</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="HE" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>  </span></strong></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">15.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y., 1995:  <em>Phys. Lett. A</em>.<strong> 189: 114. <o:p></o:p></strong></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375960194908281"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375960194908281</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">16.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Brenner, Y., and Roth, Y., 1993: Phys. Rev. B<strong>. 47: 2546. <o:p></o:p></strong></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10006306"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10006306</span></a><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">  </span></strong></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">17.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y., 1993:   Euro. Phys. Lett. <strong>21, 75</strong>.<o:p></o:p></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 58.8pt; line-height: 18pt;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"> </span></strong><a href="http://iopscience.iop.org/0295-5075/82/1/10006"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://iopscience.iop.org/0295-5075/82/1/10006</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">18.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Roth, Y., 1993: Physica B<strong>. 183: 161.<o:p></o:p></strong></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092145269390068H"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092145269390068H</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><em><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">19.<span style="font-style: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span></em><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">Cohen, A., Shapriro, B., and Y., Roth, 1988: <em>Phys. Rev. B.<strong> <o:p></o:p></strong></em></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><a href="http://prb.aps.org/abstract/PRB/v38/i17/p12125_1"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://prb.aps.org/abstract/PRB/v38/i17/p12125_1</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">20.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"><a href="http://prb.aps.org/abstract/PRB/v38/i17/p12125_1"><span style="color: windowtext; text-decoration-line: none;">Cohen, A., Roth, Y., &amp; Shapiro, B. (1988). <em>Universality and scaling in disordered electronic systems.</em> Israel Physical Society annual meeting 1988, (p. 110). Israel </span></a><o:p></o:p></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">21.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="HE" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">י. רוט, ל. בר אילן, ע. עזרן</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,  2006, </span><span lang="HE" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">תהודה ירחון מורי הפיסיקה</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,  <strong>26,1</strong> *<o:p></o:p></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">22.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;times new roman&quot;;">                </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="HE" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">א. רז, מ. נוימן, י. רוט</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>, 1994: </span><span lang="HE" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">תהודה, ירחון מורי הפיסיקה</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,<strong> 2: 16 </strong><o:p></o:p></span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><a href="http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/16-2/45-50.pdf"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: tahoma, sans-serif;">http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/16-2/45-50.pdf</span></a></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p dir="LTR" style="text-align: left; margin-left: 53.95pt; text-indent: -18pt; line-height: 18pt;"><span class="MsoHyperlink"> </span></p></div><div tabindex="0" style="direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><o:p> </o:p></p></div></blockquote>

הצגה בכנסים מדעיים

<div align="right" style="direction: rtl;"></div><div align="right" style="direction: ltr;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;"> <tbody> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.3pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-family: narkisim, sans-serif;">תאריך</span></strong></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.4pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-family: narkisim, sans-serif;">הכינוס</span></strong></p> </td> <td width="95" valign="top" style="width: 71.45pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-family: narkisim, sans-serif;">מקום </span></strong></p> </td> <td width="233" valign="top" style="width: 174.95pt; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><strong><span style="font-family: narkisim, sans-serif;">נושא ההרצאה/הדיון</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.3pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">1997</span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">כנס מורי הפיסיקה</span> </p> </td> <td width="95" valign="top" style="width: 71.45pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">אוניברסיטת ת"א</span></p> </td> <td width="233" valign="top" style="width: 174.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">הצגת חוברת אנרגיה שנכתבה במסגרת העבודה במחר 98 מטעם הטכניון</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.3pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">2004</span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">הרצאה בה הוצגה העבודה של "תקשורת היבטים מדעיים"</span></p> </td> <td width="95" valign="top" style="width: 71.45pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">מכון מופ"ת</span></p> </td> <td width="233" valign="top" style="width: 174.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">הצגת העבודה</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.3pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">2006</span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">סמינר פיסיקה</span></p> </td> <td width="95" valign="top" style="width: 71.45pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">מכון וייצמן המחלקה להוראת המדעים</span></p> </td> <td width="233" valign="top" style="width: 174.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">הרצאה על ספר שכתבתי – <strong>המצב של תורת הקוונטים</strong> </span></p> </td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.3pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">2010</span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">כנס</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">התכנית</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">להוראת</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">המדעים</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">לתואר</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">שני</span> <span dir="LTR"> M.Ed.</span></p> <p dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">אור</span> <span dir="LTR"> , </span><span style="font-family: david, sans-serif;">צבע</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">וראייה</span></p> </td> <td width="95" valign="top" style="width: 71.45pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">מכללת אורנים</span></p> </td> <td width="233" valign="top" style="width: 174.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">תורת</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">המסלולים</span> <strong><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: &quot;david,bold&quot;;"> </span></strong><span style="font-family: david, sans-serif;">של</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">פיינמן</span> <span dir="LTR"> :</span></p> <p dir="RTL" style="line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">כיצד</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">האור</span> <span dir="LTR"> "</span><span style="font-family: david, sans-serif;">יודע</span> <span dir="LTR"> " </span><span style="font-family: david, sans-serif;">לנוע</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">בזמן</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">הקצר</span> <span dir="LTR"> </span> <span style="font-family: david, sans-serif;">  ביותר ומתי</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">הוא</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">באמת</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">נע</span> <span dir="LTR"> </span><span style="font-family: david, sans-serif;">כך</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.3pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">*2012</span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">השתתפות בכנס </span></p> <p align="center" dir="LTR" style="margin-left: 9pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"> <span> 2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences</span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;"> </span></p> </td> <td width="95" valign="top" style="width: 71.45pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">בודפשט 2012</span></p> </td> <td width="233" valign="top" style="width: 174.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">השתתפות</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.3pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">*2013</span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">השתתפות בכנס </span></p> <p align="center" dir="LTR" style="margin-left: 9pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL">3</span><span>nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences</span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;"> </span></p> </td> <td width="95" valign="top" style="width: 71.45pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">פראג </span></p> </td> <td width="233" valign="top" style="width: 174.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">הרצאה בנושא</span></p> <h2 align="center" dir="LTR" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-weight: normal; font-style: normal;">The Evolution of Quantum Measuring Devices</span> </h2> </td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.3pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">*2013</span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">הרצאה למנחי פרויקטים</span></p> </td> <td width="95" valign="top" style="width: 71.45pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">ביה"ס כברי</span></p> </td> <td width="233" valign="top" style="width: 174.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">הרצאה על ספר שכתבתי – <strong>המצב של תורת הקוונטים</strong> </span></p> </td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.3pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">*2014</span></p> </td> <td width="189" valign="top" style="width: 141.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">השתתפות בכנס  </span></p> <p align="center" dir="LTR" style="margin-left: 9pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL">4</span><span>nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical</span> <span>Sciences</span> </p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;"> </span></p> </td> <td width="95" valign="top" style="width: 71.45pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">מדריד </span></p> </td> <td width="233" valign="top" style="width: 174.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">הרצאה בנושא</span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span dir="LTR">Order and Disorder Evolution Determined by Non-Linear Processes</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" align="left" style="width: 38.3pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"> <span dir="LTR"> 2014</span></p> </td> <td width="189" valign="top" align="left" style="width: 141.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">מחקר, עיון ויצירה באורנים</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;"> </span></p> </td> <td width="95" valign="top" align="left" style="width: 71.45pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">מכללת אורנים</span></p> </td> <td width="233" valign="top" align="left" style="width: 174.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;">החוקים</span> <span dir="LTR" style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;"> </span><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;">הבסיסיים</span> <span dir="LTR" style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;"> </span><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;">של</span> <span dir="LTR" style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;"> </span><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;">העולם</span> <span dir="LTR" style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;"> </span><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;">הדומם</span> <span dir="LTR" style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;"> </span><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;">והעולם</span> <span dir="LTR" style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;"> </span><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 150%; font-family: alfa-regular;">החי</span> </p> </td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" align="left" colspan="1" style="width: 38.3pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-image-source: none; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0cm 5.4pt;">2015 <br /> </td> <td width="189" valign="top" align="left" colspan="1" style="width: 141.4pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-family: david, sans-serif;">השתתפות בכנס  </span></p> <p align="center" dir="LTR" style="margin-left: 9pt; text-align: center; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL">5</span><span>nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical</span> <span>Sciences</span> </p> </td> <td width="95" valign="top" align="left" colspan="1" style="width: 71.45pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;">mykonos <br /> </td> <td width="233" valign="top" align="left" colspan="1" style="width: 174.95pt; border-width: medium medium 1pt 1pt; border-style: none none solid solid; padding: 0cm 5.4pt;"> <h1 align="left" class="wd-jnl-art-title" itemprop="name"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;; font-size: 16px;">Coexistence of pure and mixed states in nonlinear maps</span></h1> <span style="font-family: &quot;times new roman&quot;; font-size: 18px;"> </span></td> </tr> </tbody></table></div>

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

הנחיה של עבודה סמינריונית

מוסטאפה עספור

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

  • רכז תחום מדעים במכללת אורנים
  • ראש תוכנית תואר שני-חטיבה עליונה

 

מחוץ למכללה

  • פיתוח תוכניות לימוד – מכון וייצמן
  • הוראת פיסיקה ב: מכללת בראודה, טכניון, אוניברסיטת חיפה