אתר אישי

ד"ר רוט יהודה

ראש תכנית להוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי

  • טלפון:

    911

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

B.S.c

פיסיקה

טכניון

1985

M.S.c

פיסיקה

טכניון

1988

D.S.c

פיסיקה

טכניון

1996

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

  • מדעים
  • פיסיקה

 

מחוץ למכללה

פיסיקה - טכניון

פיסיקה מכללת בראודה

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

עבודת הדוקטורט: הוגשה לסנאט הטכניון ב 1995. קבלת התואר ב 1996.

כותרת התיזה: Induced Currents in Thin Samples

PhD thesis (Technion, 1995); Induced currents in thin samples

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

1987: התנגדות קוונטית במערכות לא מסודרת חד ממדיות, טכניון, בהדרכת פרופ' בוריס שפירא

.                

ספרים - כתיבה או עריכה

י. רוט, א. רז, י. אסטרייכר, מדריך לביצוע עבודות מחקר בפיסיקה וטכנולוגיה, יוני 2002, המחלקה להוראת המדעים – טכניון

י. ברנסקי, ע. כהן, מ. נוימן, י. רוט, תקשורת – היבטים מדעיים טכנולוגיים, 2004, הוצאת מכון מופ"ת

י. רוט, המצב של תורת הקוונטים, הוצאת ניל"ת דצמבר  2005

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

1. Yehuda Roth 2019 Journal of physics communication

2.  Yehuda Roth 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1141 012049

 3.  Roth, Y., 2018, Quantum Studies: Mathematics and Foundations,

DOI: 10.1007/s40509-018-0165-y

4.  Roth, Y., 2018, Heliyon, 4(1): e00506.

5. Roth, Y.,2017, Results in Physics, 7, 4458

6.  Roth, Y., 2016 J. Phys.: Conf. Ser. 738 012092

Windows of Coherence: The Environment for organic substance

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/738/1/012092/pdf

7. Roth, Y., 2015  J. Phys.: Conf. Ser. 574 012085, *

Order and Disorder Evolution Determined by Non-Linear Processes

http://iopscience.iop.org/1742-6596/574/1/012085/pdf/1742-6596_574_1_012085.pdf

8. Roth, Y., 2014  Journal of Physics: Conference Series, 490, 012055, * The evolution of quantum measuring devices

http://iopscience.iop.org/1742-6596/490/1/012055/pdf/jpconf14_490_012055.pdf

9.  Roth, Y., 2014  Sop Transactions On Theoretical Physics,  1, 1*

http://www.scipublish.com/journals/TPHY/papers

10. Roth, Y., 2014 APM 4,2  *

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=43374#.UyQsZYUjzLl

11. Roth, Y., 2013  Journal of Modern Physics, 4,6 *

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=33329

12. Roth, Y. , 2013 Journal of Modern Physics 4,9 * http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=36564

13. Roth, Y., 2013  Journal of Modern Physics, 4,2 * http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=27716

14. Roth, Y., 2013  Journal of Modern Physics, 4,1 * http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=26702

15. Roth, Y., 2012  International Journal of Theoretical Physics 45, 1 * http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10773-012-1270-z#page-1

16. Roth, Y, 2008:   Euro. Phys. Lett. 82, 1000. * http://iopscience.iop.org/0295-5075/82/1/10006

17. י. רוט, ל. בר אילן, ע. עזרן,  2006, תהודה ירחון מורי הפיסיקה,  26,1 *

http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/26-1/22-25.pdf                         

18.  Roth, Y., 1995:  Phys. Lett. A. 189: 114. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375960194908281

19. א. רז, מ. נוימן, י. רוט, 1994: תהודה, ירחון מורי הפיסיקה, 2: 16  http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/16-2/45-50.pdf

20. Brenner, Y., and Roth, Y., 1993: Phys. Rev. B. 47: 2546. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10006306 

21. Roth, Y., 1993:   Euro. Phys. Lett. 21, 75.

 http://iopscience.iop.org/0295-5075/82/1/10006

22. Roth, Y., 1993: Physica B. 183: 161. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092145269390068H

23.  Cohen, A., Shapiro, B., and Y., Roth, 1988: Phys. Rev. B. http://prb.aps.org/abstract/PRB/v38/i17/p12125_1

24. Roth, Y.   Journal of Modern Physics, 2018 Vol.09 No.12 ID:87765

 

הצגה בכנסים מדעיים

 

1997    כנס מורי הפיסיקה,  אוניברסיטת ת"א: הצגת חוברת אנרגיה שנכתבה במסגרת העבודה במחר 98 מטעם הטכניון

2004    הרצאה בה הוצגה העבודה של "תקשורת היבטים מדעיים",  מכון מופ"ת.

2006    סמינר פיסיקה, מכון וייצמן המחלקה להוראת המדעים: הרצאה על ספר שכתבתי – המצב של תורת הקוונטים

2010   כנס התכנית להוראת המדעים לתואר שני M.Ed: אור, צבע וראייה תורת המסלולים של פיינמן:

כיצד האור "יודע" לנוע בזמן הקצר  ביותר ומתי הוא באמת נע כך

, Budapest 2012  2nd International Conference on Mathematical Modeling in PhysicalSciences

            *2013   השתתפות בכנס

2013, 3nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Prague:             

"The Evolution of Quantum Measuring Devices"

2013   הרצאה למנחי פרויקטים: ביה"ס כברי, הרצאה על ספר שכתבתי – המצב של תורת הקוונטים

  

2014: 4nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences: Madrid

          " The evolution of quantum measuring devices"

2014   מחקר, עיון ויצירה באורנים, "החוקים הבסיסיים של העולם הדומם והעולם החי"

2015: 5nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Mykonos

Order and Disorder Evolution Determined by Non-Linear Processes"


2016: 6nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Athens

"Windows of Coherence: The Environment for organic substance"

2017; 7nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Cyprus

 "Physical Description of Image Conception"

2017: EMN Quantum 2017, Vienne

"Quantum vision of images"

2017: Biology for physicists, Barcelona

2018: EMN Quantum, Dubrovnik

"Quantum Collapse as an Interpreting Tool"

2018: 7nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, Moscow

"Quantum Like Measurements in Biology"

 2018: ארגון הכנס של תוכנית ה Med בנושא סדר ואי סדר בתחומי המדע השונים

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

הנחיה של עבודה סמינריונית

מוסטאפה עספור

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

  • רכז תחום מדעים במכללת אורנים
  • ראש תוכנית תואר שני-חטיבה עליונה

 

מחוץ למכללה

  • פיתוח תוכניות לימוד – מכון וייצמן
  • הוראת פיסיקה ב: מכללת בראודה, טכניון, אוניברסיטת חיפה