Contact Form

חינוך לגיל הרך

תואר: B.Ed בוגר בהוראה בהתמחות לגי​ל הרך
תעודה: תעודת הוראה לגן הילדים (לגילאי לידה - 6)​​​​​​​
החוג לגיל הרך מתמקד בשנים שבין לידה עד גיל שש.  מטרת תכנית הלימודים בחוג היא להכשיר גננות וגננים אשר להם השקפת עולם הומניסטית, הבנה לצרכיו ההתפתחותיים של הילד, ידע בהבניית סביבות למידה תואמת התפתחות, ידע בתכנון ובהבניה של לימודים, וידע תרבותי, ישראלי  ויהודי. אנו שואפים כי בוגרי התוכנית יהיו מחנכים המשלבים בעבודתם ידע פרקטי, ידע תיאורטי, ויגלו מודעות לעצמם, לתרבותם לסביבתם​  להמשך קריאה